Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att."— Presentationens avskrift:

1

2 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av oro. Varje dag i oviss väntan är en plåga. Nu tar vi därför första steget i en fyraårig nationell satsning för kortare väntetider och en mer jämlik och likvärdig cancervård i hela landet. Ingen cancerpatient ska behöva vänta längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked och behandling. Genom att införa standardiserade vårdförlopp i den svenska cancervården ska tiden från misstanke till start av behandling göras så kort den bara kan bli – men utan att vi tummar på kvaliteten. Ibland behövs lite extra tid för att ge en säker diagnos och bästa behandling. Då måste också den som är sjuk vara involverad och informerad om vad som väntar och när det ska ske. Ingen vill vänta i ovisshet. Ingen vill vänta en dag i onödan. Varje dag räknas!

3 Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden 2015 – 2018 för att Förkorta väntetiderna Minska de regionala skillnaderna Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum Knyta linjeorganisationen och RCC närmare samman Satsning på cancervården

4 Skillnader i medianväntetid

5 Förebild i danska pakkeforløb Kortare väntetider Förbättrad samverkan Nöjdare patienter och medarbetare De fem första vårdförloppen Akut myeloisk leukemi (Blodcancer) 6 dagar Huvud- och halscancer30-38 dagar Matstrupe- och magsäckscancer31-38 dagar Prostatacancer28-60 dagar Cancer i urinblåsa och urinvägar9-12 eller 31-41 dagar * Beroende på risknivå, spridning och behandlingsbeslut | ** Beroende på om tumören vuxit in i urinblåseväggen eller ej Standardiserade vårdförlopp * **

6 Ett innehållsmässigt definierat utredningsförlopp som beskriver Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer. Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder. Standardiserade vårdförlopp

7 Ska ej begränsas av dagens organisation, situation eller resurser. Startar med välgrundad misstanke – definieras i respektive vårdförloppsbeskrivning. Bygger på multidisciplinärt arbetssätt. Förutsätter kommunikation med och involvering av patient och närstående.

8 Standardiserat vårdförlopp

9

10 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 2015

11 För att få ta del av stimulansmedlen ska landstingen Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp. Ta fram en handlingsplan senast 15 mars 2015 för hur de avser att införa standardiserade vårdförlopp. Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under 2015. Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och införandet av vårdförloppen. Samverka med regionala cancercentrum om handlingsplanen och genomförandet.

12 Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning

13 Kommunikation och förankring i verksamheterna. Involvering av patienter och närstående. Samverkan med privata vårdgivare. Samarbete mellan primär- och specialiserad vård. Införande av koordinatorsfunktion. Införande av reserverade tider hos utredande och behandlande enheter för patienter i de standardiserade vårdförloppen. Eventuella utmaningar för införandet av de standardiserade vårdförloppen och hur landstinget avser åtgärda dessa. Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016. Landstingets handlingsplan ska omfatta

14 Utveckla minst 10 standardiserade vårdförlopp. Stöd till landstingens kommunikationsinsatser och dialog inom verksamheterna. Nationella och regionala insatser riktade till både offentliga och privata vårdgivare inom primärvården. Stöd och stimulans till landstingens arbete med handlingsplanerna. Nationellt och regionalt stöd från SKL och regionala cancercentrum

15 Nationellt stöd från SKL och Regionala cancercentrum i samverkan SKL är fortsatt sammanhållande part för RCC i samverkan RCC i samverkan fortsätter arbetet inom följande områden: Nationella vårdprogram. Nationell nivåstrukturering. Avancerad koloskopiutbildning inom ramen för Nationella tarmcancer- screeningstudien. Nationella kvalitetsdokument inom patologi inom ramen för nationella vårdprogram.

16 Information och distribution av standardiserade vårdförlopp cancercentrum.se mobilapp (kommer)


Ladda ner ppt "Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att."

Liknande presentationer


Google-annonser