Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserade vårdförlopp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserade vårdförlopp"— Presentationens avskrift:

1 Standardiserade vårdförlopp
Information vid Vårdvalsrådet den Margareta Ehnebom Chefläkare

2 2-miljardsatsningen Regeringen har avsatt 2 miljarder 2015-2018 till:
kortare ledtider och standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården. Syftet är en mer jämlik cancersjukvård inom Sverige utan onödig väntetid. Det innebär att samtliga steg i processen och samtliga ledtider är beräknade utifrån vad som är värdeskapande tid ur patientens perspektiv utan hänsyn till nuvarande organisation och arbetssätt.

3 Standardiserade vårdförlopp
Rekommendationer utarbetade av nationella arbetsgrupper och fastställda av Regionala Cancercentrum i samverkan. Akut myeloisk leukemi (AML) Huvud- och halscancer Matstrups- och magsäckscancer Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Prostatacancer Beslut om implementering tas i respektive region/landsting i enligthet med överenskomna rutiner. För implementering i primärvården - allmänläkarkonsulter

4 Välgrundad misstanke Misstanke och välgrundad misstanke kan uppstå i såväl primärvård som specialiserad vård, på patientens initiativ eller i samband med behandling för en annan diagnos. Oavsett var den välgrundade misstanken uppstår ska patienten remitteras enligt det standardiserade vårdförloppet Symptom som skall föranleda misstanke Undersökningar vid misstanke Definition av välgrundad misstanke Remiss Filterfunktion Kommunikation och delaktighet

5 Implementering i Landstinget Västmanland
Projektledare Margareta Randén verksamhetschef onkologen Styrgrupp Margareta Randén Lena Burström Ylva Malmquist Margareta Ehnebom Arbetsgrupp startar Allmänläkarkonsulter Oncolog samt respektive berörd specialité


Ladda ner ppt "Standardiserade vårdförlopp"

Liknande presentationer


Google-annonser