Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserade vårdförlopp Information vid Vårdvalsrådet den 2015-01-20 Margareta Ehnebom Chefläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserade vårdförlopp Information vid Vårdvalsrådet den 2015-01-20 Margareta Ehnebom Chefläkare."— Presentationens avskrift:

1 Standardiserade vårdförlopp Information vid Vårdvalsrådet den 2015-01-20 Margareta Ehnebom Chefläkare

2 2-miljardsatsningen Regeringen har avsatt 2 miljarder 2015-2018 till: – kortare ledtider och – standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården. Syftet är en mer jämlik cancersjukvård inom Sverige utan onödig väntetid. – Det innebär att samtliga steg i processen och samtliga ledtider är beräknade utifrån vad som är värdeskapande tid ur patientens perspektiv utan hänsyn till nuvarande organisation och arbetssätt.

3 Standardiserade vårdförlopp Rekommendationer utarbetade av nationella arbetsgrupper och fastställda av Regionala Cancercentrum i samverkan. – Akut myeloisk leukemi (AML) – Huvud- och halscancer – Matstrups- och magsäckscancer – Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna – Prostatacancer Beslut om implementering tas i respektive region/landsting i enligthet med överenskomna rutiner. – För implementering i primärvården - allmänläkarkonsulter

4 Välgrundad misstanke Misstanke och välgrundad misstanke kan uppstå i såväl primärvård som specialiserad vård, på patientens initiativ eller i samband med behandling för en annan diagnos. Oavsett var den välgrundade misstanken uppstår ska patienten remitteras enligt det standardiserade vårdförloppet – Symptom som skall föranleda misstanke – Undersökningar vid misstanke – Definition av välgrundad misstanke – Remiss – Filterfunktion – Kommunikation och delaktighet

5 Implementering i Landstinget Västmanland Projektledare – Margareta Randén verksamhetschef onkologen Styrgrupp – Margareta Randén – Lena Burström – Ylva Malmquist – Margareta Ehnebom Arbetsgrupp startar 2015-02-02 – Allmänläkarkonsulter – Oncolog samt respektive berörd specialité


Ladda ner ppt "Standardiserade vårdförlopp Information vid Vårdvalsrådet den 2015-01-20 Margareta Ehnebom Chefläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser