Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserat vårdförlopp Matstrups- och magsäckscancer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserat vårdförlopp Matstrups- och magsäckscancer"— Presentationens avskrift:

1 Standardiserat vårdförlopp Matstrups- och magsäckscancer
Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

2 Symtom och tecken som ger misstanke
DIFFUSA SYMTOM Järnbristanemi Ofrivillig viktnedgång Tidig mättnad >3v Gastrointestinal blödning Nytillkomna kräkningar >3v DYSFAGI =Nytillkomna sväljsvårigheter ”ALARM-symtom” Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

3 REMISS TILL GASTROSKOPI
Remissen prioriteras efter om cancermisstanke eller inte. Beskriv anamnes, symtom, ange eventuella läkemedel ffa NSAID eller blodförtunnande (för ev. biopsitagning), överkänslighet, kontaktuppgifter till patienten Ange: Misstanke cancer! Informera patienten om varför undersökningen görs. Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

4 FILTERFUNKTION ledtider: remissbeslut vid misstanke ->
vårdcentralen 1 kalenderdag remissankomst filterfunktion endoskopienhet Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

5 FILTERFUNKTION ledtider: Remissbedömning Gastroskopi 7 kalenderdagar
remissbeslut vid misstanke -> vårdcentralen 1 kalenderdag remissankomst filterfunktion endoskopienhet Remissbedömning Gastroskopi 7 kalenderdagar Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

6 Standardiserat vårdförlopp startar då
Makroskopisk tumörmisstanke vid gastroskopi eller PAD som visar cancer. = välgrundad misstanke om cancer ENDOSKOPISTEN ansvarar för att remittera patient till utredande enhet och informera patient om fynd och anledning Återremittera om cancermisstanke avskrivs SVF Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

7 Undvik Olika radiologiska utredningar:
Svalgröntgen, esofagusröntgen etc: -fördröjer oftast utredningen, ibland med månader. Om tumör i matstrupe/magsäck uteslutits kan man fortsätta att utreda patientens besvär med riktade utredningar polikliniskt i öppenvården. ”vänta och se”: patienterna har ofta episodisk dysfagi i början. Tilltar med tiden. Kött-> mjuk mat-> mos -> soppa vatten/saliv Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

8 Standardiserat vårdförlopp
Syfte med vidare utredning är att 1) fastställa om sjukdomen tekniskt går att behandla kurativt 2) fastställa om patienten klarar att genomgå kurativt syftande behandling samt 3) fastställa om patienten bör erbjudas annan, palliativ behandling Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

9 Endoskopienenhet SVF Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

10 remissbeslut start av SVF
Endoskopienenhet remissbeslut start av SVF SVF Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

11 remissbeslut start av SVF 1 dag Remissankomst
Endoskopienenhet remissbeslut start av SVF 1 dag Remissankomst SVF Utredande enhet Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

12 1 dag remissbeslut start av SVF Endoskopienenhet Utredande enhet
Remissankomst Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

13 remissbeslut start av SVF 1 dag Remissankomst 5 dagar Block A
Endoskopienenhet remissbeslut start av SVF 1 dag Remissankomst 5 dagar Block A SVF Utredande enhet Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

14 Standardiserat vårdförlopp
Utredningsblock A: CT thorax, buk, blodprov Anamnes, status nutritionsbed. Ev PET B: Funktionstester ev. PET-CT C: Diagnostisk laparoskopi, biopsi, EUS 7 dagar 3 dagar MDK Patinfo & BESLUT 15 dagar SVF avslutas Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

15 När avslutas Standardiserat Vårdförlopp?
Behandlingsbeslut finns (Ev). behandling påbörjas PAD visar inte tumör, pat har inte cancer. Primärvården PAD har annan cancer Annat SVF Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

16 Behandlingsbeslut Sker tillsammans med patienten.
Ansvarig kirurg informerar om MDK rekommendation. Patienter som kan komma ifråga för kurativt syftande behandling informeras på Sahlgrenska. Övriga patienter informeras av utredande kirurgenhet. Närstående Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

17 Take-home message: Diffusa symtom. Dysfagi
GASTROSKOPI – Remiss med tydlig frågeställning . CANCER? och symtombeskrivning. Skicka samma dag! Undvik olika radiologiska utredningar, ”Vänta och se” prover etc.. Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015

18 Frågor om SVF matstrupe- och magsäck
Ulrika Smedh Regional processägare SU/S tel Matstrups- och Magsäckscancer HT 2015


Ladda ner ppt "Standardiserat vårdförlopp Matstrups- och magsäckscancer"

Liknande presentationer


Google-annonser