Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserat vårdförlopp Prostatacancer. Prostatacancer Det upptäcks ca 10 000 nya fall av prostatacancer varje år i Sverige och ca 1 700 nya fall i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserat vårdförlopp Prostatacancer. Prostatacancer Det upptäcks ca 10 000 nya fall av prostatacancer varje år i Sverige och ca 1 700 nya fall i."— Presentationens avskrift:

1 Standardiserat vårdförlopp Prostatacancer

2 Prostatacancer Det upptäcks ca 10 000 nya fall av prostatacancer varje år i Sverige och ca 1 700 nya fall i region väst (1400 i VGR och 300 i Halland). STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP PROSTATACANCER

3 Misstanke Följande ska föranleda misstanke hos män över 40 år: tilltagande skelettsmärtor skelettmetastaser utan känd primärtumör långvarig hematospermi (fler än 3 episoder under mer än 1 månad, mannen bör även utredas för infektion) vattenkastningsbesvär (IPSS ≥ 20 eller kateterbehov) som har ökat påtagligt under det senaste året Observera att malignitetsmisstänkt palpationsfynd i prostatakörteln alltid innebär välgrundad misstanke STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP PROSTATACANCER

4 Misstanke Vid misstanke ska: en riktad anamnes avseende miktionsbesvär och skelettsymtom tas upp prostatakörteln palperas blodprover tas för analys av PSA STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP PROSTATACANCER

5 Välgrundad misstanke om cancer Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande: PSA över gränsvärdet (se tabell) i samband med symtom eller tecken som föranleder misstanke om prostatacancer STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP PROSTATACANCER ÅlderGränsvärden för PSA hos män med benignt palpationsfynd < 70 år≥ 3 µg/l 70–80 år≥ 5 µg/l > 80 år≥ 7 µg/l

6 Välgrundad misstanke om cancer forts. Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande (forts.): PSA över 10 µg/l, även hos män utan symtom malignitetsmisstänkt palpationsfynd (förhårdnad i prostatakörteln) urolog bedömer att det finns indikation för prostatabiopsi bilddiagnostiskt fynd talande för prostatacancer STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP PROSTATACANCER

7 Information till patienten Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om: att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon att sjukvården ofta ringer från dolt nummer STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP PROSTATACANCER

8 Remissuppgifter STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP PROSTATACANCER

9 Ledtider FrånTillTid Remissbeslut vid välgrundad misstankeRemissankomst3 kalenderdagar RemissankomstFörsta besök14 kalenderdagar STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP PROSTATACANCER För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta i den inledande fasen.

10 Ledtider forts. PatientgruppFrånTillTid Låg- och mellanriskcancer Remissbeslut vid välgrundad misstanke Diagnosbesked och behandlingsdiskussion med patienten 28 kalenderdagar Högriskcancer där kurativt syftande behandling inte är aktuell Remissbeslut vid välgrundad misstanke Start av behandling (eller beslut om att avstå från behandling) 28 kalenderdagar Högriskcancer där kurativt syftande behandling kan vara aktuell Remissbeslut vid välgrundad misstanke Start av behandling (eller beslut om att avstå från behandling) 60 kalenderdagar STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP PROSTATACANCER För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta.

11 Utredande enheter i regionen Alingsås lasarett SÄS/Borås Sahlgrenska/Göteborg Kungälv Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP PROSTATACANCER SKAS/Lidköping SKAS/Skövde NU/Uddevalla

12 Privata utredande enheter i regionen Carlanderska Sjukhuset 031-818093 Göteborgs Urologmottagning 031-7116090 Capio Lundby Närsjukhus 031-657123 Urologix 031-402550 Urologcentrum, Borås 033-140 100 STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP PROSTATACANCER

13 Mer information om SVF Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP PROSTATACANCER

14 Johan Stranne (Urolog) Ingela Franck-Lissbrant (Onkolog) Regionala processägare Prostatacancer johan.stranne@vgregion.se ingela.franck-lissbrant@vgregion.se STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP PROSTATACANCER


Ladda ner ppt "Standardiserat vårdförlopp Prostatacancer. Prostatacancer Det upptäcks ca 10 000 nya fall av prostatacancer varje år i Sverige och ca 1 700 nya fall i."

Liknande presentationer


Google-annonser