Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserat vårdförlopp Huvud- och Halscancer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserat vårdförlopp Huvud- och Halscancer."— Presentationens avskrift:

1 Standardiserat vårdförlopp Huvud- och Halscancer

2 Huvud- och halscancer Huvud-halscancer är ett samlingsbegrepp för nio olika cancerdiagnoser; läppcancer, munhålecancer, näs- bihålecancer, nasopharynxcancer, oropharynxcancer, hypopharynxcancer, larynxcancer, spottkörtelcancer samt malign körtel på halsen utan känd primärtumör. I Sverige upptäcks ca 1400 nya fall av huvud-halscancer/år. Inom VGR diagnosticeras ca 250 nya fall av huvud- halscancer/år. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER

3 Misstanke Nedanstående symtom hos vuxna individer ska föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger annan förklaring, t.ex. pågående infektion: Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen som inte varierar i storlek Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER

4 Misstanke forts. Nedanstående symtom hos vuxna individer ska föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger annan förklaring, t.ex. pågående infektion (forts.): Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 veckor) Ensidig serös mediaotit (otosalpingit) Knöl i spottkörtel STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER

5 Misstanke Samtliga nämnda symtom ska föranleda misstanke och remiss till en ÖNH-klinik (filterfunktion) med mottagande redan samma dag. Välgrundad misstanke kan uppstå först i samband med undersökning vid ÖNH-klinik. Vid osäkerhet ska ÖNH-klinik kontaktas för konsultation. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER

6 Filterfunktion Remiss vid misstanke om huvud- halscancer ska skickas till ÖNH-klinik. ÖNH-klinik utgör filterfunktion för det standardiserade vårdförloppet för huvud- och halscancer. Det är endast filterfunktionen som kan sätta välgrundad misstanke om cancer för detta standardiserade vårdförlopp. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER

7 Filterfunktion Filterfunktionen inleds med remissgranskning. Om remissgranskningen bekräftar misstanken om cancer ska patienten kallas till en klinisk undersökning utförd av ÖNH- läkare. Denna undersökning avgör om malignitets- misstanken är så stark (välgrundad misstanke) att det är motiverat att utreda patienten enligt standardiserat vårdförlopp. I dessa fall ska utredningen starta omedelbart. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER

8 Information till patienten Inför remiss till ÖNH-klinik (filterfunktion) ska patienten informeras om: att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon att sjukvården ofta ringer från dolt nummer STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER

9 Remissuppgifter STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER

10 Välgrundad misstanke om cancer Välgrundad misstanke föreligger när klinisk undersökning vid ÖNH-klinik ger malignitetsmisstanke. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER

11 Information till patienten Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om: att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon att sjukvården ofta ringer från dolt nummer STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER

12 Ledtider STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta. FrånTillTid Remissbeslut vid misstanke Remissankomst0 kalenderdagar RemissankomstFörsta besök (välgrundad misstanke) 5 kalenderdagar Första besök (välgrundad misstanke) MDK18 kalenderdagar

13 Ledtider forts. PatientgruppFrånTillTid Kirurgisk behandling Välgrundad misstanke Start av behandling 30 kalenderdagar Onkologisk behandling Välgrundad misstanke Start av behandling 38 kalenderdagar STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta.

14 Utredande enheter i regionen ÖNH-mottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg ÖNH-mottagningen, NÄL, Trollhättan ÖNH-mottagningen, Skaraborgs sjukhus, Skövde ÖNH-mottagningen, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER

15 Mer information om SVF Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER

16 Jan Nyman Eva Hammerlid Regionala processägare Huvud-halscancercancer jan.nyman@vgregion.se eva.hammerlid@vgregion.se STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUVUD- OCH HALSCANCER


Ladda ner ppt "Standardiserat vårdförlopp Huvud- och Halscancer."

Liknande presentationer


Google-annonser