Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Okänd primärtumör Ny medicinsk riktlinje. Okänd primärtumör Definition En heterogen sjukdomsgrupp med histopatologiskt bekräftad metastatisk cancer där.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Okänd primärtumör Ny medicinsk riktlinje. Okänd primärtumör Definition En heterogen sjukdomsgrupp med histopatologiskt bekräftad metastatisk cancer där."— Presentationens avskrift:

1 Okänd primärtumör Ny medicinsk riktlinje

2 Okänd primärtumör Definition En heterogen sjukdomsgrupp med histopatologiskt bekräftad metastatisk cancer där en sannolik primärtumör inte påvisats efter basal utredning OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

3 Okänd primärtumör Regional medicinsk riktlinje för Västra götalandsregionen finns sedan 2013. Finns på RCC hemsida Standardiserat vårdförlopp för CUP nyligen skriven och just nu ute på remiss. Förväntas bli antagen i slutet på 2015 OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

4 Av de patienter som söker för symtom relaterade till metastas utan tidigare känd tumörsjukdom lyckas man fastställa primärtumören endast i 15-40 %. Mycket varierande resultat i olika studier Ca 20 % högre siffror vid obduktion OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015 Okänd primärtumör

5 Okänd primärtumör Epidemiologi Bedöms utgöra mellan 3-5 % av all cancer. Stor variation beroende på definition I Sverige ca 1500 nya fall per år = ca 300 per år i Västra Götalandsregionen Medianålder 60 år OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

6 Okänd primärtumör Etiologi Okänd etiologi Primärtumören destruerats av sig själv Har opererats bort utan att man varit medveten om det, ex födelsemärke Har uppstått på den plats där den återfinns För liten för att kunna detekteras OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

7 Okänd primärtumör Prognos Mindre än ett års medianöverlevnad för den stora gruppen dvs medelhögt diff. adenocarcinom Viktigt! Tänk på detta vid utredningen dvs driv inte utredningen för långt om inte det finns möjlighet till åtgärd Mycket bättre prognos för vissa undergrupper OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

8 Okänd primärtumör Symtom Inga specifika symtom då sjukdomen kan presentera sig på många olika sätt Ex skelettsmärtor relaterade till skelettmetastas, neurologiska symtom relaterade till hjärnmetastas Relativt ofta mycket symtom och som har kommit under kort tid OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

9 Okänd primärtumör Utredning Syfte: Fastställa patologiska diagnosen samt utesluta mer behandlingsbara, ev. botbara former Noggrant anamnes och status Basal utredning med CT thorax+buk alt FDG-PET Biopsi alt cytologi OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

10 Okänd primärtumör Utredning Fastställa PAD alt om ej möjligt cytologi Utifrån PAD görs immunhistokemi OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

11 Okänd primärtumör Utredning Övrig utredning endast på specifik indikation OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

12 Okänd primärtumör Utredning Primärvårdens roll I första hand anamnes och status och utifrån detta och de symtom som finns initiera en utredning Därefter om misstanke om malignitet utan känd primärtumör remiss till sjukvårdsklinik Möjligt att fortsätta utredningen inom primärvården om resurser finns för detta. Gäller mest om svag misstanke på malignitet OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

13 Okänd primärtumör Organisation Ny organisation, som är antagen i regionen, för att dels skärpa upp utredningarna och dels säkerställa att patienterna har en PAL/PAS Organiseras med lokala CUP-team på varje sjukhus/sjukvårdsenhet som ansvarar för patienterna och ev vidare utredning efter att en primär utredning med CT thorax-buk/FDG-PET samt en biopsi är gjord där patienten hamnar primärt inom sjukhuset OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

14 Okänd primärtumör Organisation Onkologen Sahlgrenska och onkologen SÄS verkar som både som lokala och centrala CUP-team. Dessa har alltså ansvaret både för omhändertagande och den onkologiska behandlingen. OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

15 Okänd primärtumör Organisation Arbetet fokuseras nu på att få till denna organisation I nuläget inte något fokus på ledtider mm. Förhoppningsvis förbättras detta av sig själv om strukturen förbättras Nyskriven Standardiserad vårdplan,SVP, finns och denna är ute på remiss. Förväntas bli antagen i slutet på året. OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

16 Okänd primärtumör Organisation Kontaktpersoner på de olika sjukhusen är ännu inte klara, förslag finns på Kungälvs sjukhus samt Borås sjukhus. OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015

17 Frågor om regional medicinsk riktlinje Cancer med okänd primärtumör gunnar.lengstrand@vgregion.se Regional processägare OKÄND PRIMÄRTUMÖR HT 2015


Ladda ner ppt "Okänd primärtumör Ny medicinsk riktlinje. Okänd primärtumör Definition En heterogen sjukdomsgrupp med histopatologiskt bekräftad metastatisk cancer där."

Liknande presentationer


Google-annonser