Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec"— Presentationens avskrift:

1 Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec
Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare ”Tidig upptäckt” Regionalt cancercentrum väst

2 Disposition av föreläsning
Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten med cancerdiagnostik i primärvården Lathunden Regional medicinsk riktlinje ”Välgrundad misstanke….” Diagnostiskt centrum Pågående forskning Regionalt cancercentrum väst Frågor Tidig upptäckt HT 2015

3 Tidig upptäckt Hitta cancer tidigt Ökar chansen till bot
Bättre livskvalitet Tidig upptäckt HT 2015

4 Cancer Ungefär 200 olika sjukdomar Definition:
Celler växer okontrollerat Förmåga att metastasera Tidig upptäckt HT 2015

5 Cancerincidens Sverige 2013
fall av cancer personer Näst vanligaste dödsorsaken 25% av alla dödsfall Tidig upptäckt HT 2015

6 Cancerincidens Sverige 2013
Prostatacancer Bröstcancer Hudcancer(excl MM) Tjocktarmscancer Lungcancer Malignt melanom Tidig upptäckt Ht 2015

7 Ökande cancerincidens
Incidensen ökat senaste 20 åren Män 2,2 % Kvinnor 1,8 % Tidig upptäckt HT 2015

8 Varför ökar cancerinsjuknandet?
Äldre befolkning Bättre screening Bättre diagnostik Riskfaktorer Tidig upptäckt HT 2015

9 Hitta cancer Screening Söker för symtom Tidig upptäckt Ht 2015

10 Screening- lösningen för de vanligaste cancrarna ?
Sverige: bröst-, cervixcancer - kolorektalcancer på gång Storbritannien: % screeningupptäckt cancer - 90 % symtom Tidig upptäckt HT 2015

11 upptäcks av allmänläkare
>70 % av all cancer upptäcks av allmänläkare Tidig upptäckt HT 2015

12 3 /1000 läkarbesök i VGR primärvård cancerdiagnos
Tidig upptäckt HT 2015

13 Allmänläkare diagnosticerar ca 3-4 fall av cancer /år
= några få promille av alla patienter de träffar Tidig upptäckt

14 Diagnostik och behandling cancer
Bättre och mer sofistikerade metoder Trots det hittas cancer inte sällan i ett alltför avancerat stadium Sämre möjlighet till bot t.ex. : kolorektal-, lung- och ovarialcancer. Tidig upptäckt HT 2015

15 Symtompresentation cancer
Alarmsymtom t.ex. blödning, knöl Allmänna symtom: trötthet, viktnedgång Tidig upptäckt HT 2015

16 Varför så svårt hitta cancer i primärvården?
Alarmsymtom - var 8:e patient i primärvården - majoriteten har inte cancer - men 40-50% av cancerpatienterna med de vanligaste cancerdiagnoserna debuterar med dessa Allmänna eller diffusa symtom - finns vid många vanliga sjukdomar - ca 50% av cancerpatienter debuterar med dessa - cancerpatient har sämre prognos Tidig upptäckt HT 2015

17 Ex: Symptomer blandt 1900 cancerpatienter
Nielsen, Hansen, Vedsted. Ugeskr Læger. 2010;172: Tidig upptäckt HT 2015

18 Ex: lægers inddeling af symptomer hos kræftpatienter
Nielsen, Hansen, Vedsted. Ugeskr Læger. 2010;172:

19 cancer to find 1 man with cancer – all with ALARM symptom
Tidig upptäckt

20 Varför ”missas” cancer så ofta
Varför ”missas” cancer så ofta ? ELLER Varför tar det så lång tid, innan den upptäcks ? Tidig upptäckt HT 2015

21 Varför så svårt att hitta cancer i primärvården?
Alarmsymtom: oftast ej cancer Allmänna symtom: ospecifika, inte typiska för cancer Ovanlig sjukdom bland alla patienter som söker på vårdcentralen Tidig upptäckt HT 2015

22 Oftast lång utredningstid på grund av:
Systemdelay och INTE doktorsdelay Tidig upptäckt HT 2015

23 Verktyg för allmänläkare - hitta cancer tidigare
Standardiserade vårdförlopp cancer Lathund alarmsymtom/allmänna symtom Regional medicinsk riktlinje: ”Välgrundad misstanke om cancer hos vuxna” Diagnostiskt centrum Tidig upptäckt HT 2015

24 TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

25 Lathunden Alarmsymtom och allmänna symtom
Kortfattad koncentrerad information Utgår från olika lokaler i kroppen Råd om : undersökningar - labprover - bildfunktionsundersökningar Tidig upptäckt HT 2015

26 Lathunden Tidig upptäckt HT 2015

27 Standardiserade vårdförlopp för olika cancerformer
Snabbspår för utredning och start av behandling 5 infördes i svensk sjukvård 10-tal nya införs Tidig upptäckt HT 2015

28 Cancergarantin i VGR välgrundad misstanke om cancer
Vid nyupptäckt cancer eller välgrundad misstanke om cancer ska patienten erbjudas besök hos specialist < 14 dagar barn < 2 arbetsdagar Tidig upptäckt HT 2015

29 Regional medicinsk riktlinje Välgrundad misstanke om cancer hos vuxna
Blodmalignitet Lungcancer Cancer i bröst, mage/tarm, bukhåla och sköldkörtel Gynekologisk cancer Urologisk cancer Tidig upptäckt HT 2015

30 Välgrundad misstanke om cancer hos vuxna
Kriterier definieras i den regionala medicinska riktlinjen Symtom Fynd : - kliniska - röntgenologiska - laboratoriemedicinska - endoskopiska Tidig upptäckt HT 2015

31 Ansvarsfördelning Mellan primärvård och sjukhusvård
Mellan olika specialistkliniker Tidig upptäckt HT 2015

32 Utredningsgång patient med misstänkt cancer
Patienter med alarmsymtom - standardiserade vårdförlopp för cancer - regional medicinsk riktlinje ”Välgrundad misstanke om cancer hos vuxna” på sedvanligt sätt Patienter med diffusa allmänna symtom? - liten patientgrupp - vi vet inte hur vi ska utreda dem - sämre prognos om de har cancer Tidig upptäckt HT 2015

33 Bakgrund Diagnostiskt centrum Danmark
50 % av cancerpatienterna saknar alarmsymtom Förlängd utredningstid Prognosen sämre för dessa patienter Tidig upptäckt HT 2015

34 Diagnostiskt centrum Liten grupp patienter av alla som söker på VC
Utreder vuxna patienter med diffusa symtom Misstanke om cancer Förutbestämda kriterier Systematisk, strukturerad utredning Diagnos färdig inom avgränsad tid (några veckor) Tidig upptäckt HT 2015

35 Kriterier för remiss till Diagnostiskt centrum
Nytillkommen uttalad oförklarlig trötthet. Ofrivillig viktnedgång >5 kg. Nytillkomna atypiska/oförklarliga smärtor/ledsmärtor. Oklar långdragen feber. Och/eller patologiska prover utan förklaring SR, ALP, Ca, oklar anemi. Tidig upptäckt HT 2015

36 Diagnostiskt centrum Centralsjukhuset Kristianstad okt 2012-sept 2014
Cancer: 23 % Friska: 12 % Anemi/gastroblödning: 9 % Reumatologiska sjukdomar: 9 % Mag/tarm sjukdomar: 9 % Ortopedi: 8 % Tidigare känd diagnos: 8 % Infektioner: 6 % Psykiska sjukdomar: 6 % Benigna förändringar: 6 % Övrigt: (endokrin, njur, lung, neurologiska sjukdomar) 20 % (En del patienter har fått mer än en diagnos på DC) Tidig upptäckt HT 2015

37 Diagnostiskt centrum i VGR
RCC väst har utrett frågan om diagnostiska centrum Beslut i Hälso-och sjukvårdsstyrelsen väntas hösten 2015 Tidig upptäckt HT 2015

38 Tidig upptäckt av symtomgivande cancer
141114 Tidig upptäckt av symtomgivande cancer Rapport från SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Tidig upptäckt HT 2015

39 Forskningsprojekt Tidig upptäckt av cancer med alarmsymtom och allmänna symtom i primärvården Patienter i VGR med de sex vanligaste cancersjukdomarna Vilka diagnoser fick patienten på sin VC – ett år före cancerdiagnosen? Vilka laboratorievärden,bildfunktionsundersökningar? Tidig upptäckt HT 2015

40 Tidiga tecken på cancer
Mål: riskscoreinstrument för primärvården Finns i Storbritannien Tidig upptäckt HT 2015

41 Avslutningsvis… Intensifierat arbete med tidig diagnos och start av behandling Allmänläkare nyckelfunktion Tidig upptäckt HT 2015

42 Tidig upptäckt HT 2015


Ladda ner ppt "Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec"

Liknande presentationer


Google-annonser