Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare ”Tidig upptäckt” Regionalt cancercentrum väst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare ”Tidig upptäckt” Regionalt cancercentrum väst."— Presentationens avskrift:

1 Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare ”Tidig upptäckt” Regionalt cancercentrum väst

2 Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten med cancerdiagnostik i primärvården Lathunden Regional medicinsk riktlinje ”Välgrundad misstanke….” Diagnostiskt centrum Pågående forskning Regionalt cancercentrum väst Frågor TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

3 Tidig upptäckt Hitta cancer tidigt Ökar chansen till bot Bättre livskvalitet TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

4 Cancer TIDIG UPPTÄCKT HT 2015 Ungefär 200 olika sjukdomar Definition: Celler växer okontrollerat Förmåga att metastasera

5 Cancerincidens Sverige 2013 61 000 fall av cancer 58 000 personer Näst vanligaste dödsorsaken 25% av alla dödsfall TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

6 Cancerincidens Sverige 2013 Prostatacancer 9 678 Bröstcancer 9 174 Hudcancer(excl MM) 6 384 Tjocktarmscancer 4 181 Lungcancer 3 847 Malignt melanom 2 596 TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

7 Ökande cancerincidens Incidensen ökat senaste 20 åren Män 2,2 % Kvinnor 1,8 % TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

8 Varför ökar cancerinsjuknandet? Äldre befolkning Bättre screening Bättre diagnostik Riskfaktorer TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

9 Hitta cancer Screening Söker för symtom TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

10 Screening- lösningen för de vanligaste cancrarna ? Sverige: - bröst-, cervixcancer - kolorektalcancer på gång Storbritannien: - 10 % screeningupptäckt cancer - 90 % symtom TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

11 >70 % av all cancer upptäcks av allmänläkare TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

12 3 /1000 läkarbesök i VGR primärvård cancerdiagnos TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

13 Allmänläkare diagnosticerar ca 3-4 fall av cancer /år = några få promille av alla patienter de träffar TIDIG UPPTÄCKT 150922

14 Diagnostik och behandling cancer Bättre och mer sofistikerade metoder Trots det hittas cancer inte sällan i ett alltför avancerat stadium Sämre möjlighet till bot t.ex. : kolorektal-, lung- och ovarialcancer. TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

15 Symtompresentation cancer TIDIG UPPTÄCKT HT 2015 Alarmsymtom t.ex. blödning, knöl Allmänna symtom: trötthet, viktnedgång

16 Varför så svårt hitta cancer i primärvården? Alarmsymtom - var 8:e patient i primärvården - majoriteten har inte cancer - men 40-50% av cancerpatienterna med de vanligaste cancerdiagnoserna debuterar med dessa Allmänna eller diffusa symtom - finns vid många vanliga sjukdomar - ca 50% av cancerpatienter debuterar med dessa - cancerpatient har sämre prognos TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

17 Ex: Symptomer blandt 1900 cancerpatienter Nielsen, Hansen, Vedsted. Ugeskr Læger. 2010;172:2827-31 TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

18 Ex: lægers inddeling af symptomer hos kræftpatienter Nielsen, Hansen, Vedsted. Ugeskr Læger. 2010;172:2827-31

19 cancer to find 1 man with cancer – all with ALARM symptom TIDIG UPPTÄCKT 150922

20 Varför ”missas” cancer så ofta ? ELLER Varför tar det så lång tid, innan den upptäcks ? TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

21 Varför så svårt att hitta cancer i primärvården? Alarmsymtom: oftast ej cancer Allmänna symtom: ospecifika, inte typiska för cancer Ovanlig sjukdom bland alla patienter som söker på vårdcentralen TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

22 Oftast lång utredningstid på grund av: Systemdelay och INTE doktorsdelay TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

23 Verktyg för allmänläkare - hitta cancer tidigare Standardiserade vårdförlopp cancer Lathund alarmsymtom/allmänna symtom Regional medicinsk riktlinje: ”Välgrundad misstanke om cancer hos vuxna” Diagnostiskt centrum TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

24

25 Lathunden Alarmsymtom och allmänna symtom Kortfattad koncentrerad information Utgår från olika lokaler i kroppen Råd om : - undersökningar - labprover - bildfunktionsundersökningar TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

26 Lathunden TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

27 Standardiserade vårdförlopp för olika cancerformer Snabbspår för utredning och start av behandling 5 infördes i svensk sjukvård 150901 10-tal nya införs 160101 TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

28 Cancergarantin i VGR Vid nyupptäckt cancer eller välgrundad misstanke om cancer ska patienten erbjudas besök hos specialist < 14 dagar barn < 2 arbetsdagar TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

29 Regional medicinsk riktlinje Välgrundad misstanke om cancer hos vuxna Blodmalignitet Lungcancer Cancer i bröst, mage/tarm, bukhåla och sköldkörtel Gynekologisk cancer Urologisk cancer TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

30 Välgrundad misstanke om cancer hos vuxna Kriterier definieras i den regionala medicinska riktlinjen Symtom Fynd : - kliniska - röntgenologiska - laboratoriemedicinska - endoskopiska TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

31 Ansvarsfördelning Mellan primärvård och sjukhusvård Mellan olika specialistkliniker TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

32 Utredningsgång patient med misstänkt cancer Patienter med alarmsymtom - standardiserade vårdförlopp för cancer - regional medicinsk riktlinje ”Välgrundad misstanke om cancer hos vuxna” -på sedvanligt sätt Patienter med diffusa allmänna symtom? - liten patientgrupp - vi vet inte hur vi ska utreda dem - sämre prognos om de har cancer TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

33 Bakgrund Diagnostiskt centrum Danmark 50 % av cancerpatienterna saknar alarmsymtom Förlängd utredningstid Prognosen sämre för dessa patienter TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

34 Diagnostiskt centrum Liten grupp patienter av alla som söker på VC Utreder vuxna patienter med diffusa symtom Misstanke om cancer Förutbestämda kriterier Systematisk, strukturerad utredning Diagnos färdig inom avgränsad tid (några veckor) TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

35 Kriterier för remiss till Diagnostiskt centrum Nytillkommen uttalad oförklarlig trötthet. Ofrivillig viktnedgång >5 kg. Nytillkomna atypiska/oförklarliga smärtor/ledsmärtor. Oklar långdragen feber. Och/eller patologiska prover utan förklaring SR, ALP, Ca, oklar anemi. TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

36 Diagnostiskt centrum Centralsjukhuset Kristianstad okt 2012-sept 2014 Cancer: 23 % Friska: 12 % Anemi/gastroblödning: 9 % Reumatologiska sjukdomar: 9 % Mag/tarm sjukdomar: 9 % Ortopedi: 8 % Tidigare känd diagnos: 8 % Infektioner: 6 % Psykiska sjukdomar: 6 % Benigna förändringar: 6 % Övrigt: (endokrin, njur, lung, neurologiska sjukdomar) 20 % (En del patienter har fått mer än en diagnos på DC) TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

37 Diagnostiskt centrum i VGR RCC väst har utrett frågan om diagnostiska centrum Beslut i Hälso-och sjukvårdsstyrelsen väntas hösten 2015 TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

38 Tidig upptäckt av symtomgivande cancer Rapport från SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering www.sbu.se TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

39 Forskningsprojekt Tidig upptäckt av cancer med alarmsymtom och allmänna symtom i primärvården Patienter i VGR med de sex vanligaste cancersjukdomarna Vilka diagnoser fick patienten på sin VC – ett år före cancerdiagnosen? Vilka laboratorievärden,bildfunktionsundersökningar? TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

40 Tidiga tecken på cancer Mål: riskscoreinstrument för primärvården Finns i Storbritannien TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

41 Avslutningsvis… Intensifierat arbete med tidig diagnos och start av behandling Allmänläkare nyckelfunktion http://www.cancercentrum.se/vast/kortare-vantetider TIDIG UPPTÄCKT HT 2015

42 marcela.ewing@rccvast.se TIDIG UPPTÄCKT HT 2015


Ladda ner ppt "Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare ”Tidig upptäckt” Regionalt cancercentrum väst."

Liknande presentationer


Google-annonser