Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserat vårdförlopp Tjock- och ändtarmscancer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserat vårdförlopp Tjock- och ändtarmscancer."— Presentationens avskrift:

1 Standardiserat vårdförlopp Tjock- och ändtarmscancer

2 Incidens Sverige 6100 fall / år VGR1300 fall / år Ungefär 2/3 är koloncancer Resterande 1/3 rektalcancer STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

3 Blod i avföringen Anemi Ändring av annars stabilt avföringsmönster i mer än 4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år (ger omedelbart välgrundad misstanke och ska remitteras till utredning utan vidare undersökningar) Misstanke i PV STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

4 Där misstanke väckts ska följande utföras inom 10 kalenderdagar: Ta anamnes inkl hereditet PR Rektoskopi Vid anemi – labprover enligt standardanemiutredning, se om järnbrist! Vid misstanke STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

5 Om trolig blödningskälla (ej cancer) hittas ska detta behandlas med uppföljning efter 4 veckor Om högrisk, skicka till SVF direkt Högrisk är: Tidigare kolorektal cancer eller polyper Kolit i minst 20 år Två förstagångssläktingar eller släkting som fått kolorektal eller endometriecancer före 50 års ålder Vid misstanke forts. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

6 Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd: Ändring av annars stabilt avföringsmönster i > 4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år Röntgenfynd med misstanke kolorektalcancer Fynd vid PR eller rektoskopi som ger misstanke om cancer Synligt blod i avföringen hos högriskpatienter Välgrundad misstanke – Start av SVF STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

7 Synligt blod i avföringen men inget fynd vid PR eller rektoskopi Synligt blod kvarstår trots 4 veckors behandling av annan blödningskälla Blödningsanemi (järnbrist) utan förklaring, obs beställ då både gastro o koloskopi! Vid välgrundad misstanke, skicka remiss till koloskopi inom 1 dygn Välgrundad misstanke forts. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

8 Minskar inte sannolikheten att patient med blödning eller anemi har en bakomliggande cancer F-Hb har dåligt prediktivt värde för kolorektal cancer Pos F-Hb utan andra symtom ska utredas men utanför SVF Pos F-Hb + andra symtom ska in i SVF Pos F-Hb inom screening utreds utanför SVF Blodförtunnande och F-Hb STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

9 Remiss till utredning vid välgrundad misstanke ska innehålla: Symptom som ger välgrundad misstanke Företagen utredning AT och samsjuklighet (särskilt diabetes) Tidigare sjukdomar och behandlingar Läkemedel (spec. immunosuppression, kortison o antikoag) Läkemedelsöverkänslighet Social situation (språk el funktionshinder) Kontaktuppgifter inklusive mobiltelefonnummer till patienten Uppgifter för direktkontakt med inremitterande Remissuppgifter STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

10 Utredande enheter i regionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra NU-sjukvården NÄL Skaraborgs Sjukhus Södra Älvsborgs Sjukhus Kungälvs sjukhus Alingsås lasarett Capio Lundby Närsjukhus Carlanderska Sjukhuset Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

11 Vid remittering till standardiserat vårdförlopp, informera patienten om: Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte ha cancer Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som ska händer i den inledande fasen Att patienten kan komma att kallas snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon Vilka väntetider patienten kan förvänta sig Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer Information till patienten STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

12 Ledtider FrånTillTid Beslut välgrundad misstankeVälgrundad misstanke – remiss mottagen 1 kalenderdag Välgrundad misstanke – remiss mottagen Tid till kolonutredning10 kalenderdagar DiagnosBehandlingsbeslut14 kalenderdagar BehandlingsbeslutStart av första behandling14 kalenderdagar STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta.

13 Ledtider forts. PatientgruppFrånTillTid BasutredningBeslut välgrundad misstanke Start av första behandling 39 kalenderdagar Utökad utredningBeslut välgrundad misstanke Start av första behandling 53 kalenderdagar STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta.

14 Mer information om SVF Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

15 Stefan Skullman (kirurg) Susanne Ottosson (onkolog) Regionala processägare Tjock- och ändtarmscancer Stefan.Skullman@vgregion.seStefan.Skullman@vgregion.se, Tel. 0500-43 17 66 Susanne.Ottosson@vgregion.seSusanne.Ottosson@vgregion.se, Tel. 031-342 79 58 Anna Johansson Ansvarig omvårdnadsgruppen Anna.ah.Johansson@vgregion.seAnna.ah.Johansson@vgregion.se, Tel. 0500- 47 83 96 STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER


Ladda ner ppt "Standardiserat vårdförlopp Tjock- och ändtarmscancer."

Liknande presentationer


Google-annonser