Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinblåsa och urinvägar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinblåsa och urinvägar."— Presentationens avskrift:

1 Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinblåsa och urinvägar

2 Blåscancer I Sverige upptäcks ca 2400 nya fall av tumör i urinblåsan/år. Ca 250 fall av tumör i övriga urinvägar (njurbäcken, uretär, uretra). Inom VGR ca 420 nya fall av blåscancer/år. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP CANCER I URINBLÅSA OCH URINVÄGAR

3 Misstanke Det vanligaste debutsymtomet på cancer i urinvägar är makroskopisk hematuri. Det räcker att man noterat det vid ett tillfälle för att utredning ska initieras- oavsett samtidiga UVI- symptom eller blodförtunnande läkemedel. Ca en tredjedel visar sig ha cancer i urinvägarna, merparten blåscancer, mer sällsynt njurcancer. Ca en tredjedel visar sig ha annan, godartad urologisk sjukdom (t ex godartad prostataförstoring, UVI och stensjukdom). Endast 20-30% av utredningarna utfaller negativt STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP CANCER I URINBLÅSA OCH URINVÄGAR

4 Välgrundad misstanke om cancer STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP CANCER I URINBLÅSA OCH URINVÄGAR

5 Information till patienten Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon att sjukvården ofta ringer från dolt nummer STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP CANCER I URINBLÅSA OCH URINVÄGAR

6 Remiss Remiss skall utfärdas omgående till urologisk enhet för bokning av cystoskopi och CT urografi (DT urinvägar). Mottagande urologmottagning ska omedelbart bekräfta mottagandet av remissen och övertagande av ansvar. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP CANCER I URINBLÅSA OCH URINVÄGAR

7 Remissuppgifter STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP CANCER I URINBLÅSA OCH URINVÄGAR

8 Ledtider FrånTillTid Remissbeslut vid välgrundad misstanke Remissankomst1 kalenderdag RemissankomstDatum för första besök på specialistmottagning 4 kalenderdagar STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP CANCER I URINBLÅSA OCH URINVÄGAR För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta för den inledande fasen.

9 Ledtider forts. PatientgruppFrånTillTid Icke- muskelinvasiv tumör Remissbeslut vid välgrundad misstanke Start av behandling9-12 kalenderdagar Muskelinvasiv tumör Remissbeslut vid välgrundad misstanke Start av behandling, strålbehandling 37-41 kalenderdagar Start av behandling, neoadjuvant kemoterapi 34-37 kalenderdagar Start av behandling, cystektomi 31-35 kalenderdagar STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP CANCER I URINBLÅSA OCH URINVÄGAR För det standardiserade vårdförloppet är följande totala ledtidsmål satta.

10 Utredande enheter i regionen Alingsås lasarett Borås/SÄS Göteborg/Sahlgrenska Kungälv Samtliga enheter utför både cystoskopi och TURB Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP CANCER I URINBLÅSA OCH URINVÄGAR Lidköping Skövde Uddevalla

11 Privata utredande enheter i regionen Carlanderska Sjukhuset 031-818093 Göteborgs Urologmottagning 031-7116090 Capio Lundby Närsjukhus 031-657123 Urologix 031-402550 Urologcentrum, Borås 033-140 100 Samtliga enheter utför cystoskopi och i viss mån TURB STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP CANCER I URINBLÅSA OCH URINVÄGAR

12 Mer information om SVF Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP CANCER I URINBLÅSA OCH URINVÄGAR

13 Viveka Ströck Regional processägare Cancer i urinblåsa och urinvägar viveka.strock@vgregion.se STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP CANCER I URINBLÅSA OCH URINVÄGAR


Ladda ner ppt "Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinblåsa och urinvägar."

Liknande presentationer


Google-annonser