Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården Skapa en mer jämlik cancervård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården Skapa en mer jämlik cancervård."— Presentationens avskrift:

1

2 Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården Skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet Göra våra cancerpatienter, närstående och medarbetare i cancervården mer nöjda med bemötande, kvalitet och tillgänglighet

3 Hur går vi tillväga? Genom att införa standardiserade vårdförlopp vill vi optimera ledtiderna i cancervårdsprocesserna Förbättra kommunikationen med patienterna och ge tydlig information om vad som ska ske och när det ska ske Kontinuerligt följa upp och kommunicera hur det går Mäta patienternas grad av nöjdhet med cancervården

4 Startar 1 november 2015: Akut myeloisk leukemi (blodcancer), processledare Michael Karlsson Huvud- och halscancer, processledare Margareta Bjärnhall Matstrupe- och magsäckscancer, processledare Richard Johansson Prostatacancer, processledare Edvard Lekås Cancer i urinblåsa och urinvägar, processledare Jonas Richtoff De fem första vårdförloppen Startar 2016 Lungcancer Cancer utan känd primärtumör (cup) Bröstcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ytterligare diagnoser kommer under 2016

5 Standardiserade vårdförlopp - ska underlätta patientens väg i vården

6 Välgrundad misstanke Utredning Behandlings- start Vad är ett standardiserat vårdförlopp? Ett definierat utredningsförlopp som beskriver Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer (definieras i respektive vårdförloppsbeskrivning). Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder.

7 Vad är ett standardiserade vårdförlopp? Ska ej begränsas av dagens organisation, situation eller resurser. Bygger på multidisciplinärt arbetssätt. Förutsätter kommunikation med och involvering av patient och närstående. Välgrundad misstanke Utredning Behandlings- start

8 Är det här något nytt? Vi samarbete och samverkan över organisationsgränserna och ser till den enskilda patientens bästa Vi arbetar tillsammans oavsett profession Vi som processledare och medlemmar i processteam involverar och samverkar med linjechefer och medarbetare i hela processen så att vi har en gemensam målbild Vi kommunicerar och involverar våra patienter och närstående Hur ser det ut hos oss idag? Styrkor? Svagheter?

9 Det här vet vi är nytt En nationell mall/instruktion för varje vårdförlopp Nytt och eget kodverk för att mäta ledtider Särskild remiss i Cosmic för de patienter som ingår i standardiserade vårdförlopp En ny funktion - vårdförloppskoordinatorer, administrerar och samordnar vården Tider ska finnas att boka på mottagningar, röntgen med mera Patientmedverkan i processarbetet

10 Vårdförloppskoordinatorer Nås på telefon: 8868 Tar emot remiss Kodar standardiserat vårdförlopp enligt rutin för respektive förlopp Bokar och samordnar tid för undersökningar Informerar patienten om tider och planering Aktiva överlämningar mellan olika enheter och vårdgivare Ansvarar för kodning under hela förloppet Registrerar och följer ledtider och rapporterar avvikelser Nära samarbete med kliniker, kontaktsjuksköterskor & andra landsting/regioner Frigör tid för verksamheterna Pia HeldSusanne Karlsson Melisa Turchinhodzic

11 Vi är alla en viktig del i en helhet Framgångsfaktorer + Personcentrerad vård + Gemensam målbild – vi vet vart vi ska + Vi tar ansvar för våra patienter + Vi samarbetar och kommunicerar med varandra + Processledare och processteam driver arbetet framåt + Vi uppmärksammar och säger till när något inte stämmer + Våra chefer lyssnar, samverkar och prioriterar och tar beslut om resurserfördelning Vård- central Specialist- mottagning RöntgenPatologenLabb Strål- behandling Onkologen Hur blir min cancerresa?

12 Mer information cancercentrum.se mobilapp Region Kronoberg Webbsida för hälso- och sjukvårdspersonal Löpande information i hälso- och sjukvårdens nyhetsbrev Information via chefslinjen Regionalt cancercentrum Tina Eriksson, cancersamordnare i Region Kronoberg


Ladda ner ppt "Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården Skapa en mer jämlik cancervård."

Liknande presentationer


Google-annonser