Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NU-sjukvården. Tiderna förändras Krav och förväntningar ändras samtidigt som sjukvården utvecklas och förändras. Det är dags att tänka nytt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NU-sjukvården. Tiderna förändras Krav och förväntningar ändras samtidigt som sjukvården utvecklas och förändras. Det är dags att tänka nytt."— Presentationens avskrift:

1 NU-sjukvården

2 Tiderna förändras Krav och förväntningar ändras samtidigt som sjukvården utvecklas och förändras. Det är dags att tänka nytt.

3 NU-sjukvården Med fokus på patientens väg genom vården breddinför vi ett processorienterat arbetssätt i NU-sjukvården.

4 NU-sjukvården Vi skapar en organisationskultur som är bättre anpassad till patienternas behov. Vi får en grund för ett systematiskt förändringsarbete, där det är självklart att arbeta med kontinuerliga förbättringar.

5 NU-sjukvården Arbetet är en del av utvecklingsprojektet Vård 2010, som syftar till att förbättra NU-sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Socialstyrelsens författning ”God Vård” (SOSFS 2005:12) är utgångspunkt för arbetet.

6 NU-sjukvården Mellan 2008 och 2010 får samtliga kliniker möjlighet att starta upp genom ett skräddarsytt utvecklingsprogram. Hittills har 13 av 21 kliniker gått denna utbildning.

7 NU-sjukvården Hur gör vi?

8 NU-sjukvården Under ett halvår varvas fem seminarier med teori och praktik med handledning och eget arbete mellan seminarierna. Såväl klinikledning som utsedda processteam är involverade.

9 NU-sjukvården A. Definiera processen Omfattning, start och slut? Vilka kunder/patientgrupper finns? Vilka krav och behov finns? Vad ska processen leverera? Vilka är resurserna? 1. Nulägeskartläggning

10 NU-sjukvården B. Nulägeskartläggning med processkarta Syftet är att se helheten och att ge en enhetlig bild av problemområden

11 NU-sjukvården Processteamen ska själva och tillsammans med klinikledning ange ett tydligt, mätbart mål för processen. Målet ska vara kopplat till ledningens övergripande mål och beskriva ambitionsnivån. Att mäta processens duglighet och fånga mått att följa över tid är nästa steg. 2. Mål och mått

12 NU-sjukvården Efter kartläggning och mätningar är det dags att analysera vad det är som påverkar processens resultat samt att identifiera förbättringsområden. 3. Testa lösningar

13 NU-sjukvården Vad vill vi åstadkomma? Mål Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Mått Vilka förändringar kan leda till förbättringar? Idéer Testa (PDSA)

14 NU-sjukvården Processteamet ska skapa former för att strukturera förbättringsarbetet och förankra det hos medarbetare. Resultat av processarbetet hittills? Vilka mål har vi nått? Vilka mål och mått kommer att följas fortsättningsvis? Styr vi processen med rätt mått? Arbetet ska också följas upp av linjeorganisationen. 4. Utvärdera och förbättra

15 NU-sjukvården Är du intresserad av att veta mer? Ta gärna ett informationsblad, eller låt oss i montern berätta mer! Peter Daneryd, chefläkare peter.daneryd@vgregion.se Marie Lundborg, samordnare marie.lundborg@vgregion.se


Ladda ner ppt "NU-sjukvården. Tiderna förändras Krav och förväntningar ändras samtidigt som sjukvården utvecklas och förändras. Det är dags att tänka nytt."

Liknande presentationer


Google-annonser