Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RCC p 1 Multidisciplinär konferens (MDK)definition

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RCC p 1 Multidisciplinär konferens (MDK)definition"— Presentationens avskrift:

1 RCC p 1 Multidisciplinär konferens (MDK)definition
- följ kvalitetsregistrens definition Nivåstrukturering - begrepp ”arbetsfördelning” fr a inom SÖ - följ nationellt arbete och förbered lokalt Standardiserade vårdförlopp - beslut - struktur handlingsplan - ledtider (kopplat till IT)

2 RCC p 1 - Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp.
- Ta fram en handlingsplan senast 15 mars (till RCC senast 6 mars) 2015 för hur de avser att införa standardiserade vårdförlopp (se nästa sida) - Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under - Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och införandet av vårdförloppen. - Samverka med regionala cancercentrum om handlingsplanen och genomförandet.

3 RCC p 1 Handlingsplan - Kommunikation och förankring i verksamheterna.
- Involvering av patienter och närstående. - Samverkan med privata vårdgivare. - Samarbete mellan primär- och specialiserad vård. - Införande av koordinatorsfunktion. - Införande av reserverade tider hos utredande och behandlande enheter för patienter i de standardiserade vårdförloppen. - Eventuella utmaningar för införandet av de standardiserade vårdförloppen och hur landstinget avser åtgärda dessa. - Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp

4 IT-uppdraget p 2 Övergripande målet om underlättad kommunikation över gränserna tydliggörs ytterligare Förseningar i delmoment Regelverk ”journal på nätet” – utnyttja den som kommit längst > region F Ledtider standardiserade vårdförlopp – ej in i eSPIR men hur koordinera ?

5 HR-uppdraget p 3 Vägval: Hålla fast vid nuvarande uppdrag?
Koncentrera på specifika uppdrag? Nätverk fortsättningsvis?

6 Upphandlingsuppdraget – p 4
Förlängning av uppdrag till aug 2015 (träff med RD/LD) Delegation till centrumråd om beslutsmandat ?? RSL rekommenderar de tre ingående lt/reg att genomföra upphandlingar enligt prioritering Hjärtmaterial, insulinpumpar, genetik, (ej biologiska läkemedel) Dialysutrustning, endoskopiutrustning, (ej biologiska läkemedel) Defibrillatorer, EKG-apparater, (ej transplantationer) H-län har föreslagt gemensam RD/LD-träff den 3 mars i samverkan med upphandlingschefer

7 Få ”ordning” på uppdragen
Året som gick p 5 Ambition Få ”ordning” på uppdragen IT RCC HR Upphandling Nå linjen i större utsträckning Regionala mål

8 Fokus 2015 IT RCC – standardiserade vårdförlopp Struktur sjukvårdsregional kunskapsstyrning


Ladda ner ppt "RCC p 1 Multidisciplinär konferens (MDK)definition"

Liknande presentationer


Google-annonser