Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införande av standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns landsting RCC Stockholm – Gotland Införande av standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införande av standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns landsting RCC Stockholm – Gotland Införande av standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns."— Presentationens avskrift:

1 Införande av standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns landsting RCC Stockholm – Gotland Införande av standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns landsting RCC Stockholm – Gotland Februari 2016

2 Regeringen satsar 500 miljoner kronor per år under perioden 2015 – 2018 för att: Förkorta väntetiderna genom att införa så kallade standardiserade vårdförlopp. Minska de regionala skillnaderna i väntetid. Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter. Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum. Knyta linjeorganisationen och RCC närmare samman. Satsning på cancervården

3 Skillnader i medianväntetid

4 Symtom som ligger till grund för misstanke om en viss cancer. Eventuell filterfunktion. Fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke. Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder fram till behandlingsstart. KVÅ-kod ska sättas vid välgrundad misstanke och behandlingsstart. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Misstanke Eventuell filterfunktion Nationella mätpunkter KVÅ-kod

5 Vilka är de standardiserade vårdförloppen? Införda 2015: Akut myeloisk leukemi (blodcancer) Huvud- och halscancer Matstrups- och magsäckscancer Prostatacancer Cancer i urinblåsa och urinvägar Införs under 2016: Lungcancer Tjock- och ändtarmscancer Bröstcancer Lymfom Cancer utan känd primärtumör Hjärntumörer Bukspottkörtelcancer Levercancer Cancer galla och gallvägar Äggstockscancer Cancer vid allvarliga diffusa symtom Myelom Malignt melanom

6 Exempel på standardiserat vårdförlopp – cancer i urinblåsa och urinvägar

7 Information om standardiserade vårdförlopp För primärvården på viss.nu cancercentrum.se/stockholm-gotland Mobilapp ”Cancervård”

8 Standardiserade vårdförlopp för primärvården

9 1.Genomföra fastställd initial utredning vid misstanke om cancer. 2.Fatta beslut om välgrundad misstanke för vissa cancerdiagnoser. 3.Remittera patienten. 4.Märka remissen med Välgrundad misstanke cancer/standardiserat vårdförlopp. 5.Informera patienten om att det finns misstanke om cancer och dela ut patientinformation. Så här påverkas primärvården


Ladda ner ppt "Införande av standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns landsting RCC Stockholm – Gotland Införande av standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns."

Liknande presentationer


Google-annonser