Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinvägar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinvägar"— Presentationens avskrift:

1 Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinvägar

2 Inom VGR ca 420 nya fall av blåscancer/år.
I Sverige upptäcks ca 2400 nya fall av tumör i urinblåsan/år. Ca 250 fall av tumör i övriga urinvägar (njurbäcken, uretär, uretra). Inom VGR ca 420 nya fall av blåscancer/år. Cancer i urinvägar HT 2015

3 Makrohematuri Det vanligaste debutsymtomet på cancer i urinvägar.
Det räcker att man noterat det vid ett tillfälle för att utredning ska initieras- oavsett samtidiga UVI- symptom eller blodförtunnande läkemedel. Cancer i urinvägar HT 2015

4 Makrohematuri Ca en tredjedel visar sig ha cancer i urinvägarna, merparten blåscancer, mer sällsynt njurcancer. Ca en tredjedel visar sig ha annan, godartad urologisk sjukdom (t ex godartad prostataförstoring, UVI och stensjukdom). Endast 20-30% av utredningarna utfaller negativt Cancer i urinvägar HT 2015

5 Välgrundad misstanke Vid ett eller flera följande fynd:
-Makrohematuri hos individer -äldre än 40 år -yngre än 40 år med riskfaktor för blåscancer, som rökning mer än 20 år. -Misstanke om blåscancer vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning. Cancer i urinvägar HT 2015

6 Remiss Skall utfärdas omgående till urologisk enhet för bokning av cystoskopi och CT urografi (DT urinvägar). Mottagande urologmottagning ska omedelbart bekräfta mottagandet av remissen och övertagande av ansvar. Den som remitterar ska informera patienten om att det finns anledning att utreda cancermisstanke enl SVF, vad det innebär initialt samt vilka väntetider patienten kan förvänta sig. Cancer i urinvägar HT 2015

7 Remissuppgifter Anamnes, samsjuklighet, ev allergier, symptom på välgrundad misstanke Tidigare sjukdomar och behandling Läkemedel, speciellt antikoagulantia och Metformin Längd och vikt, kreatinin (för beräknande av GFR inför kontrastundersökning) Ev språkhinder, sociala omständigheter, funktionsnedsättningar Kontaktuppgifter för patienten inkl mobilnummer Cancer i urinvägar HT 2015

8 Ingående ledtider Från remissbeslut till remissankomst - 1 kalenderdag. Från remissankomst till första besök på urologmottagning- 4 kalenderdagar. Till detta besök ska CT ha genomförts och besvarats så att patienten kan få besked om det. Om blåstumör bekräftas (eller fortsatt misstanke) tas biopsi vid cystoskopi alternativt bokas operation (TURB) inom 3 kalenderdagar (+ 3 dagar om antikoagulantia). Cancer i urinvägar HT 2015

9 Ledtider Från remissbeslut till -start av initial behandling, 9-12 kalenderdagar. -start av strålbehandling, kalenderdagar. -start av neoadjuvant kemoterapi, kalenderdagar. -start av cystektomi, kalenderdagar Cancer i urinvägar HT 2015

10 Kom ihåg! Bakteriuri eller blodförtunnande medicinering inte minskar risken för att individer med makrohematuri enligt definitionen välgrundad misstanke har cancer i urinvägarna! Det räcker med att patienten rapporterar makrohematuri vid ett tillfälle för att remiss ska utfärdas. Cancer i urinvägar HT 2015

11 Urologmottagningar i regionen
Alingsås lasarett Borås/SÄS Göteborg/Sahlgrenska Kungälv Lidköping Skövde Uddevalla Samtliga enheter utför både cystoskopi och TURB Cancer i urinvägar HT 2015

12 Privata urologmottagningar
Göteborg: Carlanderska sjukhuset Göteborgs Urologmottagning Lundby Sjukhus Urologix Samtliga enheter utför cystoskopi och i viss mån TURB Cancer i urinvägar HT 2015

13 Var ska remissen skickas?
Inom regionen kan samtliga urologmottagningar utföra diagnostik med cystoskopi, vilket innebär att remisser kan utfärdas till valfri mottagning. Det kommer finnas koordinatorer som tar emot remisserna och ombesörjer att SVF följs, t ex med inbokning av tider på röntgen. Cancer i urinvägar HT 2015

14 Frågor om standardiserat vårdförlopp cancer i urinblåsa och övre urinvägar
Regional processägare Cancer i urinvägar HT 2015


Ladda ner ppt "Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinvägar"

Liknande presentationer


Google-annonser