Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Makrohematuri Georg Jancke.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Makrohematuri Georg Jancke."— Presentationens avskrift:

1 Makrohematuri Georg Jancke

2 Makrohematuri skall alltid utredas
Asymtomatisk mikrohematuri behöver ej utredas Makrohematuri skall föranleda en utredning av övre och nedre urinvägar Utredningen bör vara avslutad inom 4 veckor Fördröjning av utredningen kan ha implikationer på långtidsöverlevnad vid malignitet

3 Orsaker till Makrohematuri
- Tumörer (njurcancer, njurbäckencancer, uretärcancer, urinblåsecancer, prostatacancer, BPH) - Konkrement (njure, uretär, urinblåsa) - Urinvägsinfektioner - Iatrogen (KAD sättning, cystoskopi, TRUL + biopsi, TUR-P/B, uretäroskopi, njurbiopsi, ESWL, gyn- op, snitt) - Trauma (skada på njure, uretär, blåsa, uretra – OBS! ingen KAD-sättning transurethral) - Diversa (IgA-nefrit, embolier, tromboser, ischemi, kärlfistlar, Waran (spontanblödning), Sorkfeber

4 Handläggning Makrohematuri
- Anamnes (övriga sjukdomar, medicinering, akut värk) - Status (prostatapalpation → cancer?, varicocele vä → njurtumör, öm över njurloge → sten, patient cirkulatorisk påverkad, allmäntillstand) - Prover (Hb/blodstatus, kreatinin, CRP, SR → njurcancer) - Uretrocystoskopi inkl. blåssköljvätska - Dt urografi alt ultraljud vid nedsatt njurfunktion/äldre

5 Akut handläggning Makrohematuri
- Om patient kan kissa och tömma urinblåsan är större blödning sannolikt liten - Är patient cirkulatorisk påverkad - Större blödning / koagel → trevägs-hematuri KAD (22-24 CHR) och spola blåsan för hand med NaCL lsg - Blodstatus, kreatinin, CRP - Palpabel blåsa och bladderscan indikerar full blåsa och koagel kan inte evakueras → blåstamponad → akut evakuering på op - Vid pågående signifikant blödning inläggning med spoldropp


Ladda ner ppt "Makrohematuri Georg Jancke."

Liknande presentationer


Google-annonser