Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Makrohematuri Georg Jancke. Makrohematuri skall alltid utredas Asymtomatisk mikrohematuri behöver ej utredas Makrohematuri skall föranleda en utredning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Makrohematuri Georg Jancke. Makrohematuri skall alltid utredas Asymtomatisk mikrohematuri behöver ej utredas Makrohematuri skall föranleda en utredning."— Presentationens avskrift:

1 Makrohematuri Georg Jancke

2 Makrohematuri skall alltid utredas Asymtomatisk mikrohematuri behöver ej utredas Makrohematuri skall föranleda en utredning av övre och nedre urinvägar Utredningen bör vara avslutad inom 4 veckor Fördröjning av utredningen kan ha implikationer på långtidsöverlevnad vid malignitet

3 - Tumörer (njurcancer, njurbäckencancer, uretärcancer, urinblåsecancer, prostatacancer, BPH) - Konkrement (njure, uretär, urinblåsa) - Urinvägsinfektioner - Iatrogen (KAD sättning, cystoskopi, TRUL + biopsi, TUR-P/B, uretäroskopi, njurbiopsi, ESWL, gyn-op, snitt) - Trauma (skada på njure, uretär, blåsa, uretra – OBS! ingen KAD-sättning transurethral) - Diversa (IgA-nefrit, embolier, tromboser, ischemi, kärlfistlar, Waran (spontanblödning), Sorkfeber Orsaker till Makrohematuri

4 - Anamnes (övriga sjukdomar, medicinering, akut värk) - Status (prostatapalpation → cancer?, varicocele vä → njurtumör, öm över njurloge → sten, patient cirkulatorisk påverkad, allmäntillstand) - Prover (Hb/blodstatus, kreatinin, CRP, SR → njurcancer) - Uretrocystoskopi inkl. blåssköljvätska - Dt urografi alt ultraljud vid nedsatt njurfunktion/äldre Handläggning Makrohematuri

5 - Om patient kan kissa och tömma urinblåsan är större blödning sannolikt liten - Är patient cirkulatorisk påverkad - Större blödning / koagel → trevägs-hematuri KAD (22- 24 CHR) och spola blåsan för hand med NaCL lsg - Blodstatus, kreatinin, CRP - Palpabel blåsa och bladderscan indikerar full blåsa och koagel kan inte evakueras → blåstamponad → akut evakuering på op - Vid pågående signifikant blödning inläggning med spoldropp Akut handläggning Makrohematuri


Ladda ner ppt "Makrohematuri Georg Jancke. Makrohematuri skall alltid utredas Asymtomatisk mikrohematuri behöver ej utredas Makrohematuri skall föranleda en utredning."

Liknande presentationer


Google-annonser