Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserat vårdförlopp Lungcancer. Lungcancer I Sverige upptäcks ca 3500 nya fall av lungcancer/år. Inom VGR ca 600 nya fall av lungcancer/år. STANDARDISERAT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserat vårdförlopp Lungcancer. Lungcancer I Sverige upptäcks ca 3500 nya fall av lungcancer/år. Inom VGR ca 600 nya fall av lungcancer/år. STANDARDISERAT."— Presentationens avskrift:

1 Standardiserat vårdförlopp Lungcancer

2 Lungcancer I Sverige upptäcks ca 3500 nya fall av lungcancer/år. Inom VGR ca 600 nya fall av lungcancer/år. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER

3 Misstanke Följande ska föranleda misstanke: nytillkomna luftvägssymtom (t.ex. hosta eller andnöd) med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare över 40 år bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring blodig hosta Vid misstanke ska patienten remitteras till DT eller lungröntgen (filterfunktion). STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER

4 Filterfunktion Remiss vid misstanke om lungcancer ska skickas till bilddiagnostik, DT eller lungröntgen (filterfunktion). Remittera i första hand till DT men vid långa köer hellre till lungröntgen. Bilddiagnostik utgör filterfunktion för det standardiserade vårdförloppet för lungcancer. Svaret ska skyndsamt tas om hand och patienten ska omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp om ett kriterium för välgrundad misstanke är uppfyllt. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER

5 Remiss Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion) ska innehålla: anamnes frågeställning: välgrundad misstanke lungcancer? uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer) STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER

6 Välgrundad misstanke om cancer Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande: fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om lungcancer metastasfynd som ger misstanke om lungcancer upprepad blodig hosta utan annan uppenbar orsak, även vid normal röntgen obstruktion av vena cava superior recurrenspares STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER

7 Information till patienten Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om: att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer att det första steget i utredningen är en expertgranskning där man fattar beslut om fortsatt utredning att cancermisstanken eventuellt kan komma att avskrivas utan att patienten blir kallad till utredning vem som informerar patienten vid avskriven misstanke STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER

8 Information till patienten forts. Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om (forts.): vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon att sjukvården ofta ringer från dolt nummer STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER

9 Remissuppgifter STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER

10 Remissuppgifter forts. Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla (forts.): tillgång till röntgenbilder att patienten är informerad om varför remissen är skickad kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer) STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER

11 Ledtider FrånTillTid Remissbeslut vid misstanke Remissankomst (filterfunktion) 1 kalenderdag Remissankomst (filterfunktion) Lungröntgen/DT (filterfunktion) 5 kalenderdagar Lungröntgen/DT (filterfunktion) Svar till remittenten 1 kalenderdag Svar till remittenten Beslut om välgrundad misstanke eller inte 3 kalenderdagar Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke – remiss mottagen 1 kalenderdag STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta.

12 Ledtider PatientgruppFrånTillTid Läkemedel Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling 40 kalenderdag Kirurgi och strålbehandling Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling 44 kalenderdagar Best supportive care Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling (sammanfaller med behandlingsbeslut) 30 kalenderdag STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta.

13 Utredande enheter i regionen Lungutredningsmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Lungmottagningen NÄL, Trollhättan Lungmottagningen, Skaraborgs sjukhus, Skövde Lungmottagningen, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER

14 Mer information om SVF Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER

15 Bengt Bergman Jan Nyman Regionala processägare Lungcancer bengt.bergman@vgregion.se jan.nyman@vgregion.se STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP LUNGCANCER


Ladda ner ppt "Standardiserat vårdförlopp Lungcancer. Lungcancer I Sverige upptäcks ca 3500 nya fall av lungcancer/år. Inom VGR ca 600 nya fall av lungcancer/år. STANDARDISERAT."

Liknande presentationer


Google-annonser