Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom. Maligna lymfom I Sverige upptäcks ca 1900 nya fall av lymfom per år. Inom VGR ca 360 nya fall av lymfom och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom. Maligna lymfom I Sverige upptäcks ca 1900 nya fall av lymfom per år. Inom VGR ca 360 nya fall av lymfom och."— Presentationens avskrift:

1 Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom

2 Maligna lymfom I Sverige upptäcks ca 1900 nya fall av lymfom per år. Inom VGR ca 360 nya fall av lymfom och 100 KLL per år. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM

3 Misstanke Följande kan föranleda misstanke: en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning (lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska primärt handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer) palpabel mjälte utan hållpunkter för myeloproliferativ sjukdom feber mer än 38 grader utan annan förklaring oavsiktlig viktnedgång (10% av kroppsvikten på 6 mån) nattsvettningar, ”sjöblöt” utan infektion STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM

4 Misstanke Kontrollera följande vid klinisk misstanke om lymfom, t.ex. vid nämnda symtom: blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter) fysikaliskt status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation vid förstorade lymfkörtlar: bedömning av om det finns annan förklaring, t.ex. infektion, vaccination, genomgången operation, sår STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM

5 Välgrundad misstanke Välgrundad misstanke om lymfom föreligger vid ett eller flera av följande fynd: en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring (lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud- halscancer) palpabel mjälte, där blodstatus ej tyder på myeloproliferativ neoplasm lymfocytos i differentialräkning (> 5 x 10 9 /L) STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM

6 Välgrundad misstanke forts. Välgrundad misstanke om lymfom föreligger vid ett eller flera av följande fynd (forts.): misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan utredning misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM

7 Information till patienten Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om: att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har lymfom eller någon annan allvarlig sjukdom vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon att sjukvården ofta ringer från dolt nummer STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM

8 Remissuppgifter STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM

9 Remissuppgifter forts. Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla (forts.): kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer) STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM

10 Ledtider – inledande fasen FrånTillTid Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke – remiss mottagen 1 kalenderdag Välgrundad misstanke – remiss mottagen Första besök i specialiserad vård 3 kalenderdagar STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM Följande ledtidsmål är satta i den inledande fasen:

11 Ledtider – mål Typ av behandling FrånTillTid Aktiv expektansBeslut välgrundad misstanke Start av första behandling (sammanfaller med behandlingsbeslut) 14-20 kalenderdagar LäkemedelBeslut välgrundad misstanke Start av första behandling 16-22 kalenderdagar StrålbehandlingBeslut välgrundad misstanke Start av första behandling 22-26 kalenderdagar STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen: Strålbehandling utan föregående medicinsk tumör-reduktion ges sällan

12 SVF kan avslutas före behandlingsstart Den välgrundade misstanken avskrivs Vid diagnos KLL avbryts SVF lymfom och vårdprogram följs Vid annan diagnos remitteras patienten till rätt enhet STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM

13 Utredande enheter i regionen Hematologienheterna inom medicin vid följande sjukhus: Sahlgrenska (SU) och Östra Kungälv Borås Alingsås Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM Skövde Lidköping Uddevalla Varberg

14 Mer information om SVF Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM

15 Herman Nilsson-Ehle Regional processägare Maligna lymfom och KLL herman.n-ehle@vgregion.se STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA LYMFOM


Ladda ner ppt "Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom. Maligna lymfom I Sverige upptäcks ca 1900 nya fall av lymfom per år. Inom VGR ca 360 nya fall av lymfom och."

Liknande presentationer


Google-annonser