Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Närsjukvård Standardiserad Vårdförlopp Lungcancer Dirk Albrecht Lokal processledare lungcancer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Närsjukvård Standardiserad Vårdförlopp Lungcancer Dirk Albrecht Lokal processledare lungcancer."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Närsjukvård Standardiserad Vårdförlopp Lungcancer Dirk Albrecht Lokal processledare lungcancer

2 DIVISION Närsjukvård

3 DIVISION Närsjukvård SVF lung: Vägen in

4 DIVISION Närsjukvård SVF lung: Symptom Följande symptom inger misstanke om lungcancer: Nytillkomna luftvägssymptom (tex hosta eller andnöd) med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare över 40år Bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring Blodig hosta. Remiss röntgen – ”Filterfunktion”

5 DIVISION Närsjukvård SVF lung: Filterfunktion Remiss röntgen – ”Filterfunktion” (Slätrtg eller DT direkt? – avgörs av inremitterande och röntgenläkare) Anamnes Frågeställning ”välgrundad misstanke lungcancer?” Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer) Om kvarstående oklarheter efter slätrtg DT (DT kan föranledas av inremitterande eller röntgenläkare) Radiologisvar ska besvara frågeställningen om välgrundad misstanke eller nej

6 DIVISION Närsjukvård SVF lung: Välgrundad misstanke Fynd vid bilddiagnostik som inger misstanke om lungcancer Metastasfynd som inger misstanke om lungcancer Upprepad blodig hosta utan annan uppenbar orsak, även vid normal röntgen Obstruktion av vena cava superior Recurrenspares

7 DIVISION Närsjukvård SVF lung: Remissinnehåll Anamnes, ange särskilt – Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och resultat av tidigare utredningar – Aktuella symptom – Allmäntillstånd – Övriga sjukdomar och behandlingar – Rökanamnes – Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia – Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar Tillgång till röntgenbilder Information till patienten om varför remissen är skickad Kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer Uppgiftger för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

8 DIVISION Närsjukvård SVF lung: Information till patienten Den som remitterar ska informera patienten om At det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserade vårdförlopp Att det första steget i utredningen är en expertgranskning där man fattar beslut om fortsatt utredning Att cancermisstanken eventuellt kan komma att avskrivas utan att patienten blir kallad till utredning Vem som informerar patienten vid avskriven misstanke Vad et standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen Vilka väntetider patienten kan förvänta sig Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon, samt att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

9 DIVISION Närsjukvård Mentometer Om du föreställer dig de patienter du remitterar till röntgen utan konkret misstanke, och situationen de är i om röntgen då inger välgrundad misstanke om lungcancer: Är det tänkbar att vi driver på utredning utan att invänta din remiss, tex då vi få veta via röntgenavdelning? 1.Det är tänkbart att ni startar utredningen igenom att kontakta patienten direkt, om röntgen skulle inge misstanke om lungcancer. 2.Det vore bäst om ni kunde kontakta mig tex telefonledes först, så jag kan informera patienten. 3.Tycker ni ska invänta min remiss som jag kommer skyndsamt skicka iväg så fort jag har avstämd det med patienten.

10 DIVISION Närsjukvård Lungcancerutredning Biopsiverifikation och tumortypning Staging (DT/PET, vb ytterl biopsi) Bedömning allmäntillstånd, vb funktionsutredning

11 DIVISION Närsjukvård Lungcancerutredning inom NLL Lungsektionen SuS sköter utredningen: lungans dagvård, ”dagvårdsläkare” Lungröntgenrond – eftergranskning Kontaktsjuksköterska, Utredningskoordination LOT-rond MDTlung: Torsdag em videolänk NUS, Östersund, Sundsvall Viktiga samarbetspartner utanför NLL: – Lungkliniken NUS – interventionell bronkologi – Onkologen NUS – onkologisk samråd, strålbehandling – Thorax NUS – operation – Nuklearmedicin - PET

12 DIVISION Närsjukvård WHO Performance Status 0 – Asymptomatic (Fully active, able to carry on all predisease activities without restriction) 1 – Symptomatic but completely ambulatory (Restricted in physically strenuous activity but ambulatory and able to carry out work of a light or sedentary nature. For example, light housework, office work) 2 – Symptomatic, <50% in bed during the day (Ambulatory and capable of all self care but unable to carry out any work activities. Up and about more than 50% of waking hours) 3 – Symptomatic, >50% in bed, but not bedbound (Capable of only limited self-care, confined to bed or chair 50% or more of waking hours) 4 – Bedbound (Completely disabled. Cannot carry on any self-care. Totally confined to bed or chair)

13 DIVISION Närsjukvård Vad vi kan behöva hjälp med Antikoagulation: Under utredning bra med styrbar antikoagulation (biopsier) Innohep bra, Waran ej bra, Trombyl 75 ok, annan Trombocythämmare ej bra. Worst case: färsk stent. Provtagning, längd, vikt, krea Välreglerad blodsocker (PET – fasteglukos <10) Bedömning lämpl transportsätt Komplikationer – Infektion, tex pneumoni (OBS avstängnings-pneumoni) – Paraneoplasier – Trombos, emboli, … – Symptomhantering innan diagnos Senare: sjukskrivning / åter integration i arbete Lungans kontaktsjuksköterska: Tel 83444

14 DIVISION Närsjukvård SVF lung: Remissinnehåll Anamnes, ange särskilt – Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och resultat av tidigare utredningar – Aktuella symptom – Allmäntillstånd (Performance-Status?) – Övriga sjukdomar och behandlingar – Rökanamnes – Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia – Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar Tillgång till röntgenbilder Information till patienten om varför remissen är skickad Kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer Uppgiftger för direktkontakt med inremitterande (direktnummer) Var snäll, tänk på: Aktuell längd, vikt, krea, fasteglukos behövs! Remiss för utredning inom SVF får vara rödmärkta!


Ladda ner ppt "DIVISION Närsjukvård Standardiserad Vårdförlopp Lungcancer Dirk Albrecht Lokal processledare lungcancer."

Liknande presentationer


Google-annonser