Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserat vårdförlopp Malignt melanom, hudmelanom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserat vårdförlopp Malignt melanom, hudmelanom."— Presentationens avskrift:

1 Standardiserat vårdförlopp Malignt melanom, hudmelanom

2 Malignt melanom (MM) i huden I Sverige upptäcks ca 3750 nya fall av MM per år och 2560 nya fall av MM in situ per år. Inom Västra sjukvårdsregionen upptäcks ca 827 nya fall av MM per år och 800 nya fall av MM in situ per år. Obs! I detta SVF ingår endast hudmelanom och dess förstadier (MM in situ). Ögonmelanom och slemhinnemelanom ingår ej. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUDMELANOM

3 Misstanke Misstanke om MM föreligger då: Patienten söker för en hudförändring som kan vara hudmelanom. Anamnestisk information om förändring eller symtom från lesion. Klinisk misstanke om hudmelanom vid undersökning av patienten. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUDMELANOM

4 Misstanke Misstanke om MM skall föranleda att: fullständig anamnes tas, inklusive ärftlighet och andra riskfaktorer. hudförändringen undersöks, helst med dermatoskopi eller teledermatoskopi. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUDMELANOM

5 Filterfunktion För MM utgör hudläkare eller patolog filterfunktion. Det är endast filterfunktionen som kan sätta välgrundad misstanke om cancer för detta standardiserade vårdförlopp. Remiss vid misstanke om MM ska skickas till hudklinik STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUDMELANOM

6 Välgrundad misstanke om cancer Välgrundad misstanke om cancer föreligger vid ett eller flera av följande: dermatoskopisk undersökning och/eller anamnes inger stark misstanke om MM. teledermatoskopisk undersökning* stärker misstanke om MM. histopatologiskt fynd av primärt malignt melanom, in situ- melanom eller lentigo maligna undersökningsfynd talande för melanommetastas. *Teledermatoskopiremisser införs i hela regionen under 2016-2017. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUDMELANOM

7 Remissuppgifter STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUDMELANOM

8 Remissuppgifter forts. PAD-svar om sådant finns, inkl. datum för excisionsbiopsin. om relevant: hur patienten fick sitt PAD-besked. kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer. uppgifter för direktkontakt med inremitterande läkare (direktnummer). STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUDMELANOM

9 Information till patienten Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom. vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen. att den diagnostiska excisionen också är den primära behandlingen att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon. att sjukvården ofta ringer från dolt nummer. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUDMELANOM

10 Ledtider FrånTillTid Beslut välgrundad misstankeDiagnostisk excision 7 kalenderdagar Diagnostisk excisionDiagnosbesked 14 kalenderdagar Diagnosbesked Besök för ställningstagande till utvidgad excision och portvaktskörteldiagnostik 5 kalenderdagar Det standardiserade vårdförloppet inleds med följande steg. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUDMELANOM

11 Ledtider forts. PatientgruppFrånTillTid Patienter med lokal sjukdom Patienter där ytterligare behandling inte är aktuell Beslut välgrundad misstanke Utvidgad excision och ev. portvaktskörtel- excision 33 kalenderdagar Patienter med positiv portvaktskörtel, där ytterligare behandling är aktuell Beslut välgrundad misstanke Lymfkörtel- utrymning 57 kalenderdagar För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUDMELANOM

12 Utredande enheter i regionen Hudklinikerna på följande sjukhus: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Frölunda Specialistsjukhus Carlanderska Sjukhuset NU-sjukvården Södra Älvsborgs Sjukhus Skaraborgs Sjukhus Privata hudläkare anslutna till den offentliga sjukvården. Samtliga patologilaboratorier i regionen. Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUDMELANOM

13 Mer information om SVF Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUDMELANOM

14 John Paoli Processledare SVF Hudmelanom vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tel. 0730 40 40 44 john.paoli@vgregion.se STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP HUDMELANOM


Ladda ner ppt "Standardiserat vårdförlopp Malignt melanom, hudmelanom."

Liknande presentationer


Google-annonser