Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer"— Presentationens avskrift:

1 Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer

2 Incidens för huvud- och halscancer
Cirka patienter får diagnosen HH-cancer per år i Sverige. Inom Västra sjukvårdsregionen (VSR) diagnostiseras varje år 270 patienter. Mycket ovanlig patient för en allmänläkare. Patienter med symptom som ger misstanke om cancer är cirka fyra gånger så många. Huvud- och halscancer HT 2015

3 Huvud- och halscancer omfattar
Läppcancer Munhålecancer Orofarynxcancer Nasofarynxcancer Hypofarynxcancer Larynxcancer Näs- och bihålecancer Spottkörtelcancer Malign körtel hals med okänd primärtumör Huvud- och halscancer HT 2015

4 Huvud- och halscancer omfattar cirka 50 olika lokaler / ICD-koder
Symptom, utredning och behandling varierar beroende på vilken diagnosgrupp och var tumören är belägen. Huvud- och halscancer HT 2015

5 Flödesschema Primärvårdens ansvar Huvud- och halscancer HT 2015

6 De olika stegen i vårdförloppet
Misstanke om malignitet Filterfunktion Välgrundad misstanke Snabbutredning enligt SVF HH-cancer eller ej Beslut om behandling Huvud- och halscancer HT 2015

7 Misstanke om huvud- och halscancer
Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen utan infektion eller annan förklaring. Ensidig nästäppa utan förklaring. Blodig sekretion från näsan utan infektion eller annan förklaring. Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla, svalg eller spottkörtel. Heshet i mer än 3 veckor utan förklaring eller förbättring. Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen. Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker. Ensidiga obehag eller smärtor utan infektion eller annan förklaring. Serös mediaotit (otosalpingit) utan infektion eller annan förklaring. Knöl i öronspottkörtel, med eller utan facialispares. Huvud- och halscancer HT 2015

8 Remissförfarande Om patient har ett eller flera symtom ska remiss faxas till en ÖNH-klinik (filterfunktion) samma dag. Huvud- och halscancer HT 2015

9 Remiss till ÖNH-klinik ska innehålla
Symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem Samsjuklighet Tidigare sjukdomar och behandlingar Läkemedel Rökning Social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar Kontaktuppgifter för patient inklusive mobiltelefonnummer Viktigt är att informera patient om att det föreligger misstanke om cancer. Huvud- och halscancer HT 2015

10 Det är allmänläkaren som väcker misstanke om huvud- och halscancer men det är ÖNH-läkare som fastställer välgrundad misstanke om cancer. Utredning enligt SVF påbörjas. Huvud- och halscancer HT 2015

11 Ledtider för Huvud- och halscancer
Från Till Kalenderdagar Remissbeslut vid misstanke Remissankomst Första besök (välgrundad misstanke) 5 MDK (Multidisciplinär konferens) 18 MDK Behandlingsstart, kirurgi 12 Behandlingsstart, onkologi 20 Beslut om ingen behandling Ej relevant att mäta Huvud- och halscancer HT 2015

12 Ledtider för nationell uppföljning
Patientgrupp Från Till Kalenderdagar Kirurgisk behandling Välgrundad misstanke Start behandling 30 Onkologisk behandling 38 Huvud- och halscancer HT 2015

13 Frågor om standardiserat vårdförlopp huvud-och halscancer
Regional processägare Huvud- och halscancer HT 2015


Ladda ner ppt "Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer"

Liknande presentationer


Google-annonser