Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården Skapa en mer jämlik cancervård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården Skapa en mer jämlik cancervård."— Presentationens avskrift:

1

2 Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården Skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet Göra våra patienter med cancer, närstående och medarbetare i cancervården mer nöjda med bemötande, kvalitet och tillgänglighet

3 Välgrundad misstanke Utredning Behandlings- start Vad är ett standardiserat vårdförlopp? Ett definierat utredningsförlopp som beskriver Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer (definieras i respektive vårdförloppsbeskrivning). Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder. Begränsas inte av organisation, situation eller resurser. Bygger på multidisciplinärt arbetssätt. Kommunikation med och involvering av patient och närstående.

4 Urinblåsa- urinvägar

5 Startade 2015: Akut myeloisk leukemi (blodcancer), processledare Michael Karlsson Huvud- och halscancer, processledare Margareta Bjärnhall Matstrupe- och magsäckscancer, processledare Richard Johansson Prostatacancer, processledare saknas Cancer i urinblåsa och urinvägar, processledare Jonas Richthoff De fem första vårdförloppen

6 Vårdförlopp som startar 2016 Januari 2016: Lungcancer processledare Timea Lenart Cancer utan känd primärtumör (cup) processledare sakans Bröstcancer processledare Lena Myrskog Lymfom processledare Jonas Bjereus Tjock- och ändtarmscancer processledare Mikael Andersson........................................................................................... September 2016 Bukspottkörtelcancer Cancer i galla och gallvägar Levercancer Malignt melanom Äggstockscancer Hjärntumör Myelom Cancermisstanke vi allvarliga, ospecifika symtom

7 Standardiserade vårdförlopp i praktiken I primärvården eller annan inremitterande enhet: En patient visar symtom som föranleder misstanke eller välgrundad misstanke om cancer enligt riktlinjer i standardiserat vårdförlopp. Att göra 1.Remiss cancerutredning standard. 2.Välj aktuell cancerprocess och om det är misstanke eller välgrundad misstanke. 3.Skicka remissen samma dag till aktuell specialistklinik och meddela vårdförloppskoordinatorn tel 8868. 4.Informera patienten.

8 Skillnad mellan ”välgrundad misstanke” och ”misstanke” Om välgrundad misstanke uppstått i primärvården (till exempel synligt blod i urinen) startar det standardiserade vårdförloppet där. Läkarbesök och undersökningar bokas direkt enligt standardiserat vårdförlopp. Vid misstanke om cancer bedöms remissen av mottagande kliniks läkare. Läkaren i specialistvården avgör om det är välgrundad misstanke = start utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

9 Informera patienten Om misstanken är välgrundad startar utredning enligt standardiserat vårdförlopp Patienten ska få information om att utredning kommer att ske enligt standardiserat vårdförlopp och vad det innebär Muntlig och skriftlig information Nationellt framtagen patientinfo finns för varje diagnos

10 Vårdförloppskoordinatorer Nås på telefon: 8868 Pia HeldSusanne Karlsson Melisa Turchinhodzic

11 Vårdförloppskoordinatorer Nås på telefon: 886 Tar emot remiss Kodar standardiserat vårdförlopp enligt rutin för respektive förlopp Bokar och samordnar tid för undersökningar Informerar patienten om tider och planering Aktiva överlämningar mellan olika enheter och vårdgivare Ansvarar för kodning under hela förloppet Registrerar och följer ledtider och rapporterar avvikelser Nära samarbete med kliniker, kontaktsjuksköterskor & andra landsting/regioner Frigör tid för verksamheterna

12 Snabbt besked om tider till patient När arbetet med standardiserade vårdförlopp är fullt utbyggt är det meningen att vårdförloppskoordinatorn ska kunna boka tider till läkarbesök och undersökningar och att patienten får besked om tiderna direkt, helst redan på vårdcentralen.

13 Datum för när välgrundad misstanke uppstår och start av behandling är de två saker som ska rapporteras till nationella väntetidsdatabasen. Det landsting/region där behandlingen startar är de som rapporterar till databasen. Vi måste också hålla reda på de som avslutar utredning enligt standardiserat vårdförlopp, innan start av första behandling. Vi kommer att mäta hur många av de som startat utredning enligt vårdförloppen som också fått en cancerdiagnos. Vi kommer att mäta hur många som fått en cancerdiagnos men som inte utretts enligt vårdförlopp. Informationsöverföring över landstings- och regiongränserna måste fungera trots att vi har olika journalsystem. Det kommer att skötas av koordinatorerna. Fler mätpunkter kommer så småningom att rapporteras in nationellt. Lokalt i Region Kronoberg kommer vi att kunna mäta fler saker redan nu. Mätfakta

14 Mer information cancercentrum.se mobilapp Region Kronoberg Webbsida för hälso- och sjukvårdspersonal Löpande information i hälso- och sjukvårdens nyhetsbrev Information via chefslinjen Regionalt cancercentrum Tina Eriksson, cancersamordnare i Region Kronoberg


Ladda ner ppt "Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården Skapa en mer jämlik cancervård."

Liknande presentationer


Google-annonser