Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Tankar om effekter och vidareutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Tankar om effekter och vidareutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Tankar om effekter och vidareutveckling

2 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Sjukhusens ersättningsmodeller – beslutad grundmodell Ursprunglig modell

3 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Målrelaterad ersättning Innebär att ersättning utgår för resultat i form av exempelvis friskare patienter, lyckade operationer, nöjda vårdtagare eller god tillgänglighet, snarare än för genomförda prestationer Beslut att minst tre procent av den totala ersättningen ska vara målrelaterad senast 2010

4 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Målrelaterad ersättning Då uppräkning mellan åren inte gav tillräcklig kompensation för befolkningsökning och det fanns ett fastställt mål att andelen resurser till primärvård skulle öka kunde målet om ökad andel målrelaterad ersättning endast uppfyllas genom omfördelning inom tidigare ersättnings- utrymme

5 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Målrelaterad ersättning – utdrag ur beslut 2005 Endast positiva incitament (tillägg, inte avdrag) Initialt ett fåtal målrelaterade indikatorer Kontinuitet och uthållighet Regional indikator ska väljas om sådan finns Regionalt fastställda målnivåer ska tillämpas för indikatorer med inriktning mot medicinsk kvalitet och patientsäkerhet – vård på lika villkor Informationssystem som ger tillgång till aktuellt utfall löpande under året måste finnas

6 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Uppföljning av sjukhusens ersättningsmodeller – Målrelaterad ersättning Resultat 2008 SUKungälvFSSSkaSSÄSAlingsåsNU Andel målrelaterad ersättning %0,90,70,32,60,40,60,7 Totalt antal indikatorer30591221443210 I överenskommelser för 2008 fanns totalt 162 olika indikatorer till vilka målrelaterad ersättning kopplats – av dessa förekom 121 endast i en överenskommelse

7 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Uppföljning av sjukhusens ersättningsmodeller – Målrelaterad ersättning Resultat 2009 SUKungälvFSSSkaSSÄSAlingsåsNU Andel målrelaterad ersättning %1,01,90,32,71,01,40,8 Totalt antal indikatorer40471223431811 I överenskommelser för 2009 finns totalt 163 olika indikatorer till vilka målrelaterad ersättning kopplats – av dessa förekommer 144 endast i en överenskommelse

8 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Uppföljning av sjukhusens ersättningsmodeller – Målrelaterad ersättning Resultat 2010 SUKungälvFSSSkaSSÄSAlingsåsNU Andel målrelaterad ersättning %3,0 2,63,02,6 Totalt antal indikatorer42552623683036 I överenskommelser för 2010 finns totalt 169 olika indikatorer till vilka målrelaterad ersättning kopplats – av dessa förekommer 129 endast i en överenskommelse

9 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Målrelaterad ersättning – utdrag ur beslut 2010 Önskemål om förbättrad samordning och färre mål! regionala kvalitetsindikatorer med måltal ska användas för målrelaterad ersättning i överens- kommelser med samtliga sjukhus där den beskrivna verksamheten bedrivs antalet lokala målrelaterade indikatorer maximeras till fem, utöver indikatorer inom tillgänglighets- området merparten av den målrelaterade ersättningen bör tillfalla den verksamhet/klinik som kan påverka resultatet av en indikator

10 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Uppföljning av sjukhusens ersättningsmodeller – Målrelaterad ersättning Resultat 2011 SUKungälvFSSSkaSSÄSAlingsåsNU Andel målrelaterad ersättning %3,0 Totalt antal indikatorer42382443615057 I överenskommelser för 2011 finns totalt 117 olika indikatorer till vilka målrelaterad ersättning kopplats – av dessa förekommer 62 endast i en överenskommelse

11 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Uppföljning av sjukhusens ersättningsmodeller ”Ökad ekonomisk risk” pareras bland annat genom; Många mål per sjukhus (ekonomisk påverkan om ett mål inte nås minskar) Sammansatta mål (ersättning utbetalas om till exempel 15 av 20 angivna mål uppnås) Låga målnivåer jämfört med tidigare utfall Merparten av eller hela den målrelaterade ersättningen utbetalas under året – avdrag om målen inte skulle nås

12 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Målrelaterad ersättning – utdrag ur beslut 2005 Endast positiva incitament (tillägg, inte avdrag) Initialt ett fåtal målrelaterade indikatorer Kontinuitet och uthållighet Regional indikator ska väljas om sådan finns Regionalt fastställda målnivåer ska tillämpas för indikatorer med inriktning mot medicinsk kvalitet och patientsäkerhet – vård på lika villkor Informationssystem som ger tillgång till aktuellt utfall löpande under året måste finnas

13 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Uppföljning av beslut 2005 Huvudsakligen negativa incitament (ersättning i förväg – avdrag om målen inte nås) Är 24 eller 61 mål ett fåtal? (totalt 41 regionala…) Kontinuitet och uthållighet Regional indikator ska väljas om sådan finns -ok Lokal anpassning av målnivåer även vid mål om medicinsk kvalitet – bidrar det till vård på lika villkor? Informationssystem som ger tillgång till aktuellt utfall löpande under året finns endast i undantagsfall

14 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Några reflektioner… Målrelaterad ersättning syftar till att ersätta utifrån resultat istället för prestation Det egentliga målet – effekter i form av ökad hälsa hos befolkningen – är tyvärr svårt att mäta Målrelaterad ersättning utgår istället för sådant som för tillfället är möjligt att mäta Det finns en risk att inriktning mot ett område indirekt bidrar till minskad aktivitet inom andra vilka inte ersätts

15 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Fler reflektioner… Om lika uppdrag och rimligt lika förutsättningar - lika ersättning till alla oavsett måluppfyllelse innebär med säkerhet att ”fel” vårdgivare belönas Flertalet sjukhus har likartade uppdrag och oftast rimligt lika förutsättningar – däremot ännu inte lika ersättning Det är svårt att få medicinsk kompetens att bidra till målnivåer som kan ge ekonomisk konsekvens..

16 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell … och ytterligare några… Effekter av annan styrning än ekonomisk – till exempel öppna jämförelser Regiongemensamma eller lokala målnivåer Det finns en risk att en ökad andel målrelaterad ersättning, inom befintligt utrymme, leder till indikatorer och målnivåer som ger någorlunda säker hemtagning => minskande styreffekt

17 Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Hur går vi vidare härifrån? Styreffekt av öppna jämförelser kontra ersättning? Regionala eller lokala indikatorer? Regiongemensamma eller lokala målnivåer? Obligatorium eller frivillighet? Den medicinska professionens medverkan eller motstånd..? ………. med mera……


Ladda ner ppt "Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Tankar om effekter och vidareutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser