Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdinformation och informationsöverföring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdinformation och informationsöverföring"— Presentationens avskrift:

1 Vårdinformation och informationsöverföring
Klinisk process förädlingsobjekt: patientens samlade hälsotillstånd såsom det uppfattas av HoS-personalen (uppfattat tillstånd) Styrprocess förädlingsobjekt: mandat baserat på vårdbegäran och vårdåtagande med innehåll avseende planering och beslut Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden Informationsmodelleringen som följer bygger på SAMBA modellen och med fokus på var i processen information kring en patient antingen tillförs ”journal” eller hämtas från ”journal”. Modelleringen görs med resurslager. I de första resurslagren återfinns företeelser där vårdinformation existerar. I de nedersta två lagren ligger enheter som för information mellan sig. PAS= Vård Administrativa System Journal= Vårdinformation kring en enskild patient Enhet inom org= Enhet inom den egna organisationen Extern enhet= Enhet utanför den egna

2 Kommunikationsprocess - information
Styrprocess - mandat besluta om bedömning beslut att ej bedöma vårdbegäran vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran hänvisa hänvisad vård- begäran Kommunikationsprocess - information Rutin i några landsting pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

3 Klinisk process - uppfattat tillstånd
Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta mottagen besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran uppfatta tillstånd uppfattat Rutin i några landsting pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

4 Klinisk process - uppfattat tillstånd
matcha mot vårdutbud ej hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat inget hälso- och sjuk- vårdsmandat hänvisa hänvisad vårdbegäran Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran beslut att att bedöma uppfattat pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

5 vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd
matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

6 Klinisk process - uppfattat tillstånd
inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

7 Klinisk process - uppfattat tillstånd
välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa besluta om användning av planerad aktivitet pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

8 Klinisk process - uppfattat tillstånd
utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster undersökt tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner ompröva mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista bedöma bedömt pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

9 Klinisk process - uppfattat tillstånd
utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya beslut att aktivitet bedömt mål i i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

10 Klinisk process - uppfattat tillstånd
matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information bedömt tillstånd avseende vårdbehov kontrollera kvalitet åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

11 Klinisk process - uppfattat tillstånd
avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov besluta att vård- åtagande skall avslutas meddela bedöma om mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

12 förnyat vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd
hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov förnya hälso- och sjukvårdsmandat bedöma om mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande resurssatt aktivitetslista pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

13 Klinisk process - uppfattat tillstånd
inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- hälsoproblem prioritera, formulera problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt resurssatt aktivitetslista pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

14 Klinisk process - uppfattat tillstånd
behovs- bedömt tillstånd bedöma till- stånd som skall remitteras problem- grupp till remiss Klinisk process - uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om remiss remiss- beslut avgränsa pro- blemkomplex i remiss beslut om problem- komplex i remiss Styrprocess - mandat matcha mål mot tillgängliga aktiviteter ingen till- gänglig tjänst utfärda remiss= vårdbegäran vård- begäran Kommunikationsprocess - information pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

15 Klinisk process - uppfattat tillstånd
vård- begäran Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information motta mottagen besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran


Ladda ner ppt "Vårdinformation och informationsöverföring"

Liknande presentationer


Google-annonser