Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval Kronoberg /1 Vårdval Kronoberg - fakta om modellen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval Kronoberg /1 Vårdval Kronoberg - fakta om modellen."— Presentationens avskrift:

1 Vårdval Kronoberg /1 Vårdval Kronoberg - fakta om modellen

2 Vårdval Kronoberg /2 Fyra utgångspunkter Valfrihet. Länets medborgare får möjlighet att välja vårdcentral. Den geografiska indelningen upphör. Tillgänglighet. Målet är att uppnå en högre tillgänglighet än vårdgarantin kräver. Mångfald. Strävan efter fler utövare än idag. Kostnadskontroll. Systemet ska utformas så att kostnadskontroll uppnås.

3 Vårdval Kronoberg /3 Syfte Utveckla primärvården Stärka medborgarnas ställning och möjlighet till påverkan

4 Vårdval Kronoberg /4 Landstinget godkänner För att få bedriva vård inom Vårdval Kronoberg måste vårdcentralen bli godkänd av Landstinget Kronoberg. En godkänd vårdcentral känner du igen på symbolen för Vårdval Kronoberg.

5 Vårdval Kronoberg /5 Grunduppdrag Fastställs varje år Basal hälso- och sjukvård Rådgivning Förebyggande insatser Rehabilitering Barnhälsovård Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, hemsjukvård över 18 år Jourverksamhet Samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer inkl. kommuner Säkerhet och krisberedskap Deltagande i av landstinget arrangerade utvecklingsarbeten Handledning/utbildning av AT/ST-läkare, praktikplatser m.m Psykiatrikompetens på eller kopplad till vårdcentralen

6 Vårdval Kronoberg /6 Tilläggsuppdrag Två tilläggsuppdrag: –Familjecentral –Läkemedelsgenomgångar för inskrivna i kommunal hemsjukvård och handledning av kommunens personal. Genom avtal får vårdcentralen ersättning för dessa.

7 Vårdval Kronoberg /7 Krav på kvalitet Vårdcentralen ska redovisa: Tillgänglighet Resultat Medicinskt innehåll Hur patienter upplever kvaliteten Exempel: följa landstingets vårdprogram och riktlinjer, klara vårdgarantin och följa rekommendationer av medicin/läkemedelskommittén.

8 Vårdval Kronoberg /8 Kompetens All hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens. Minst 75 % av specialist- läkarna på en vårdcentral ska vara specialister i allmänmedicin. Minst 50 % av sjuksköterskorna ska vara specialutbildade distriktssköterskor.

9 Vårdval Kronoberg /9 Uppföljning Tre gånger/år med verksamhetschefen. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Säker hälso- och sjukvård Patientfokuserad hälso- och sjukvård Jämlik hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård i rimlig tid Effektiv hälso- och sjukvård

10 Vårdval Kronoberg /10 Hälso- och sjukvårdspeng Varierar beroende på ålder Ska täcka driftkostnader, patienters allmänläkemedel och medicinsk service. Den valda vårdcentralen får betala för medborgarens besök på annan vårdcentral, jourläkarcentral, hälsoenhet, primärvårdspsykiatrisk enhet, sjukgymnastenhet, vårdcentral utanför länet och samverkande aktörer.

11 Vårdval Kronoberg /11 Medicinsk service Vårdcentraler ska använda sig av landstingets medicinska service. Medicinsk service ingår i hälso- och sjukvårdspengen. Den valda vårdcentralen har kostnadsansvar för sina patienters konsumtion av medicinsk service. En del verksamheter är fria nyttigheter.

12 Vårdval Kronoberg /12 Information Vårdcentralernas information ska följa Riktlinjer för tillgänglig och anpassad information och Landstinget Kronobergs handikappolitiska program. Landstingets grundutbud av information ska finnas i vårdcentralernas väntrum. Vårdcentralerna ska använda hälso- och sjukvårdsinformation som finns på www.1177.sewww.1177.se Vårdcentralerna ska använda symbolen för vårdval. Landstinget informerar medborgarna om vårdcentralernas kontaktuppgifter. Vårdcentralerna ska via landstingets webb kunna ta del av information för att fullgöra åtagandet.

13 Vårdval Kronoberg /13 IT-tjänster All vård ska dokumenteras i Cosmic. Landstingets datanät för kommunikation ska användas. Tele-Q ska användas.


Ladda ner ppt "Vårdval Kronoberg /1 Vårdval Kronoberg - fakta om modellen."

Liknande presentationer


Google-annonser