Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luleå 2012-10-16 Luleå 2012-10-16. eLäkekonst Hur kan IT förändra vården? Nils Schönström Center för eHälsa i samverkan Luleå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luleå 2012-10-16 Luleå 2012-10-16. eLäkekonst Hur kan IT förändra vården? Nils Schönström Center för eHälsa i samverkan Luleå."— Presentationens avskrift:

1 Luleå 2012-10-16 Luleå 2012-10-16

2 eLäkekonst Hur kan IT förändra vården? Nils Schönström Center för eHälsa i samverkan nils.schonstrom@cehis.se Luleå 2012-10-16

3 www.cehis.se 2015-03-29 sid 3 Ett IT-stöd för framtidens vård och omsorg Luleå 2012-10-16

4 www.cehis.se 2015-03-29 sid 4 Det handlar om en förändring av vården i samspel med utveckling av IT-stödet Se patienten som en aktör i sin egen vårdprocess med tillgång till information och tjänster Hålla samman vårdprocessen med många utförare Ge bättre förutsättningar för en kunskapsstyrd vård Luleå 2012-10-16

5 www.cehis.se 2015-03-29 sid 5 Luleå 2012-10-16 Kunskapsstyrning, kvalitetsutveckling, forskning Dokumentation för själva vårdarbetet Uppföljning, resultat, resursförbrukning

6 www.cehis.se 2015-03-29 sid 6 Luleå 2012-10-16

7 www.cehis.se 2015-03-29 sid 7 Patienten som en aktör….. Luleå 2012-10-16

8 www.cehis.se 2015-03-29 sid 8 Luleå 2012-10-16

9 www.cehis.se 2015-03-29 sid 9 Luleå 2012-10-16

10 www.cehis.se 2015-03-29 sid 10 Patientens tillgång till information och IT-tjänster Allmän information Ett antal tjänster Journalen på nätet Patientens dokumentation (PHR) Luleå 2012-10-16

11 www.cehis.se 2015-03-29 sid 11 Ett konstruktivt förslag Professionell vård- dokumentation (EHR) Individens hälso- dokumentation (PHR) En gemensam kommunikationsyta http://www.inera.se/Invanartjanster/Din-journal-pa-natet/ Luleå 2012-10-16

12 www.cehis.se 2015-03-29 sid 12 Personligt hälsokonto Administration och behörighetsstyrning Min information Livslång lagring av information 3:e partstjänster/ applikationer anslutna till plattformen Hälsa och vårdinformation Luleå 2012-10-16

13 www.cehis.se 2015-03-29 sid 13 Exempel på risker för vårdens fragmentering En ökande sub-specialisering Vård på olika nivåer Samspelet landsting - kommun Vårdvalet Patientöversikten Hälsoärendet En gemensam vårdplan En gemensam informationsstruktur Luleå 2012-10-16

14 www.cehis.se 2015-03-29 sid 14 Luleå 2012-10-16 Kunskapsstyrning

15 www.cehis.se 2015-03-29 sid 15 Luleå 2012-10-16 En kunskapsstyrd vård Journalen Andra- register Besluts- Stöd Dokumentations stöd Andra källor Kvalitets- register

16 www.cehis.se 2015-03-29 sid 16 En generell lösning Försäk- rings- kassa Besluts- Stöd Dokumentations stöd VRI nationellt lokalt/regionalt Apotek Luleå 2012-10-16 Journalen

17 www.cehis.se 2015-03-29 sid 17 172015-03-29 Tack för er uppmärksamhet Frågor? Luleå 2012-10-16

18 www.cehis.se 2015-03-29 sid 18 Luleå 2012-10-16 Center för eHälsa i samverkan 21 Landsting/regioner (uppdragsgivare) Ledningsfunktion/ styrelse Verkställande kansli Strategiskt råd Arkitekturledning Programstyrgrupper Projekt och förvaltningsobjekt Arkitektur styrning Portföljstyrning Inera AB

19 www.cehis.se 2015-03-29 sid 19 Luleå 2012-10-16 Center för eHälsa i samverkan 21 Landsting/regioner (uppdragsgivare) Ledningsfunktion/ styrelse Verkställande kansli Strategiskt råd Arkitekturledning SKL Social- departementet Social- styrelsen Programstyrgrupper Projekt och förvaltningsobjekt Nationell informationsstruktur Nationellt fackspråk Arkitektur styrning Portföljstyrning Områden SKL avd. Vård och omsorg Projekt Områden Inera AB

20 www.cehis.se 2015-03-29 sid 20 Luleå 2012-10-16 www.cehis.se


Ladda ner ppt "Luleå 2012-10-16 Luleå 2012-10-16. eLäkekonst Hur kan IT förändra vården? Nils Schönström Center för eHälsa i samverkan Luleå."

Liknande presentationer


Google-annonser