Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fortsatt gemensam utveckling Framgångsrik kompetensutveckling – 6 000 medarbetare – kunskapsorienterat Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015 – Samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fortsatt gemensam utveckling Framgångsrik kompetensutveckling – 6 000 medarbetare – kunskapsorienterat Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015 – Samverkan."— Presentationens avskrift:

1

2 Fortsatt gemensam utveckling Framgångsrik kompetensutveckling – 6 000 medarbetare – kunskapsorienterat Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015 – Samverkan och kunskapsorienterat – Utveckla samverkan och öka den gemensamma kunskapsgrunden

3 Plan för gemensamma samarbetsformer och Kunskapssatsningar för gemensam kunskapsgrund Försäkrings- kassan Arbets- förmedlingen KommunLandsting Tillsammans skapar vi en gemensam grund

4 Kunna möta individen på ett professionellt sätt Målen säkrar bred framgång Öka aktiviteter som stödjer patient- och brukarinflytandet på individ- och organisationsnivå Kunna ge den enskilde ett heltäckande och sammanhållet stöd Bästa tillgängliga kunskap inom området Plan för att stötta personer till sysselsättning, arbete och studier

5 Medarbetare Plan för gemensamma samverkansformer Parallellt upplägg ger dubbel styrka Kompetens- utveckling för gemensam kunskapsgrund Ledning eller företrädare Använd befintliga samverkansstrukturer t ex samordnings- förbunden

6 Plan för gemensamma samverkansformer Plan för konkreta åtgärder som ska stödja vägen till sysselsättning, arbete eller studier Förankrat hos ledningen Processtöd och föreläsningar Utgångspunkten är kommunens inventering

7 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Statens överenskommelse med SKL Kommunernas inventeringar av personer med psykisk ohälsa Analys och plan i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen KUR Lokal ansökan om bidrag för plan för gemensam samverkan för att öka sysselsättnings- och arbetsgraden hos målgruppen Gemensam strategi

8 Kompetensutveckling för gemensam kunskapsgrund Utbildningsinsatser till medarbetare inom områdena – kunskap – förhållningssätt och bemötande – samverkan – brukarinflytande Utgå ifrån en kompetensutvecklingsplan Planera för långsiktig kunskapsutveckling Kunskap från personer med upplevd psykisk ohälsa tas tillvara Utgå från organisationernas behov

9 Utveckla bedömningar vid diagnossättning, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning Metoder och rutiner för att undvika att medikalisera naturliga händelser i livet. Utveckla tidig samverkan KUR kan stärka landstingens arbete inom villkoret om psykisk ohälsa i miljarden KUR och sjukskrivnings- miljarden

10 Läran om sambandet mellan sjukdom, försäkring och samhälle Gemensam plattform för aktörer involverade i samverkan kring individer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom Försäkringsmedicin

11 Samverkan mellan organisationerna Individen i samverkan Gemensam kunskapsgrund Patient- och brukarinflytande Samverkan med arbetsgivare Förslag på teman

12 Möjlighet till bidrag Alla parter ska vara med i planeringen och genomförandet Gemensam ansökan Maxsumma 500 000 kr – Lokaler, förtäring, resor, logi betalas inte av projektet Möjlighet att ansöka flera gånger Aktiviteterna ska verka för utvecklad samverkan och ökad kunskapsgrund

13 Förutsättningar vid köp av tjänst Försäkringskassans ramavtal – Föreläsare, moderatorer, seminarieledare och processtöd Önskemål om direktupphandling – Kontakta Försäkringskassans inköpsenhet

14 Uppföljning Plan för gemensamma samverkansformer: – Planen mejlas till projektledningen efter avslutad insats. Efter sex månader sker uppföljning. Enbart kunskapssatsning: – Kompetensutvecklingsplan mejlas till projektledningen tre månader efter avslut.

15 Kontaktinformation Mer information: www.forsakringskassan.sewww.forsakringskassan.se Kontaktuppgift till lokalt samverkansansvarig: – Kundcenter för partner 0771-17 90 00 Projektledning för KUR – Cindy Marttiin (PL), Försäkringskassan 010-116 95 18 – Monica Sjögerud, Försäkringskassan 010-116 30 16 – Mattias Eilola, Arbetsförmedlingen 010-486 23 51 – Mikael Malm, SKL 08-452 78 31


Ladda ner ppt "Fortsatt gemensam utveckling Framgångsrik kompetensutveckling – 6 000 medarbetare – kunskapsorienterat Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015 – Samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser