Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processtöd Tillgänglighet Genomförs av : •Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning •Handikappförbunden - 39 förbund i samverkan Finansieras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processtöd Tillgänglighet Genomförs av : •Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning •Handikappförbunden - 39 förbund i samverkan Finansieras."— Presentationens avskrift:

1

2 Processtöd Tillgänglighet Genomförs av : •Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning •Handikappförbunden - 39 förbund i samverkan Finansieras av: •Europeiska socialfonden, ESF

3 Foto: www.paulquant.se

4 Tillgänglighet är bra för alla! • Nödvändigt för 10 % • Underlättar för 40 % • Bekvämt för 100 %

5 Foto: www.paulquant.se

6 4 Tillgänglighetsområden •Fysisk tillgänglighet •Tillgänglig information och kommunikation •Tillgänglig verksamhet Foto: www.paulquant.se

7 Bra tillgänglighet = Bra bemötande

8 Otillgänglighet = Dåligt bemötande

9 Tillgänglig kommunikation Foto: www.paulquant.se

10 Tillgänglig information

11 Foto: www.paulquant.se Tillgänglig verksamhet

12 Exempel på SWOT analys

13 Styrkor/Svagheter Möjligheter/Hot Tillgängliga lokaler Tillgänglig information och kommunikation Tillgänglig verksamhet Vad är bra? Vad kan bli bättre? Vilka möjligheter ser ni? Hur påverkas era deltagare/personal/ kunder/ av bristande tillgänglighet?

14 Exempel från en projektenkät

15 3.Hur är din kompetens inom området tillgänglighet och funktionshinder?

16 4.Finns det rutiner för att arbeta med frågor rörande tillgänglighet på din arbetsplats?

17 Vi erbjuder Socialfondsprojekt •Hemsida med utbildningsmaterial och filmer www.tillgangligtprojekt.sewww.tillgangligtprojekt.se •Telefonsupport, sakkunnig rådgivning •Direktvägledning - vi läser din ansökan och ger feedback •Information och utbildningar •Tillgänglighetskonsulter http://www.handisam.se/Tpl/AccessibleConsultantsAdvancedPage____1923.aspx?verksamhet=True&information=True&fysiskmiljo=True

18 Vi har hittills mött cirka 6 000 personer och sett att följande insatser ger framgångsrika projekt: • Den personliga vägledningen • Kompetensutveckling av alla nyckelpersoner • En konkret plan för tillgänglighetsarbetet


Ladda ner ppt "Processtöd Tillgänglighet Genomförs av : •Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning •Handikappförbunden - 39 förbund i samverkan Finansieras."

Liknande presentationer


Google-annonser