Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OBS! Se denna presentation och talarmanus som ett stöd, inför en 30-minuters informationsmöte. Utifrån vilken tid du har väljer du antal bilder och antal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OBS! Se denna presentation och talarmanus som ett stöd, inför en 30-minuters informationsmöte. Utifrån vilken tid du har väljer du antal bilder och antal."— Presentationens avskrift:

1 OBS! Se denna presentation och talarmanus som ett stöd, inför en 30-minuters informationsmöte.
Utifrån vilken tid du har väljer du antal bilder och antal Handisam filmer. Dela ut ord som taggar innan du börjar Skriv ditt namn på tavlan och att du är regioncoach eller annan titel

2 Var har de gemensamt? Västerbottens Idrottsförbund Umeå Kommun
IF Metall Höga Kusten Skogsstyrelsen Jämtland Scania Luleå Inkludera tillgänglighet Exempel på hur man kan inkludera tillgänglighet i planering och genomförandet… Fundera över följande frågor: Vilka ska delta? Vad har de för behov? Hur ska ni ta reda på deltagarnas behov? Vilka lokaler ska ni ha? Hur kan ni utforma er information så att alla kan läsa den? Visa sedan Handisams film Anställning, den första delen som är 1,35 min. OBS stäng av filmen! Den film som handlar om en man som söker arbete som postkille, på en arbetsplats där alla är rullstolsburna.

3 Gemensamt Projektmedel från Europeiska Socialfonden för kompetensutveckling: - av anställda - eller arbetslösa och långtidssjukskrivna Deltagit på utbildning om tillgänglighet i arbetslivet Tagit några steg för ökad tillgänglighet

4 Processtöd Tillgänglighet
Genomförs av : Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning Handikappförbunden - 43 förbund i samverkan Finansieras av: Europeiska socialfonden, ESF Presentation en kort introduktion om Processtöd Tillgänglighet Samarbete mellan Handisam och Handikappförbunden

5 Vi erbjuder Hemsida med utbildningsmaterial och filmer Telefonsupport, sakkunnig rådgivning Direktvägledning - vi läser din ansökan och ger feedback Information och utbildningar Tillgänglighetskonsulter Beskriv våra tjänster! Information ca 20 – 30 minuter Direktvägledning, vi läser din ansökan och ger feedback. Målgrupp, den som skriver på en ansökan, den som har fått ansökan godkänd både förprojektering och genomförande Orienteringsutbildning den är 3 tim, målgruppen är deltagare i projekten Skräddarsydd utbildning, den 3 timmar – heldag, målgrupp projektledning och projektmedarbetare Nätverk av tillgänglighetskonsulter som har olika specialitèer

6 Kontakt Barbro Lindgren Regioncoach Övre och Mellersta Norrland
Tel: E post: Kontaktuppgifter Här skriver du in dina kontaktuppgifter och informera om det stöd du kan ge! Dela ut: Processtöd Tillgänglighet informationsblad Visitkort till den som är intresserad Ta med dig och visa upp: Handisam Riv Hindren riktlinjer – chef - personalfrågor – lokaler - information Handisams filmer Handikappförbunden lilla informationsbrochyr om medlemsförbunden För beställning av material hänvisa till vår hemsida.

7 Att vända på perspektiven!
En bra generell tillgänglighet är användbar för alla Ställ frågan: Använder du något hjälpmedel hemma? Räck upp handen. Engreppsblandaren var från början ett hjälpmedel Exempel: Fjärrkontroll Dörröppnare Förlängd engreppsblandare Bilden visar: Den förlängda armen på blandaren underlättar för personer med nedsatt handfunktion och nås lätt av personer som sitter i rullstol, kortvuxna och barn.

8

9 Europeiska Socialfonden, ESF
GRUPPÖVNING: Bikupa 2 min. 2 och 2. Skriv upp på tavlan några svar! Exempel kan vara: Öka mångfalden Öka förståelsen Fler kunder Goodwill Nya affärsmöjligheter Ta vara på kunskap Framtida arbetskraftsutbudet Vinster med att tänka nytt, annorlunda Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är också bra för andra. Demokrati

10 Verksamhet Verksamhet
Exempel på hur inkludera tillgänglighet i planering och genomförandet i verksamheten Att ledningen har kunskap och handlingsberedskap att möta människors olika förutsättningar Att man organisera arbetet och ger medarbetarna möjlighet till: Flexibel arbetstid – en generell lösning som gagnar alla Arbetsuppgifter – se var och ens kompetens Arbetstempo Arbetsledning (Bilden föreställer en man som fixar sin lunch på arbetsplatsen)

11 Fysisk tillgänglighet
Receptionen hos ett företag. Både hög och låg receptionsdisk välkomnande för rullstolsanvändare * Lokaler som alla kan ta sig till och från * Toaletter som alla kan använda * Bra ventilation Ramp/trappa Kontraster Toalett Ledstråk Skyltning Materialval Sittplatser/vilplan Ljusmiljö Ljudmiljö Visa sedan Handisams film Tillgänglighet första delen som är 1,49 min. OBS stoppa filmen (Den film som handlar om en seende kvinna som kommer till myndigheten och får informationen på punktskrift!!

12 Tillgänglig information
Tala och skriv så alla förstår Kontraster – undvik färgplattor med text Hemsida och intranät med tydlig struktur Bra att lära sig är, vart man kan vända sig för att tex. producera punktskrift

13 Tillgänglig kommunikation
Teckenspråk för personer med hörselnedsättning eller döv Mobiltelefon – text-sms och bild för personer som är döva Texttelefon Talförmedling – slå upp telefonkatalogens blå sidor där hittar du uppgifter! Läs- och skrivsvårigheter – datahjälpmedel – val av typsnitt och radavstånd Utvecklingsstörning – Lättläst – Klarspråk Synnedsättning – Ha förkunskap om olika format Att tänka på vid konferenser Personalmöten Hemsidan och intranätet (foto: Ylva Bjelle, modell: Mesoud Awel, personlig assistent till Ken)

14 Begrepp T ex: Funktionsnedsättning Funktionshinder Handikapp
Vilka begrepp använder vi? Vilka ord vi använder säger något om våra värderingar och hur vi ser på varandra. Det kan ni läsa om i ord som taggar som vi delat ut.


Ladda ner ppt "OBS! Se denna presentation och talarmanus som ett stöd, inför en 30-minuters informationsmöte. Utifrån vilken tid du har väljer du antal bilder och antal."

Liknande presentationer


Google-annonser