Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp"— Presentationens avskrift:

1 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp
Kursens hemsida: https://mymoodle.lnu.se/ (skriv 4MC002 i sökrutan, klicka sedan på länken till kursen). Föreläsningar: vetenskapsteori, forskningsetik, kvalitativ forskningsmetodik, statistik, epidemiologi, evidensbaserad medicin, hälsa. Praktiska övningar: Litteratur/databassökning, statistikövningar.

2 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp
Vetenskaplig litteratur: Artikelpresentation: välj en vetenskaplig artikel, samman-fatta skriftligt och presentera muntligt för kursen (följ instruktioner på kursens hemsida). Litteraturgranskning i grupp. Ett antal artiklar delas ut, läses och diskuteras sedan i grupp.

3 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp
Projekt: Formulera under kursens gång ett projekt som kan leda fram till det skriftliga individuella arbete under handledning enligt vetenskapliga principer som krävs i ST-utbildningen. Planen för projektet presenteras för övriga kursdeltagare i slutet av kursen.

4 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp
Projektplan (max 2 A4-sidor): Titel Bakgrund: Beskriv frågeställningen du vill ha svar på. Tänk på att avgränsa frågeställningen så att den blir hanterbar. Sätt in den i ett sammanhang och beskriv varför det är intressant att besvara den. Beskriv vad som är känt sedan tidigare i vetenskaplig litteratur. Metod: Hur ska du genomföra projektet? Experimentell studie/journalstudie eller litteraturstudie? Beskriv metod(er) som ska användas. Handledning: Redogör för tänkt handledare (bör kontaktas tidigt).

5 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp
Projektarbeten, exempel: Modern bilddiagnostik av kliniskt ockulta ljumsk- och lårbrock. Björn Forsberg (litteraturstudie) Barnfetma och kardiovaskulär sjukdom. Bettina Berdux-Plaschke (litteraturstudie) Klassificering och behandling av distala radiusfrakturer. Claes Rydin (litteraturstudie)

6 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp
Projektarbeten, exempel (forts): Utsättning av kolinesterashämmare mot Alzheimers sjukdom. Niklas Norén (litteraturstudie) Nässköljning med koksaltslösning vid allergisk rinit. Ted Blomlöf (litteraturstudie) Biomarkör-styrd behandling av hjärtsvikt i primärvården. Ewa Marciniak (litteraturstudie)

7 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp
Projektarbeten, exempel (forts): Infektionsutlösta obstruktiva besvär hos barn. Primärvårdens möjligheter och begränsningar. Beata Szymko (journalstudie) Uppföljningsrutiner vid behandling av depression och ångestsyndrom på Blå Kustens Hälsocentral Piotr Adamaszek (journalstudie) Premenstruellt spänningssyndrom. Karin Lichtenstein Liljeblad (journalstudie)

8 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp
Projektarbeten, exempel (forts): Aktinisk Keratos: lokalisation och samsjuklighet med hud-maligniteter samt behandlingsalternativ i primärvård och slutenvård. Ghassan Guorgis (journalstudie) Livsstilsmottagningar för prevention av typ-2 diabetes vid prediabetes. Henrik Nelson (journalstudie)

9 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp
Projektarbeten, exempel (forts): Motions- och idrottsrelaterade skador i allmänläkarens kliniska vardag. Edit Lengyel (journal- och enkätstudie) Urininkontinens i primärvård. Zaim Jelcinovic (enkätstudie)

10 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp
Projektarbete: Oavsett typ av projektarbete är den vetenskapliga förankringen primär. Originalartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter används för sådan förankring av tex kliniska riktlinjer och behandlingsrutiner.


Ladda ner ppt "Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp"

Liknande presentationer


Google-annonser