Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp Kursens hemsida: https://mymoodle.lnu.se/ (skriv 4MC002 i sökrutan, klicka sedan på länken till kursen). Föreläsningar:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp Kursens hemsida: https://mymoodle.lnu.se/ (skriv 4MC002 i sökrutan, klicka sedan på länken till kursen). Föreläsningar:"— Presentationens avskrift:

1 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp Kursens hemsida: https://mymoodle.lnu.se/ (skriv 4MC002 i sökrutan, klicka sedan på länken till kursen). Föreläsningar: vetenskapsteori, forskningsetik, kvalitativ forskningsmetodik, statistik, epidemiologi, evidensbaserad medicin, hälsa. Praktiska övningar: Litteratur/databassökning, statistikövningar.

2 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp Vetenskaplig litteratur: 1. Artikelpresentation: välj en vetenskaplig artikel, samman- fatta skriftligt och presentera muntligt för kursen (följ instruktioner på kursens hemsida). 2. Litteraturgranskning i grupp. Ett antal artiklar delas ut, läses och diskuteras sedan i grupp.

3 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp Projekt: Formulera under kursens gång ett projekt som kan leda fram till det skriftliga individuella arbete under handledning enligt vetenskapliga principer som krävs i ST-utbildningen. Planen för projektet presenteras för övriga kursdeltagare i slutet av kursen.

4 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp Projektplan (max 2 A4-sidor): 1)Titel 2)Bakgrund: Beskriv frågeställningen du vill ha svar på. Tänk på att avgränsa frågeställningen så att den blir hanterbar. Sätt in den i ett sammanhang och beskriv varför det är intressant att besvara den. Beskriv vad som är känt sedan tidigare i vetenskaplig litteratur. 3)Metod: Hur ska du genomföra projektet? Experimentell studie/journalstudie eller litteraturstudie? Beskriv metod(er) som ska användas. 4)Handledning: Redogör för tänkt handledare (bör kontaktas tidigt).

5 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp Projektarbeten, exempel: Modern bilddiagnostik av kliniskt ockulta ljumsk- och lårbrock. Björn Forsberg (litteraturstudie) Barnfetma och kardiovaskulär sjukdom. Bettina Berdux-Plaschke (litteraturstudie) Klassificering och behandling av distala radiusfrakturer. Claes Rydin (litteraturstudie)

6 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp Projektarbeten, exempel (forts): Utsättning av kolinesterashämmare mot Alzheimers sjukdom. Niklas Norén (litteraturstudie) Nässköljning med koksaltslösning vid allergisk rinit. Ted Blomlöf (litteraturstudie) Biomarkör-styrd behandling av hjärtsvikt i primärvården. Ewa Marciniak (litteraturstudie)

7 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp Projektarbeten, exempel (forts): Infektionsutlösta obstruktiva besvär hos barn. Primärvårdens möjligheter och begränsningar. Beata Szymko (journalstudie) Uppföljningsrutiner vid behandling av depression och ångestsyndrom på Blå Kustens Hälsocentral 2008-2009. Piotr Adamaszek (journalstudie) Premenstruellt spänningssyndrom. Karin Lichtenstein Liljeblad (journalstudie)

8 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp Projektarbeten, exempel (forts): Aktinisk Keratos: lokalisation och samsjuklighet med hud- maligniteter samt behandlingsalternativ i primärvård och slutenvård. Ghassan Guorgis (journalstudie) Livsstilsmottagningar för prevention av typ-2 diabetes vid prediabetes. Henrik Nelson (journalstudie)

9 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp Projektarbeten, exempel (forts): Motions- och idrottsrelaterade skador i allmänläkarens kliniska vardag. Edit Lengyel (journal- och enkätstudie) Urininkontinens i primärvård. Zaim Jelcinovic (enkätstudie)

10 Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp Projektarbete: Oavsett typ av projektarbete är den vetenskapliga förankringen primär. Originalartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter används för sådan förankring av tex kliniska riktlinjer och behandlingsrutiner.


Ladda ner ppt "Medicinsk vetenskaplig metodik, 5 hp Kursens hemsida: https://mymoodle.lnu.se/ (skriv 4MC002 i sökrutan, klicka sedan på länken till kursen). Föreläsningar:"

Liknande presentationer


Google-annonser