Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om kandidatprojektet på Y- programmet. Mål Komponenter Utmanande och kul konstruktionsprojekt:  Projektarbete  Understödjande föreläsningar  Understödjande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om kandidatprojektet på Y- programmet. Mål Komponenter Utmanande och kul konstruktionsprojekt:  Projektarbete  Understödjande föreläsningar  Understödjande."— Presentationens avskrift:

1 Om kandidatprojektet på Y- programmet

2 Mål

3 Komponenter Utmanande och kul konstruktionsprojekt:  Projektarbete  Understödjande föreläsningar  Understödjande laborationer Individuellt skrivande Granskning av andras arbete Reflektion över etiska aspekter på ingenjörsarbete Poängfördelning:  Projektarbete, 11 hp  Skriftlig rapport, 2 hp  Etik, 1.5 hp  Presentation och granskning, 1.5 hp

4 Konstruktionsprojekt Kursen Digital tekn. Elektronik Datorteknik Diverse annatProjektmodell VHDL Handledare Lokaler, utrustning Uppgift Ca 1000 timmar arbete / grupp

5 Projektorganisation Sponsor Project manager Project members Supervisor Expert

6 Granska, kritisera och reflektera Peer-review av en annan grupps arbete. Reflektera över etiska aspekter på teknik och ingenjörsarbete:  Föreläsningar  Seminarier kring ”case”

7 Kandidatprojektrapport Utgångspunkter: Rapporten ska ge en komplett överblick över det genomförda arbetet och inkludera följande delar:  Problemformulering  Kunskapsbas  Genomförande  Resultat och slutsatser Rapporten ska innehålla individuellt skrivna delar för att ge varje student individuell träning i skrivande. De LIPS-dokument som tas fram under projektets gång inkluderas som appendix i den totala rapporten och refereras till i de olika avsnitten.

8 Kandidatprojektrapport (forts) Disposition: Inledning Problemformulering (Refererar till Projektdirektiv, Kravspecifikation) Kunskapsbas (Litteratur, Datablad, Dokumentation, etc) Genomförande (Systemskiss, Projektplan, Designspecifikation) Fördjupningar (Sex delar om ca X sidor vardera) Resultat och slutsatser (Teknisk dokumentation, Efterstudie)

9 Kandidatprojektrapport (forts) Appendix: Projektdirektiv Kravspecifikation Systemskiss Projektplan Designspecifikation Teknisk dokumentation Efterstudie


Ladda ner ppt "Om kandidatprojektet på Y- programmet. Mål Komponenter Utmanande och kul konstruktionsprojekt:  Projektarbete  Understödjande föreläsningar  Understödjande."

Liknande presentationer


Google-annonser