Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKTARBETE 2010 – 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKTARBETE 2010 – 2011."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKTARBETE 2010 – 2011

2 Projektarbetets syfte
Utveckla förmågan att planera och strukturera Utveckla förmågan att ta ansvar för ett större arbete Ge erfarenhet av att arbeta i projektform Tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde

3 Projektarbetets karaktär
Arbetsprocess Slutprodukt

4 Projektarbetets karaktär
Planering - Projektplan Genomförande Utvärdering

5 Projektarbetets karaktär
Rekommendation att arbeta i grupp inom ramen för studieinriktning Projektarbetet skall knytas an till ett eller flera karaktärsämnen

6 GENOMFÖRANDE

7 Utförande av arbetet Samla information och material
Bearbeta materialet Tänka, dra slutsatser Framställa varan, tjänsten, uppsatsen, eller liknande.

8 Loggbok Förs enskilt av varje elev under projektarbetets gång.
Vad som gjorts och hur det gjorts. Eventuella ändringar i planeringen. Resultat. Vad som tas itu med härnäst.

9 Vad ska stå i Loggboken? Hur har arbetet gått framåt?
Hur planerar ni arbetet? Vem gör vad i gruppen? Hur går det med ert mål? Har det skett några förändringar? Har ni stött på några problem? Har något nytt tillkommit? Egna reflektioner kring ditt och gruppens arbete. Hur går ni vidare?

10 Handledarträffar Processhandledare till alla grupper.
Möten bokas av grupperna. Arbetets gång, problem, svårigheter, lösningar. Diskutera eventuella förändringar. Handledaren följer arbetet med hjälp av loggboken!

11 Redovisning Alla ska lämna in en enskild projektrapport!

12 Vi återkommer med datum
DEADLINE Vi återkommer med datum

13 Projektarbetets mål kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen

14 Projektarbetets mål kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den valda uppgiften eller det valda problemet kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat.

15 BETYGSKRITERIER

16 GODKÄND Eleven planerar och genomför med handledning ett projektarbete som innebär lösningen på det problem eller ger ett rimligt svar på den fråga som är projektarbetets utgångspunkt. Eleven väljer och använder med handledning relevant material och metod samt relevanta redskap. Eleven redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektarbetet. Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet.

17 VÄL GODKÄND Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i formulering av uppgift eller problem som projektet skall lösa. Eleven beskriver olika metoder, arbetsredskap och material samt väljer kritiskt bland dessa och resonerar kring sina val. Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dessa. Eleven tar till vara och utvecklar andras synpunkter.

18 MYCKET VÄL GODKÄND Eleven tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material. Eleven motiverar sina val med väl underbyggda argument. Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten.

19 Allmänna råd Vad vill du jobba med? Bestäm ämne!
Vilka vill du jobba med? Forma grupper? Skriv en projektplan i gruppen. Lämna in! Arbeta enligt projektplanen. Planera er tid, sätt upp delmål. Håll deadlines.


Ladda ner ppt "PROJEKTARBETE 2010 – 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser