Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010 – 2011.  Utveckla förmågan att planera och strukturera  Utveckla förmågan att ta ansvar för ett större arbete  Ge erfarenhet av att arbeta i projektform.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010 – 2011.  Utveckla förmågan att planera och strukturera  Utveckla förmågan att ta ansvar för ett större arbete  Ge erfarenhet av att arbeta i projektform."— Presentationens avskrift:

1 2010 – 2011

2  Utveckla förmågan att planera och strukturera  Utveckla förmågan att ta ansvar för ett större arbete  Ge erfarenhet av att arbeta i projektform  Tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde

3  Arbetsprocess  Slutprodukt

4  Planering - Projektplan  Genomförande  Utvärdering

5  Rekommendation att arbeta i grupp inom ramen för studieinriktning  Projektarbetet skall knytas an till ett eller flera karaktärsämnen

6

7  Samla information och material  Bearbeta materialet  Tänka, dra slutsatser  Framställa varan, tjänsten, uppsatsen, eller liknande.

8  Förs enskilt av varje elev under projektarbetets gång.  Vad som gjorts och hur det gjorts.  Eventuella ändringar i planeringen.  Resultat.  Vad som tas itu med härnäst.

9  Hur har arbetet gått framåt?  Hur planerar ni arbetet? Vem gör vad i gruppen?  Hur går det med ert mål? Har det skett några förändringar?  Har ni stött på några problem? Har något nytt tillkommit?  Egna reflektioner kring ditt och gruppens arbete.  Hur går ni vidare?

10  Processhandledare till alla grupper.  Möten bokas av grupperna.  Arbetets gång, problem, svårigheter, lösningar.  Diskutera eventuella förändringar.  Handledaren följer arbetet med hjälp av loggboken !

11  Alla ska lämna in en enskild projektrapport!

12 Vi återkommer med datum

13  kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem  kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap  kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna  kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen

14  kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren  kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den valda uppgiften eller det valda problemet  kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt  kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat.

15

16  Eleven planerar och genomför med handledning ett projektarbete som innebär lösningen på det problem eller ger ett rimligt svar på den fråga som är projektarbetets utgångspunkt.  Eleven väljer och använder med handledning relevant material och metod samt relevanta redskap.  Eleven redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektarbetet.  Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet.

17  Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i formulering av uppgift eller problem som projektet skall lösa.  Eleven beskriver olika metoder, arbetsredskap och material samt väljer kritiskt bland dessa och resonerar kring sina val.  Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dessa.  Eleven tar till vara och utvecklar andras synpunkter.

18  Eleven tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material.  Eleven motiverar sina val med väl underbyggda argument.  Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten.

19  Vad vill du jobba med? Bestäm ämne!  Vilka vill du jobba med? Forma grupper?  Skriv en projektplan i gruppen. Lämna in!  Arbeta enligt projektplanen.  Planera er tid, sätt upp delmål.  Håll deadlines.


Ladda ner ppt "2010 – 2011.  Utveckla förmågan att planera och strukturera  Utveckla förmågan att ta ansvar för ett större arbete  Ge erfarenhet av att arbeta i projektform."

Liknande presentationer


Google-annonser