Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Historik  Journalistik och multimedia, JMM  Eget ämne  Egen institution tillsammans med Turism i Haninge  Flytt till Flemingsberg  Medieteknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Historik  Journalistik och multimedia, JMM  Eget ämne  Egen institution tillsammans med Turism i Haninge  Flytt till Flemingsberg  Medieteknik."— Presentationens avskrift:

1

2  Historik  Journalistik och multimedia, JMM  Eget ämne  Egen institution tillsammans med Turism i Haninge  Flytt till Flemingsberg  Medieteknik är ett tvärvetenskapligt ämne  Teori varvas med praktik  Medieteknik är ett högskoleämne, inte en yrkesutbildning  Inga förkunskapskrav vad gäller datorvana

3  http://sh.se/medieteknik http://sh.se/medieteknik  http://www.sh.se Utbildning > Ämnen med egna hemsidor > Medieteknik http://www.sh.se  Varför är det intressant?  Datoriseringen  Värdefull kunskap, både inom turismfältet och inom andra områden  Branschens önskemål och behov  Roliga och uppskattade kurser

4 Projekt i interaktiva medier Interaktiva medier Webbapplikatione r Publicering via Internet Ljud och rörlig bild Grafisk design Introduktion till medieteknisk forskning Introduktion till medieteknik Medieteknik B 30 hp Medieteknik A 30 hp Uppsats 15 hp Specialkurs – olika spår Vetenskap, teori och metod Medieteknik C 30 hp

5 MTA - Introduktion till medieteknik

6 MTA – Grafisk design

7 MTA – Publicering via Internet

8 MTA – Interaktiva medier

9 MTB – Intro till medieteknisk forskning

10 MTB – Ljud och rörlig bild

11 MTB – Webbapplikationer

12 MTB – Projekt i interaktiva medier

13 MTC – Vetenskap, teori och metod

14 MTC – Specialkurs x 3

15 MTC – Uppsats 15 hp

16 Föreläsningar Delkursspecifik teknikkunskap (t.ex. layout, digital grafik, ljud, video etc.)‏ Delkursspecifik SH-kunskap (nätjuridik, Internets historia, webbanvändning)‏ Mer generella ”bildningsföreläsningar” (Öppna gästföreläsningsserien)‏ Seminarier Delkursspecifik analys av befintliga artefakter (webbplatser, datorspel etc.)‏ Mer generella seminarier runt vetenskapliga texter om ”IT i samhället” m.m.

17 Workshops Färdighetsträning i programvaror och produktion. Design och kreativitetsövningar i interaktionsdesign Datorsalarna Två plan i hus C, särskild behörighet, eget nät. Videosal Projektrum Macsal Delbar datorsal 3D-sal Torget Mobil datorsal Designstudio Spelstudio MDI / IxD -studio Tillgång till MedieCenterutrustning

18 Praktisk undervisning Lärarledda datorsalslektioner om programvaror (Photoshop, Flash etc.)‏ Datorsalsövningar med handledning Individuella inlämningsuppgifter Projektarbeten Planeringsfas (skriva planeringsdokument som diskuteras med handledare och/eller seminariebehandlas)‏ Arbetsfas (med innehållslig och teknisk handledning)‏ Utvärderingsfas (användartester, ventileringsseminarium med opposition)‏

19 Skriftliga studentuppgifter Salstentor – ovanliga (oftast mer faktakunskaper om det tekniska)‏ Hemtentor (mer reflekterande tvärvetenskapliga essäfrågor)‏ Loggböcker (främst från projektarbeten)‏ Analysuppgifter (helhetsbedömning av en digital artefakt)‏ Rapporter, miniundersökningar, kartläggningsuppgifter (oftast i grupp)‏ C-uppsats Muntliga studentuppgifter Redovisningar (ofta med krav på användning av digital presentationsteknik)‏ Opposition

20  C-kurs  Magisterprogram  Vidare forskning  Forskningssamarbeten

21  Kortkurser  Medieteknik och webbpublicering I  Medieteknik och webbpublicering II  Webbdesign med multimedia  Scriptprogrammering och avancerad Flash  Ljud och rörlig bild  Postproduktion  Videoproduktion: postproduktion och interaktiv rörlig bild  Grafisk design från tryck till skärm  Digital fotografi och bildbehandling  Digital grafik och illustration  Scriptwriting and Narrative for Digital Media  Kravspecifikation och upphandling av IT-system  Strategisk informationssökning via Internet  Spelvärldar och nätkulturer  IKT, makt och marginalisering  Att skriva för webben och interaktiva medier


Ladda ner ppt " Historik  Journalistik och multimedia, JMM  Eget ämne  Egen institution tillsammans med Turism i Haninge  Flytt till Flemingsberg  Medieteknik."

Liknande presentationer


Google-annonser