Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medieteknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medieteknik."— Presentationens avskrift:

1 Medieteknik

2 Medieteknik på Södertörns högskola
En kort presentation Historik Journalistik och multimedia, JMM Eget ämne Egen institution tillsammans med Turism i Haninge Flytt till Flemingsberg Medieteknik är ett tvärvetenskapligt ämne Teori varvas med praktik Medieteknik är ett högskoleämne, inte en yrkesutbildning Inga förkunskapskrav vad gäller datorvana

3 Medieteknik på Södertörns högskola
Medieteknik för turismstudenter Utbildning > Ämnen med egna hemsidor > Medieteknik Varför är det intressant? Datoriseringen Värdefull kunskap, både inom turismfältet och inom andra områden Branschens önskemål och behov Roliga och uppskattade kurser

4 Medieteknik på Södertörns högskola
Medieteknik som biämne Medieteknik A 30 hp Medieteknik B 30 hp Medieteknik C 30 hp Introduktion till medieteknik Introduktion till medieteknisk forskning Vetenskap, teori och metod Grafisk design Ljud och rörlig bild Specialkurs – olika spår Publicering via Internet Webbapplikatione r Uppsats 15 hp Interaktiva medier Projekt i interaktiva medier

5 MTA - Introduktion till medieteknik

6 MTA – Grafisk design

7 MTA – Publicering via Internet

8 MTA – Interaktiva medier

9 MTB – Intro till medieteknisk forskning

10 MTB – Ljud och rörlig bild

11 MTB – Webbapplikationer

12 MTB – Projekt i interaktiva medier

13 MTC – Vetenskap, teori och metod

14 MTC – Specialkurs x 3

15 MTC – Uppsats 15 hp

16 Hur går studierna till Föreläsningar
Medieteknik på Södertörns högskola Hur går studierna till Föreläsningar Delkursspecifik teknikkunskap (t.ex. layout, digital grafik, ljud, video etc.)‏ Delkursspecifik SH-kunskap (nätjuridik, Internets historia, webbanvändning)‏ Mer generella ”bildningsföreläsningar” (Öppna gästföreläsningsserien)‏ Seminarier Delkursspecifik analys av befintliga artefakter (webbplatser, datorspel etc.)‏ Mer generella seminarier runt vetenskapliga texter om ”IT i samhället” m.m.

17 Hur går studierna till Workshops Datorsalarna
Medieteknik på Södertörns högskola Hur går studierna till Workshops Färdighetsträning i programvaror och produktion. Design och kreativitetsövningar i interaktionsdesign Datorsalarna Två plan i hus C, särskild behörighet, eget nät. Videosal Projektrum Macsal Delbar datorsal 3D-sal Torget Mobil datorsal Designstudio Spelstudio MDI / IxD -studio Tillgång till MedieCenterutrustning

18 Hur går studierna till Praktisk undervisning Projektarbeten
Medieteknik på Södertörns högskola Hur går studierna till Praktisk undervisning Lärarledda datorsalslektioner om programvaror (Photoshop, Flash etc.)‏ Datorsalsövningar med handledning Individuella inlämningsuppgifter Projektarbeten Planeringsfas (skriva planeringsdokument som diskuteras med handledare och/eller seminariebehandlas)‏ Arbetsfas (med innehållslig och teknisk handledning)‏ Utvärderingsfas (användartester, ventileringsseminarium med opposition)‏

19 Hur går studierna till Skriftliga studentuppgifter
Medieteknik på Södertörns högskola Hur går studierna till Skriftliga studentuppgifter Salstentor – ovanliga (oftast mer faktakunskaper om det tekniska)‏ Hemtentor (mer reflekterande tvärvetenskapliga essäfrågor)‏ Loggböcker (främst från projektarbeten)‏ Analysuppgifter (helhetsbedömning av en digital artefakt)‏ Rapporter, miniundersökningar, kartläggningsuppgifter (oftast i grupp)‏ C-uppsats Muntliga studentuppgifter Redovisningar (ofta med krav på användning av digital presentationsteknik)‏ Opposition

20 Vidare utveckling C-kurs Magisterprogram Vidare forskning
Medieteknik på Södertörns högskola Vidare utveckling C-kurs Magisterprogram Vidare forskning Forskningssamarbeten

21 För den intresserade Kortkurser Medieteknik på Södertörns högskola
Medieteknik och webbpublicering I Medieteknik och webbpublicering II Webbdesign med multimedia Scriptprogrammering och avancerad Flash Ljud och rörlig bild Postproduktion Videoproduktion: postproduktion och interaktiv rörlig bild Grafisk design från tryck till skärm Digital fotografi och bildbehandling Digital grafik och illustration Scriptwriting and Narrative for Digital Media Kravspecifikation och upphandling av IT-system Strategisk informationssökning via Internet Spelvärldar och nätkulturer IKT, makt och marginalisering Att skriva för webben och interaktiva medier


Ladda ner ppt "Medieteknik."

Liknande presentationer


Google-annonser