Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Modeller och verklighet, 5-10p • Ges på ett flertal av TS ingenjörsprogram • Ges för första gången under läsåret 2004/2005 • Grundläggande naturvetenskap,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Modeller och verklighet, 5-10p • Ges på ett flertal av TS ingenjörsprogram • Ges för första gången under läsåret 2004/2005 • Grundläggande naturvetenskap,"— Presentationens avskrift:

1 1 Modeller och verklighet, 5-10p • Ges på ett flertal av TS ingenjörsprogram • Ges för första gången under läsåret 2004/2005 • Grundläggande naturvetenskap, främst fysik • Bygger på resonemang och förståelse

2 2 Modeller och verklighet Syfte En ingenjör arbetar i stor utsträckning med modeller av sin omvärld. Det handlar om att definiera problem- ställningar och att bryta ned dem till mindre greppbara delar. Syftet med kursen är att studenten skall tränas i grundläggande naturvetenskap genom att tänka kritiskt kring olika modeller inom naturvetenskap och teknik och deras relation till den verklighet där de används. Vidare syftar kursen till att bygga på resonemang och för- ståelse. Slutligen syftar kursen till att också inspirera till fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik.

3 3 Modeller och verklighet Ingenjörsmässig arbetsform Kursen är uppbyggd kring ett antal arbetsuppgifter som löses självständigt i grupper om ca 4 studenter. För att lösa arbetsuppgifterna finns olika resurser som stöd • Genomgång av varje arbetsuppgift vid en obligatorisk introduktionsföreläsning. • Instruktionsmaterial som innehåller problemställning, kompletterande frågor, målbeskrivning och läsanvisningar. • Frågetimmar – öppet hus • Obligatoriska webbaserade övningsuppgifter • Temaföreläsning • Temalaboration • Individuell handledning

4 4 Modeller och verklighet Varje arbetsuppgift motsvarar ca 40 timmars arbete (1 poäng) och löses på halvfart under ca två veckor. Introduktions- föreläsning (obligatorisk) och gruppindelning Eget grupparbete Anmälan till laboration Anmälan till handledning Fråge- timmar OnsMån OnsFreOns Tema- före- läsning Tema- laboration Fråge- timmar Fråge- timmar Hand- ledning Inläm- ning av rapport Muntlig redovisning (obligatorisk) (obligatorisk)

5 5 Modeller och verklighet Preliminära teman för arbetsuppgifter • Luftfuktighet • Krafter i sammansatta system • Tröghet, krafter och energi • Buller och akustik • Optik och färger • Värmeöverföring • Lasern och tillämpningar • Målar- och tryckfärger • Skalning och hållfasthetslära • Resonans Pålning Stopp av tryckpress Mätteknik Tryckteknik

6 6 Modeller och verklighet Val av arbetsuppgifter Kursens syftar till att ge grundläggande kunskaper i grundläggande naturvetenskap. Sådana kunskaper är generella och utgör en bas för förståelsen av tekniska tillämpningar. Arbetsuppgifternas innehåll är valt så att: • en bred kunskapsbas inom naturvetenskap kan byggas upp, • tillämpningen som arbetsuppgiften utgår ifrån har relevans för den valda utbildningen Kursen syftar inte till att ge specialkunskaper i tekniska tillämpningar.

7 7 Modeller och verklighet Krav för godkänt på kursen Varje arbetsuppgift måste vara godkänd För godkänt på en arbetsuppgift krävs: • Deltagande i obligatoriska moment • Godkända webbuppgifter • Inlämnad och godkänd skriftlig rapport • Godkänd muntlig presentation En rapport per grupp Vid den muntliga presentationen presenterar varje grupp sin lösning på arbetsuppgiften. Alla i gruppen måste säga något Vid den muntliga presentationen diskuteras lösningen och individuella frågor ställs

8 8 Modeller och verklighet Krav för godkänt på kursen Det räcker inte att uppvisa en lösning till arbetsuppgiften, man måste också visa att man har de kunskaper som krävs för att lösa denna och liknande problemställningar

9 9 Modeller och verklighet, 5-10p Målsättning med perspektivimplementering • Måste komma in naturligt och inte kännas påklistrat. • Endast de perspektiv som passar in i kursen tas med. • Främst är det miljöperspektivet som kommer att lyftas fram. • Perspektiven förs in gradvis under flera läsår. För att utnyttja de erfarenheter som görs initialt.

10 10 Modeller och verklighet, 5-10p Möjligheter till perspektivimplementering Följande delar av kursen kan ges ett tydligt perspektivinnehåll: • Allmänna problemformuleringen. (Eventuellt år 3) • Kompletterande frågematerialet. (År 2) • Muntliga presentationen och redovisning. (År 1)

11 11 Modeller och verklighet, 5-10p Exempel på perspektivimplementering Arbetsuppgift om buller och akustik Lämpliga frågor att ställa under den muntliga redovisningen: • Vilka problem förutom fysikaliska finns med att bygga bullervallar? (Miljöperspektivet) • Vilken typ av ljud är önskvärda och vilka är det inte. Jämför hur mycket en kyrkklocka påverkar miljön med böneutropare? (Miljö- och IMER perspektiv) • Vilken grupp människor blir mest störda störd av böneutroparen/kyrkklockan? • Vem definierar denna grupp och hur definieras den? • Vad är det som bestämmer vad som uppfattas som ljud och oljud? • Är det fysikaliska egenskaper? • Är det fysiologiska egenskaper? • Är det något annat (t.ex. uppväxt)?

12 12 Modeller och verklighet, 5-10p Exempel på perspektivimplementering Arbetsuppgift om optik och färger Lämpliga frågor att ställa under den muntliga redovisningen: • Vad betyder nya medier (digitalkameror, bildskärmar) och lättheten att kommunicera bilder för familj, släkt, samhälle, den globala kulturutvecklingen? (IMER perspektiv) • Hur leder detta till att kulturella mönster kan bibehållas?

13 13 Modeller och verklighet, 5-10p Exempel på perspektivimplementering Arbetsuppgift om värmeöverföring Lämpliga frågor att ställa under den muntliga redovisningen: • Om man kan minska värmeförlusterna i hus med nya fönster skall man då byta ut alla gamla fönster i alla bostäder? (Miljöperspektiv) • Sparar man totalt sätt energi på detta sätt? • Vilka ekonomiska och politiska hinder och konsekvenser finns för att genomföra detta?

14 14 Modeller och verklighet, 5-10p Exempel på perspektivimplementering Arbetsuppgift om lasern och tryckteknik Lämpliga frågor att ställa under den muntliga redovisningen: • Genom laserteknik kan man minska kemiskt avfall. Skall det av miljöhänsyn lagstiftas till förmån för laserteknik? (Miljöperspektiv) • Vad kan konsekvenserna bli av ett sådant beslut?


Ladda ner ppt "1 Modeller och verklighet, 5-10p • Ges på ett flertal av TS ingenjörsprogram • Ges för första gången under läsåret 2004/2005 • Grundläggande naturvetenskap,"

Liknande presentationer


Google-annonser