Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arbeta vetenskapligt Jonas Moll Doktorand MDI-gruppen, CSC

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arbeta vetenskapligt Jonas Moll Doktorand MDI-gruppen, CSC"— Presentationens avskrift:

1 Att arbeta vetenskapligt Jonas Moll Doktorand MDI-gruppen, CSC jomol@kth.se

2 Examensarbetstider En individuell kurs på 30hp – ett halvår! Men, vad är det egentligen ni ska göra? – Planering, genomförande och avrapportering av ett vetenskapligt arbete

3 Den klassiska arbetsgången Formulera en frågeställning eller hypotes Samla in och studera tidigare publicerad forskning Formulera teoribakgrunden För (oftast) en testplan – Metod, försökspersoner, procedur,… Rekrytera försökspersoner

4 Arbetsgång, forts. Genomför studien och skriv emellanåt – Alltför många skriver bara i slutet  Sammanställ och analysera data Formulera slutsatser Skriv exjobbsrapport Inte alltför sällan får man erbjudandet att skriva en vetenskaplig artikel – Lysande ifall man vill studera på högre nivå sedan!

5 En normal rapportstruktur Titelsida Abstract Innehållsförteckning Inledning Problemformuleringar/avgränsningar Teoretisk bakgrund Metod/Analys/Resultat Diskussion Referenslista Appendix

6 Arbeta med ämne/frågeställning Vad bör man ställa för krav på ett bra ämne? – Avgränsat – Av vikt för målgruppen – Potential för ny kunskap – Något som engagerar er!

7 Frågeställningen Vad är ett vetenskaplig problem och hur bör det formuleras? – Frågeställning – Hypotesprövning Får man ändra under arbetets gång?

8 Vetenskaplig korrekthet Fakta som inte är uppenbara bör styrkas Fakta hämtade från källor måste följas av referens Relatera det du gör/skriver till litteraturen Skilj på dina egna och andras uppgifter Skilj på fakta och tolkningar av fakta

9 Vetenskaplig korrekthet, forts. Skilj på vad du gjort själv och det andra har gjort Beskriv inte bara hur du har kommit fram till något utan även hur du nått dit Var självkritisk!

10 Vetenskaplig stil Vetenskapligt korrekt Saklig men ej onödigt formell Fackspråklig men ej svårbegriplig Resonerande och reflekterande Språkligt korrekt Personlig men ej subjektiv

11 Att formulera en teoretisk bakgrund Fokusera på huvudområdena i frågeställningen – Ex: Hur skapar man ett haptiskt gränssnitt som stimulerar till ökat samarbete mellan synskadade och seende barn i grupparbete? Börja med det mer generella och gå sedan djupare in på detaljer och specifika studier – Brukar kallas trattmetoden

12 Vetenskaplig metod Hypotetisk deduktion Kvantitativa/kvalitativa metoder Empiri – testa!

13 Vetenskapliga resultat Viktigt: Metoden ska alltid redovisas så att andra kan avgöra om den är relevant för frågan eller inte Måste vara verifierbara och upprepningsbara Relation till tidigare forskning

14 Vetenskaplig argumentation Logiska/retoriska argument Hänvisa till det andra kommit fram till Använda resultat från egna studier – Var självkritisk Vetenskaplig argument bygger alltid på godtagen trovärdighet i överenskomna metoder och granskad forskning – Vad är godtagen trovärdighet?

15 Usel vetenskap bygger på… Argument från brist på kunskap Argument från majoriteten Sammanblandning av orsaker Argument från medkänsla Argument från irrelevant auktoritet Argument från omotiverad generalisering Långsökta argument

16 Några avslutande tips Var noggrann – beskriv alla moment Ha tålamod – orka srkiva Var tydlig – kan det missuppfattas eller missförstås? Var öppen och lyhörd Var kreativ när det gäller att finna information


Ladda ner ppt "Att arbeta vetenskapligt Jonas Moll Doktorand MDI-gruppen, CSC"

Liknande presentationer


Google-annonser