Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karina Sjögren. Samarbete med Medicinska biblioteket vid Umeå universitetsbibliotek genomför detta projekt i samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karina Sjögren. Samarbete med Medicinska biblioteket vid Umeå universitetsbibliotek genomför detta projekt i samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten:"— Presentationens avskrift:

1 Karina Sjögren

2 Samarbete med Medicinska biblioteket vid Umeå universitetsbibliotek genomför detta projekt i samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten: Gunilla Brinck och Institutionen för pedagogik: Åsa Falk Lundqvist och i samarbete med Läkarprogrammets Kvinna-barn-kurs på T11; Berit Kriström, Inst. Klinisk vetenskap, enheten för Pediatrik.

3 Syfte Syftet är att arbeta fram nya pedagogiska metoder för att synliggöra och införliva barnperspektiv i utbildningen för att därigenom ge blivande läkare fördjupad kunskap och förståelse och därmed bättre bemötande av barn och ungdomar i krissituationer. De pedagogiska metoderna arbetas fram under vårterminen.

4 Genomförande Genomförandet på Läkarprogrammet sker under höstterminen och presenteras för studenterna i början på terminen och startas sedan upp med 4-5 olika temagrupper inom litteraturen: Sjuka barn Barn som anhöriga Barn och misshandel Självskadebeteenden Sexuella övergrepp Fler teman kan också komma ifråga


Ladda ner ppt "Karina Sjögren. Samarbete med Medicinska biblioteket vid Umeå universitetsbibliotek genomför detta projekt i samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten:"

Liknande presentationer


Google-annonser