Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf Jakobsson, universitetslektor Ewa Olson, 1:e bibliotekarie

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf Jakobsson, universitetslektor Ewa Olson, 1:e bibliotekarie"— Presentationens avskrift:

1 Ulf Jakobsson, universitetslektor Ewa Olson, 1:e bibliotekarie
Välkommen till utbildningsdagen för SSK inom kommunal hälso- & sjukvård Ulf Jakobsson, universitetslektor Ewa Olson, 1:e bibliotekarie

2 Schema över dagen introduktion, granskning av forskningsresultat Lunch Datorövningar

3 Hur presenteras resultat?
Via ”vanliga” media Populärvetenskapliga tidskrifter Vetenskapliga tidskrifter

4 Olika typer ... ”1:a gången resultat” Konfirmerande resultat
Review-artiklar

5 Referee-system Men vem är granskare? dvs. forskare granskar forskare
Vetenskaplighet (bl.a.design, metod) Specifikt metod (statistiker) Ämnesmässigt Men vem är granskare?

6 Olika typer av design Tvärsnittsstudier Longitudinella studier
Epidemiologiska Survey Deskriptiva Kvalitativa Metodologiska Experimentella Explorativa Tvärsnittsstudier Longitudinella studier

7 Det kan gå fel på flera ställen i processen
Syfte & frågeställning (oklarhet eller avsaknad) Datainsamling (urvalsskevhet, systematiskt bortfall, känsliga frågor) Analys (okunskap, tillit till datorer, ) Rapportskrivning & publicering (”Media”)

8 Det kan gå fel på flera ställen i processen (2)
Analys av data... Tillit till datorer Procentproblem Finns det något samband? ”p-värdes problemet”

9 Skensamband exempel Cafébesök Lungcancer Skensamband Rökning

10 Det kan gå fel på flera ställen i processen (3)
Rapportskrivning & publicering Designen begränsar Över- respektive undertolkning av resultaten Figurer (se artikel ”Biostat…”)


Ladda ner ppt "Ulf Jakobsson, universitetslektor Ewa Olson, 1:e bibliotekarie"

Liknande presentationer


Google-annonser