Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till utbildningsdagen för SSK inom kommunal hälso- & sjukvård Ulf Jakobsson, universitetslektor Ewa Olson, 1:e bibliotekarie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till utbildningsdagen för SSK inom kommunal hälso- & sjukvård Ulf Jakobsson, universitetslektor Ewa Olson, 1:e bibliotekarie."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till utbildningsdagen för SSK inom kommunal hälso- & sjukvård Ulf Jakobsson, universitetslektor Ewa Olson, 1:e bibliotekarie

2 Schema över dagen n 10.00 - 11.45 introduktion, granskning av forskningsresultat n 11.45 - 13.00 Lunch n 13.00 - 15.00 Datorövningar

3 Hur presenteras resultat? n Via ”vanliga” media n Populärvetenskapliga tidskrifter n Vetenskapliga tidskrifter

4 Olika typer... n ”1:a gången resultat” n Konfirmerande resultat n Review-artiklar

5 Referee-system dvs. forskare granskar forskare n Vetenskaplighet (bl.a.design, metod) n Specifikt metod (statistiker) n Ämnesmässigt Men vem är granskare?

6 Olika typer av design n Tvärsnittsstudier n Longitudinella studier Experimentella Kvalitativa Survey Epidemiologiska Explorativa Deskriptiva Metodologiska

7 Det kan gå fel på flera ställen i processen n Syfte & frågeställning (oklarhet eller avsaknad) n Datainsamling (urvalsskevhet, systematiskt bortfall, känsliga frågor) n Analys (okunskap, tillit till datorer, ) n Rapportskrivning & publicering n (”Media”)

8 Det kan gå fel på flera ställen i processen (2) Analys av data... n Tillit till datorer n Procentproblem n Finns det något samband? n ”p-värdes problemet”

9 Skensamband exempel Rökning LungcancerCafébesök Skensamband

10 Det kan gå fel på flera ställen i processen (3) Rapportskrivning & publicering n Designen begränsar n Över- respektive undertolkning av resultaten n Figurer (se artikel ”Biostat…”)


Ladda ner ppt "Välkommen till utbildningsdagen för SSK inom kommunal hälso- & sjukvård Ulf Jakobsson, universitetslektor Ewa Olson, 1:e bibliotekarie."

Liknande presentationer


Google-annonser