Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad ska våra elever kunna när de går ut åk 3? • Långsiktighet – Vertikal integration – åk1- åk 2 – åk 3. • Helhet – samarbete över ämnesgränser – horisontell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad ska våra elever kunna när de går ut åk 3? • Långsiktighet – Vertikal integration – åk1- åk 2 – åk 3. • Helhet – samarbete över ämnesgränser – horisontell."— Presentationens avskrift:

1 Vad ska våra elever kunna när de går ut åk 3? • Långsiktighet – Vertikal integration – åk1- åk 2 – åk 3. • Helhet – samarbete över ämnesgränser – horisontell integration – Samarbetsnivåer. • Elevens aktivitet – Strukturerat stöd • Det 3:e rummet. Möte lärare – elev • Höga krav och höga förväntningar • GY 11 skapar möjligheter…..

2 Granska vetenskaplig litteratur Scientific Literature Review (SLR) • Förbereda för universitet? (GY 11) • Elevens val och aktivitet – strukturerad handledning • Höj ribban – kvalificerade källor • Amerikanska idé och struktur – En psykologilärares vånda…….. • Samarbete lärare - bibliotekarie

3 Upplägg – Del 1 • Förarbete – något om vetenskap, metoder.. • Ämnesval – brett eller smalt? (Kursmål) • Introduktion – genom ”allmän press” ge bakgrund och frågeställning. • Resultat – Samla, bearbeta vetenskapliga artiklar om ditt ämne. • Tillgång till databaser

4 Upplägg – del 2 • Metod – kort om vilka källor du använt • Analys – kritiskt granska källorna i resultatet och göra jämförelser. • Slutsats • Källförteckning • ”Abstract” skrivs sist. (Jfr gymnasiearbete)

5 Några slutsatser • Huvudtanke – Eleverna arbetar med kvalificerade källor med mycket handledning. • Vetenskapliga artiklar eller motsvarande! • Upprepa projektet! • Engelska – ett problem som går att hantera! • Nivågruppering? • Bra förberedd – Högt självförtroende!

6 Hur förbereder vi elever? Goda vanor från början! • Diagnostiska prov? • Studiestrategier/studieteknik – återkommande! • Temadag. Samarbete Sv – Sh – Bibliotek Teori och praktik • Uppföljning – ”Inquiry Circles”

7 Textanalys – ”Inquiry Circles” • Studera intressanta texter utifrån olika utgångspunkter. • För varje text gäller: Referat – Nyckelord – Kritisk granskning – Tolka – Se samband. • ”Alla elever gör allt” (Arbetsrotation). • Samarbete mellan olika lärare och med bibliotekarie • Exempel – EU, Media och brott

8 Resultat - Utvärdering • ” Bra att läsa texter från olika vinklar. Man måste fokusera.” • När jag läste kritiskt förstod jag hur mycket ointressant skräp journalisten skrev.” • ”Jag har redan bra studieteknik…skriver nyckelord, sammanfattar texter.” • Svårt att skriva om samband, mönster.”

9 Klippa – klistra – pedagogiken ! • Konsten att sammanfatta med egna ord. • ”Note cards” Sammanfatta – bearbeta – kategorisera. • Hitta lämpliga uppgifter • Arbeta nära elever – loggböcker! • Kontroll – Urkund m.m.

10 Godis på nätet! • www.google.com www.wikipedia.se www.google.comwww.wikipedia.se • www.resurs.folkbildning.net www.resurs.folkbildning.net • www.scirus.com www.forskning.se www.scirus.comwww.forskning.se • www.swepub.se www.swepub.se • www.newsnow.co.uk www.eniro.se www.newsnow.co.ukwww.eniro.se

11

12 ANALYSERA ETT LAND (åk 1) Lärare - Bibliotekarie • Gemensam planering • Allmän beskrivning och fördjupning (fokus) • Introduktion (Vad vet vi? Vad vill vi veta?) • Infosök 2+2+2= Sökstrategi • Arbetsblad – Förberedda handledarsamtal • Loggbok. Betygskriterier

13 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER • Jämföra MR i 2 länder • Steg 1. 1 land – 1 rättighet • Steg 2. Det stora projektet • Handledarsamtal • Den goda cirkeln? Loggbok – utvärdering – nytt projekt • Opponering – Jfr! Gymnasiearbetet i GY11 • Källkritik - Checklista

14 KÄLLKRITIKENS STYRKA – De olika perspektiven • Granska utan kunskap? • Fall 1. Den ”glömda” informationen • Fall 2. Verkligheten. Politiska partiers syn på miljöfrågor • Fall 3. Internationella konflikter. • Fall 4. USA-valet. Den krokiga vägen • Fall 5. Bloggen och valet. Kommentarer? • Fall 6. Kritisk granskning – NE - Wikipedia

15 ARBETSLAG Lärare - Bibliotekarie • Stärka elevers lärande • Intresseanmälan • Inga extraresurser • Gemensam lunch för planering • 2 halvdagar för förberedelse • Samarbete över ämnesgränser • Bibliotekarien med i löpande verksamhet • Studiecirkel • Problem – Fel lokaler Fel elever Fel lärare

16 BLOGGEN – ett socialt medium • Skönhetstävling eller pedagogik? • Ett möte mellan ”ungdomars värld” och ”Skolans värld” • Pedagogik och teknik - Samarbete? • ”Elever lär elever” • Debatt – kommentarer. http://eudebatt.blogspot.com http://eudebatt.blogspot.com • http://miljodebattsp09c.blogspot.com http://miljodebattsp09c.blogspot.com

17 SAMMANFATTNING • Gemensam syn på pedagogik? • TID?????????? Planering – prioritering • Tänk långsiktigt! Öppet förändringsklimat! • CHANSEN FINNS NU – TA DEN! • www.youtube.com www.youtube.com

18 GÖRAN BROLUND • Lärare, Fyrisskolan, Uppsala • goran.brolund@fyrisskolan.uppsala.se goran.brolund@fyrisskolan.uppsala.se • Hemsida: www.infokompetens.net: www.infokompetens.net • Mobil: 0737-383029


Ladda ner ppt "Vad ska våra elever kunna när de går ut åk 3? • Långsiktighet – Vertikal integration – åk1- åk 2 – åk 3. • Helhet – samarbete över ämnesgränser – horisontell."

Liknande presentationer


Google-annonser