Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad ska våra elever kunna när de går ut åk 3?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad ska våra elever kunna när de går ut åk 3?"— Presentationens avskrift:

1 Vad ska våra elever kunna när de går ut åk 3?
Långsiktighet – Vertikal integration – åk1- åk 2 – åk 3. Helhet – samarbete över ämnesgränser – horisontell integration – Samarbetsnivåer. Elevens aktivitet – Strukturerat stöd Det 3:e rummet. Möte lärare – elev Höga krav och höga förväntningar GY 11 skapar möjligheter…..

2 Granska vetenskaplig litteratur Scientific Literature Review (SLR)
Förbereda för universitet? (GY 11) Elevens val och aktivitet – strukturerad handledning Höj ribban – kvalificerade källor Amerikanska idé och struktur – En psykologilärares vånda…….. Samarbete lärare - bibliotekarie

3 Upplägg – Del 1 Förarbete – något om vetenskap, metoder..
Ämnesval – brett eller smalt? (Kursmål) Introduktion – genom ”allmän press” ge bakgrund och frågeställning. Resultat – Samla, bearbeta vetenskapliga artiklar om ditt ämne. Tillgång till databaser

4 Upplägg – del 2 Metod – kort om vilka källor du använt
Analys – kritiskt granska källorna i resultatet och göra jämförelser. Slutsats Källförteckning ”Abstract” skrivs sist. (Jfr gymnasiearbete)

5 Några slutsatser Huvudtanke – Eleverna arbetar med kvalificerade källor med mycket handledning. Vetenskapliga artiklar eller motsvarande! Upprepa projektet! Engelska – ett problem som går att hantera! Nivågruppering? Bra förberedd – Högt självförtroende!

6 Hur förbereder vi elever? Goda vanor från början!
Diagnostiska prov? Studiestrategier/studieteknik – återkommande! Temadag. Samarbete Sv – Sh – Bibliotek Teori och praktik Uppföljning – ”Inquiry Circles”

7 Textanalys – ”Inquiry Circles”
Studera intressanta texter utifrån olika utgångspunkter. För varje text gäller: Referat – Nyckelord – Kritisk granskning – Tolka – Se samband. ”Alla elever gör allt” (Arbetsrotation). Samarbete mellan olika lärare och med bibliotekarie Exempel – EU, Media och brott

8 Resultat - Utvärdering
” Bra att läsa texter från olika vinklar. Man måste fokusera.” När jag läste kritiskt förstod jag hur mycket ointressant skräp journalisten skrev.” ”Jag har redan bra studieteknik…skriver nyckelord, sammanfattar texter.” Svårt att skriva om samband, mönster.”

9 Klippa – klistra – pedagogiken !
Konsten att sammanfatta med egna ord. ”Note cards” Sammanfatta – bearbeta – kategorisera. Hitta lämpliga uppgifter Arbeta nära elever – loggböcker! Kontroll – Urkund m.m.

10 Godis på nätet! www.google.com www.wikipedia.se

11

12 ANALYSERA ETT LAND (åk 1) Lärare - Bibliotekarie
Gemensam planering Allmän beskrivning och fördjupning (fokus) Introduktion (Vad vet vi? Vad vill vi veta?) Infosök 2+2+2= Sökstrategi Arbetsblad – Förberedda handledarsamtal Loggbok. Betygskriterier

13 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Jämföra MR i 2 länder Steg 1. 1 land – 1 rättighet Steg 2. Det stora projektet Handledarsamtal Den goda cirkeln? Loggbok – utvärdering – nytt projekt Opponering – Jfr! Gymnasiearbetet i GY11 Källkritik - Checklista

14 KÄLLKRITIKENS STYRKA – De olika perspektiven
Granska utan kunskap? Fall 1. Den ”glömda” informationen Fall 2. Verkligheten. Politiska partiers syn på miljöfrågor Fall 3. Internationella konflikter. Fall 4. USA-valet. Den krokiga vägen Fall 5. Bloggen och valet. Kommentarer? Fall 6. Kritisk granskning – NE - Wikipedia

15 ARBETSLAG Lärare - Bibliotekarie
Stärka elevers lärande Intresseanmälan Inga extraresurser Gemensam lunch för planering 2 halvdagar för förberedelse Samarbete över ämnesgränser Bibliotekarien med i löpande verksamhet Studiecirkel Problem – Fel lokaler Fel elever Fel lärare

16 BLOGGEN – ett socialt medium
Skönhetstävling eller pedagogik? Ett möte mellan ”ungdomars värld” och ”Skolans värld” Pedagogik och teknik - Samarbete? ”Elever lär elever” Debatt – kommentarer.

17 SAMMANFATTNING Gemensam syn på pedagogik?
TID?????????? Planering – prioritering Tänk långsiktigt! Öppet förändringsklimat! CHANSEN FINNS NU – TA DEN!

18 GÖRAN BROLUND Lärare, Fyrisskolan, Uppsala
Hemsida: Mobil:


Ladda ner ppt "Vad ska våra elever kunna när de går ut åk 3?"

Liknande presentationer


Google-annonser