Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evidensbaserade metoder och Evidensbaserad praktik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evidensbaserade metoder och Evidensbaserad praktik"— Presentationens avskrift:

1 Evidensbaserade metoder och Evidensbaserad praktik
Per Sandén Regionförbundet Örebro

2 Översikter/riktlinjer
Disposition Varför EBP? Vad är EBP? Två spår Kritisk granskning Översikter/riktlinjer Ett praktiskt exempel Ett alternativ

3 EBM-rörelsen (Evidensbaserad medicin)
-resultatrörelsen -klinisk epidemiologi -randomiserade kliniska prövningar (RCT) -metaanalys och systematiska översikter Den medicinska ansatsen ”Ett professionellt handlande byggt på vetenskap och tillämpning av bevisat verkningsfulla interventioner.” Program för att skapa vetenskaplig säkring av det professionella arbetet.

4 Utvecklingen inom socialt arbete
Kerstin Wigzells debattartikel 1999 KUBAS-projektet Socialstyrelsens roll IMS Enheten för kunskapsstyrning Kerstin Wigzells utredning 2008 Verksamhetsuppföljning Det s.k. plattformsarbetet

5 Vad är evidens? Definition Vetenskaplig metod
”Påvisad effekt i vetenskapliga studier med högt bevisvärde” Vetenskaplig metod RCT (Randomized Controlled Trials)

6 RCT Randomized controlled trial
Effekt Experimentgrupp Behandling A Kontrollgrupp Behandling B Trad. insats Ingen insats Effekt En form av tillämpad forskning 6

7 Översikter/riktlinjer - metaanalys
+ EXP KNTRL C + Dan - - - Karin + + + - Kim + A B + - EXP EXP Stina Pelle Johan Lisa Jan Anna - + KNTRL KNTRL (Oscarsson 2009)  7

8 Hur fastställs evidens?
Evidensgrad 1 Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller en systematisk översikt med högt bevisvärde. Evidensgrad 2 En studie med högt bevisvärde plus minst två studier med medelhögt bevisvärde och entydiga resultat. Evidensgrad 3 Minst två studier med medelhögt bevisvärde och entydigt resultat. Evidensgrad 4 Enbart studier av lågt bevisvärde eller avsaknad av studier.

9 Den evidensbaserade praktikens kunskapskällor
Brukares erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet Evidensbaserad praktik Bästa rådande evidens 9

10 Exempel på två spår Kritisk granskning (Critical appraisal)
Beskriver en arbetsprocess Översikter/riktlinjer (Reviews) Metaanalyser

11 EBP enligt Kritisk granskning (Critical Appraisal)
1. Formulera undersökningsbara frågor på basis av information från brukare. 2. Sök bästa tillgängliga evidens för att besvara frågan. 3. Värdera evidens med tanke på praktisk betydelse och användbarhet 4. Integrera denna bedömning med brukarens erfarenhet och önskemål och genomför insatsen. 5. Utvärdera den egna insatsen och effektiviteten vid utförandet av steg 1-4 6. Förbättra insats och arbetsprocess

12 Översikter/riktlinjer
Sammanställningar av forskningsresultat Tas fram av forskare Anger vilka insatser som ska användas för vilka klienter Upprättar ett metodprotokoll Evidensgrader

13 Några sammanfattande rader
Förhållningssättet För en praktiker innebär evidensbaserad praktik att i en process av livslångt lärande ställa frågor kring klientens problem och behov, och utifrån forskningen, klienten samt egna och andras erfarenheter söka svar som kan utgöra underlag för val av insatser. Arbetsmetoden Att dokumentera klientens situation före en insats, insatsen i sig och klientens situation efter en insats är minimivillkoret för att arbeta evidensbaserat. Utan denna dokumentation kan man inte relatera olika insatsers effekter till klientens behov eller insatsens utförande. 13


Ladda ner ppt "Evidensbaserade metoder och Evidensbaserad praktik"

Liknande presentationer


Google-annonser