Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Evidensbaserad praktik Möjligheter och problem Torbjörn Forkby FoU i Väst/GR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Evidensbaserad praktik Möjligheter och problem Torbjörn Forkby FoU i Väst/GR."— Presentationens avskrift:

1 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Evidensbaserad praktik Möjligheter och problem Torbjörn Forkby FoU i Väst/GR

2 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Innehåll  Kunskapsbaserat arbete – som ett sätt att ifrågasätta  Behov av och intresse för evidensbaserad praktik  Vad menas med evidensbaserad praktik - möjligheter och svårigheter, politiker - tjänstemannroller?  Något om olika metoder

3 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Att ifrågasätta invanda tankesätt Några kanske spretande exempel

4 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Semmelweis ifrågasättande

5 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Apatiska barn – ett nutida trauma Kunde evidensbaserad praktik gjort skillnad?

6 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Den Hippokratiska eden  ”Primum est non nocere” – Framförallt inte skada ”I själva verket placeras många ungdomar i vårdinsatser som forskningen visar inte bidrar till positiv utveckling, utan i stället ökar risker för att deras beteende skall förvärras ytterligare och bidrar till att utveckla problembeteende hos ungdomar som från början främst har behov av vård” Andreassen, 2003

7 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Det viktigaste av allt – förändring är möjlig!

8 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Evidensbaserat arbete – att ställa frågor och systematiskt söka svar Utgångspunkter 1.Vad är vårt problem? 2.Hur kan vi förstå vårt problem bättre – stöd till precision? 3.Vad finns det för tidigare kunskap? 4.Vad behöver vi själva göra, vad vet vi redan? 5.Hur går vi tillväga? Hållpunkter  Dokumentation, utvärdering  Reflektion  Samspel forskning – praktik  Noggrannhet  Olika tillvägagångssätt och metoder krävs

9 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Behov och intresse av evidensbaserad praktik

10 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Vilket intresse finns för en evidensbaserad praktik? Socialstyrelsen, 2008

11 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Socionomers syn på evidensbaserat arbete Använda metoder och insatser som visat goda effekter i forskning 77,7 Att hålla sig uppdaterad på forskning och utveckling36,6 Att följa vetenskapligt underbyggda riktlinjer (t.ex. Socialstyrelsen) 24,9 En möjlighet att ge klienterna större inflytande11,5 Att arbeta manualbaserat10,6 Egentligen ingenting8,4 Ett sätt att spara pengar, genom att skära ned på vissa insatser5,2 En omöjlig ambition att vetenskapligt kontrollera något3,3 Kommer från medicinen, men inte tillämpbart i socialt arbete2,4 Bergmark & Lundström, Socionomen 2008:3

12 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Vad krävs det för att införa evidensbaserade behandlingsinsatser? En tydlig rekommendation från statliga myndigheter (ex: Socialstyrelsen, Länsstyrelsen) 59 Ett uttalat krav från överordnad chef54 Ett tydligt intresse från medarbetarna52 Ett uttalat krav från nämndspolitiker35 Ett uttalat krav från nämndspolitiker24 En tydlig rekommendation från forskare på socialhögskolorna 23 En tydlig rekommendation från internationell forskning21 Ett uttalat krav från brukarorganisationerna17 Socialstyrelsens enkät till chefer inom socialtjänsten

13 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Vad är evidensbaserad praktik Om definitionen och utvecklingen

14 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND EBP – att få ihop ett sammanhang Kollektivt minne Värderingar/etik Forskningsresultat Förståelseredskap Policy Lagstiftning Rutiner/handlingsmönster Ekonomi Tid Personalresurser Ramfaktorer Anhöriga/nätverk Klienter/brukare Opinioner Politiker Samarbetspartner Intressenter

15 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Evidensbaserad praktik – mötet med brukare/klienter Evidensbaserad praktik är innebär att integrera bästa forskningsstöd med professionell praktisk erfarenhet och klientens uppfattning om sig själv och sin situation, förväntningar och önskemål. Lars Oscarsson, Sacket m fl 2000 Situation och omständigheter Klienters erfarenhet & önskemål Effektiv metodik Professionell kompetens Haynes et al, 2002, Socialstyrelsen

16 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Räcker det inte med en metod?  Effektforskning gäller grupper – går inte att direkt överföra till en specifik individ (deaggregeringsproblematiken). Relationen mellan behandlare och klient ofta avgörande för förändringen.  Klientens aktiva medverkan i arbetet nödvändigt  Alltså: forskningsstöd måste översättas med hjälp av statistiska grunder, riktlinjer, beprövad erfarenhet och egen professionell erfarenhet  En metod står bara för en mindre del av effekten

17 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Missbruks- beroendeproblem, något av nedanstånde27 Motiverande intervju19 Community Reinforcement Approach2 Återfallsprevention4 12-stegsbehandling12 Ansvarsfull alkoholservering< 1 Kort rådgivning< 1 Evidensbaserade metoder inom missbruks-/beroendevården i Sveriges kommuner

18 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Sammanhanget gör resultatet Sammanställt av Lars Oscarsson 2008

19 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Vissa faktorer verkar återkomma i förändringsarbete  Trovärdiga vägar  Understödja hopp  Se en väg som möjlig, attraktiv och tydlig  Understödjande sociala sammanhang  Yrkesskicklighet hos behandlare  Hållbar allians för förändring,  Relationen: inkännande och ”adekvat” - viktig under viss period och för vissa ändamål  Tilltro till den egna modellen  Tilltro till behandlare  Någon form av sammanhållande rational i behandlingen  Externa omständigheter som bostad, arbete, sysselsättning Efter: Wampold, 2001. The Great Psychotherapy Debate.

20 www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Motivation Socialt stöd Livshistoria Socialt Sammanhang Erfarenheter Specifik Problematik Strukturerade bedömnings- instrument? Motiverande Intervju? Söka och tillgång till behandlings- metoder Formulera mål Mobilisera Nätverk? Klientsystemet Bemötande Förhållningssätt Behandlarsystemet Arbetsallians Understödja hopp Stöd från arbetsledning Samspelande politiker Tillgång till databaser mm Strukturerad reflektion i arbetsgrupp Dokumentation Uppföljning, klient-, organisation Utvärdering Stegvis mot en evidensbaserad praktik


Ladda ner ppt "Www.grkom.se/fouivast ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Evidensbaserad praktik Möjligheter och problem Torbjörn Forkby FoU i Väst/GR."

Liknande presentationer


Google-annonser