Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seniorcentralen, Tranås

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seniorcentralen, Tranås"— Presentationens avskrift:

1 Seniorcentralen, Tranås
Uppföljning Seniorcentralen, Tranås

2 Uppföljning Seniorcentralen är en ny mötesplats för Tranås seniorer.
Både kommun och landsting finns med i Seniorcentralen, som ska fungera som en sambandslänk för senioren. Seniorcentralen fungerar som ett nav för olika verksamheter som inriktar sig på friskvård och att främja hälsa.

3 Uppföljning Bakgrund Andelen äldre ökar
Det är lönsamt att investera i äldres hälsa Ett gott åldrande förbättrar och förlänger livet Hälsan är ojämnt fördelad

4 Hur upplever den äldre sin hälsa i Jönköpings län?
Äldre skattar sin hälsa sämre än yngre Har en mer stillasittande fritid Har mindre riskbruk av alkohol Har bättre psykisk hälsa

5 Hur startade arbetet med Seniorcentralen?
Tranås kommun och Tranås Vårdcentral beviljas stimulansmedel. I januari 2011 bildas en arbetsgrupp inom kommunen och i februari påbörjas samarbetet med landstinget.

6 Målsättning med Seniorcentralen
Få en ökad medvetenhet och delaktighet hos senioren, anhöriga, patientföreningar och pensionärsorganisationer genom preventionsinsatser Att skapa förutsättningar för tidig upptäckt och tidiga insatser inom nutrition/kost, rehabilitering, fallprevention och demens.

7 Organisationen

8 Invigning med öppet hus 2011-09-16
Ca 150 besökande Gästföreläsare dr Elsa Ingesson, Qulturum, ” Att gå från ord till handling när det gäller personlig hälsa”

9 Uppföljning

10

11 Kommunens roll Att tillhandahålla en arena och arbeta med olika aktiviteter som inriktar sig på social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet, goda matvanor, trygghet och säkerhet (områden som är viktiga för välmående och ett hälsosamt åldrande) Läkemedelsinformation Anhörigstöd Förebyggande hembesök

12 Landstingets roll Att få senioren engagerad och ta eget ansvar för sin hälsa. Vi erbjuder kunskapsöverföring; individuellt, föreläsningar och i drop-in-format Seniorgym; bemannat med sjukgymnast två tillfällen/v Hälsans rum – under uppbyggnad

13 Uppföljning Seniorcentralens gym Upprustad lokal / utrustning
Bemannad med ordinarie personal Veckovis besök av sjukgymnast för instruktioner Larm Informationspärmar Kunskap om träning Förslag på träningsprogram Utvärderingsinstrument; Balanstest, Förflyttningsförmåga, Styrketest Gästbok för redovisning

14

15 Ex uppföljning Antalet besökare ca 440 + 40 gymbesökare ( t o m v 40)

16 Kontaktpersoner: Carina Pettersson, Tranås Kommun carina
Kontaktpersoner: Carina Pettersson, Tranås Kommun Maria Johansson, Tranås Vårdcentral


Ladda ner ppt "Seniorcentralen, Tranås"

Liknande presentationer


Google-annonser