Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BARNHÄLSOVÅRDEN EN HÄLSOFRÄMJANDE ARENA - VÅRDENS ENDA?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BARNHÄLSOVÅRDEN EN HÄLSOFRÄMJANDE ARENA - VÅRDENS ENDA?"— Presentationens avskrift:

1 BARNHÄLSOVÅRDEN EN HÄLSOFRÄMJANDE ARENA - VÅRDENS ENDA?
BHV vänder sig till alla barn 0-6 år. BHV är kostnadsfri. En resurs för alla samhällsgrupper Generella insatser som når alla Riktade förstärkta insatser till sårbara grupper på områdes- och gruppnivå Individuellt utformad hjälp till barn som löper särskilt stor risk att drabbas av ohälsa eller som redan indikerar att hälsan är nedsatt.

2 BARNHÄLSOVÅRDENS MÅL Främja barnens hälsa, utveckling och trygghet genom att: stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap, upptäcka och förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa hos barn, uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

3 MINSKA RISKEN FÖR PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD
Låt barnet sova på rygg, leka på mage. Utsätt inte barnet för tobaksrök. Amma barnet om det är möjligt. Håll barnet lagom varmt och se till att det kan röra på sig. Minskning från drygt 130 fall/år i Sverige till 13.

4 OLYCKSFALLSPROFYLAX SIDS-förebyggande information.
Shaken baby syndrome – information. Bilbarnstol, bälte. Heta drycker, badvatten. Förebygga fallolyckor. Kvävningsrisk. Dödsfall från >400 till <100.

5 ANKNYTNING OCH SAMSPEL
Trygg anknytning är sannolikt den enskilt viktigaste förutsättningen för en positiv utveckling av barnet. Anknytning är en överlevnadsstrategi. Trygg anknytning är grunden för en känslomässig och social anpassning. Att etablera en trygg anknytning genom omvårdnad som passar barnet är förälderns grundläggande och viktigaste uppgift. Otrygg anknytning ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa under hela uppväxten och i vuxen ålder. Strukturerade observationer inom barnhälsovården.

6 GRUNDA SUNDA VANOR Ett hälsofrämjande och preventivt förhållningssätt och arbete för en hållbar framtid. Återkommande hälsosamtal på BVC som syftar till att informera, motivera och vägleda familjen till en god och hållbar livsstil. Manual för hälsosamtalen finns som vägledning. Bra sömnvanor, mycket lek och rörelse, gränssättning, kärlek, bra matvanor, rökning, alkohol, barnsäkerhet. Samtliga områden har betydelse för barnets utveckling och hälsa

7 FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP Målet är att
- Ge kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar i sin föräldraroll Skapa möjlighet för kontakt och gemenskap I Blekinge finns nya riktlinjer för föräldrastöd framtagna för ett likartat föräldrastöd i länet. Barnombudsmannen tar fram ett nationellt material utifrån Blekinges erfarenheter.

8 BARNS HÄLSA I CENTRUM Hur vi mår som barn har stor betydelse för vår hälsa senare i livet. Dålig hälsa leder till mer sjukdom. Att investera i barnens hälsa är det mest långsiktiga och förnuftiga vi kan göra som aktörer i verksamheter kring barnfamiljerna.


Ladda ner ppt "BARNHÄLSOVÅRDEN EN HÄLSOFRÄMJANDE ARENA - VÅRDENS ENDA?"

Liknande presentationer


Google-annonser