Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnperspektivet inom vuxenpsykiatrin i Göteborg Barnperspektivutvecklare Agneta Leemann och Bimbi Dahne Widerberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnperspektivet inom vuxenpsykiatrin i Göteborg Barnperspektivutvecklare Agneta Leemann och Bimbi Dahne Widerberg"— Presentationens avskrift:

1 Barnperspektivet inom vuxenpsykiatrin i Göteborg Barnperspektivutvecklare Agneta Leemann och Bimbi Dahne Widerberg agneta.leemann@vgregion.sebimbi.widerberg@vgregion.se

2 2014-09-04 2 Skyldighet för hälso- och sjukvården att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd Hälso- och sjukvårdslagen 2 g § Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Lag (2009:979).

3 2014-09-04 3 Beroende

4 2014-09-04 4 Våra arbetsuppgifter  Utbilda och handleda personal –Föra barnen på tal –Beardslees familjeintervention  Bidra till utveckling av rutiner och riktlinjer  Sprida information och vara konsulter  Medverka i nätverk lokalt, regionalt och nationellt

5 Kartläggning av antalet minderåriga barn Psykiatri Psykos 2013 2014-09-04 5  Totalt antal patienter 2 609  236 patienter har minderåriga barn  Sammanlagt 412 minderåriga barn

6 Förekomst av psykisk ohälsa 1/5 av Sveriges befolkning drabbas varje år av någon form av psykisk ohälsa  Ångestsjukdomar (oro, fobier, tvång)  Affektiva sjukdomar (depression, bipolär sjukdom)  Personlighetsstörningar (sårbarhet, instabilitet)  Psykossjukdomar (förändrad verklighetsuppfattning)  Neuropsykiatriska sjukdomar (ADHD, Aspergers syndrom)  Beroendesjukdomar (alkohol, droger, mediciner) 2014-09-04 6

7 Vad kan förälderns psykiska ohälsa innebära för barnen?  Koncentrationssvårigheter  Oro och fantasier  Skuld och skam  Ibland svikna löften från föräldern  Risk för ökad social utsatthet 2014-09-04 7

8 Barns psykiska hälsa Skyddande faktorer och riskfaktorer  Skyddande faktorer finns i barnens vardag: föräldrar, skola, kamrater, intressen  Många skyddande faktorer är gynnsamt  En riskfaktor för barn är att ha en förälder med allvarlig psykisk ohälsa 2014-09-04 8

9 Lite statistik  60 % av alla individer i Sverige har någon nära anhörig som lider av psykisk ohälsa eller har egen psykisk ohälsa  25 % av alla barn i Sverige lever i dysfunktionella familjer  10 % av alla barn i Sverige är Young carers 2014-09-04 9

10 10


Ladda ner ppt "Barnperspektivet inom vuxenpsykiatrin i Göteborg Barnperspektivutvecklare Agneta Leemann och Bimbi Dahne Widerberg"

Liknande presentationer


Google-annonser