Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Förankring för hållbar utveckling Age Management i landstinget i Kronobergs Intervjuer med 9 personer Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Förankring för hållbar utveckling Age Management i landstinget i Kronobergs Intervjuer med 9 personer Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Förankring för hållbar utveckling Age Management i landstinget i Kronobergs Intervjuer med 9 personer Projektledare Personalutskottets ordförande Personaldirektör Avdelningschef Verksamhetschef Sektionsordförande Kommunal Landstingsråd

2 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Förankring för hållbar utveckling Kollision mellan ett naturvetenskapligt och en humanistisk kultur Att skapa ett samtalsklimat om mjuka frågor Se den äldre arbetskraften som en resurs och inte en belastning

3 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Förankring för hållbar utveckling Organisationsstrukturen inom landstinget Politiker beslutar om vad frågor – tjänstemän får fatta beslut om hur frågor Att viktiggöra mjuka frågor när man talar om patientflöde och vård process Vem tillåts komma med ny kunskap – att ha legitimitet i en organisation Att gå från tänk till handling

4 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Förankring för hållbar utveckling Planering och styrning av projekt Projektledarstyrt – styrgrupp saknades Projektledare rekryterades till projektstart – ensamarbete – starta med förankringsprocess Projektledare arbetar efter egen erfarenhet och kunskapsbas – stöd för arbetet saknas Politiker äger ej projektet – stöd finns i personalutskott Informera och skapa delaktighet i efterhand Vi måste nog vara rädda om de här 55-åringarna

5 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Förankring för hållbar utveckling Förankring i alla tre faser – före, under och efter…. Vi har kört projektet i en fas – driftfasen Förankring inte detsamma som information Förankring före – att lära om det nya Förankring under – ge mer ansvar till medarbetare Förankring efter – uppföljning och utvärdering för lärande

6 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Förankring för hållbar utveckling Hållbarhet – att lära sig nya metoder för framtidens utvecklingsarbetet Initieringsprocessen behöver ta tid Det behövs en handlingsplan – som beskriver den tänkta processen och resurser Långsiktigt tänk – måste omsättas i handling Lärt sig hur man borde arbeta med förankringsprocessen till nästa projekt Det måste finnas en tydlig politisk vilja och prioritering

7 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Förankring för hållbar utveckling Naturlig del av verksamheten – utbildning vid sidan av – Age Management blev i stora drag en management utbildning Koppling till en praktik – hur gör vi sen? Krav på att redovisa resultat – vad har ni gjort nu Uppföljning ett viktigt instrument i förankringsprocessen

8 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Förankring för hållbar utveckling Lära av andra i nätverk – ny kultur Eldsjälar och deras betydelse för projektresultat Belöna medarbetare som tar på sig nya uppgifter i projekt Rätt person med rätt engagemang för uppgiften – kanske inte alltid chefens uppgift Tid att vårda patienter – många projekt pågår samtidigt – vilka är viktigast Politikernas roll – mer verksamhetsnära


Ladda ner ppt "© Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Förankring för hållbar utveckling Age Management i landstinget i Kronobergs Intervjuer med 9 personer Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser