Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtal om eventuell förhandling om överenskommelse för 2015 Åsa Furén -Thulin SKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtal om eventuell förhandling om överenskommelse för 2015 Åsa Furén -Thulin SKL."— Presentationens avskrift:

1 Samtal om eventuell förhandling om överenskommelse för 2015 Åsa Furén -Thulin SKL

2 Fjärde steget – statlig kunskapsstyrning from 1/7 2015  Myndigheternas arbete med kunskapsstyrning ska bli behovsanpassat, effektivt och samordnat och innehållet ska svara mot olika professioners krav på adekvata kunskapsstöd inför beslut om behandling och insatser.  Ett Kunskapsstyrningsråd med nio myndigheter inrättas - ett forum för strategiska överläggningar om kunskapsutveckling och nyttiggörandet av forskning och innovationer  En rådgivande grupp med 16 förtroendevalda från landsting (6) och kommuner (10) bildas som ska informera om områden där behov finns av kunskapsstyrning samt hur den bör utformas och kommuniceras  NSK och NSK-S är enligt SKL lämpliga beredande organ till den rådgivande gruppen  Den regionala stödstrukturen är en del i en infrastruktur för kunskapsstyrning,

3 Regional samverkans- och stödstruktur för kunskaps- utveckling Kommuner och landsting Nationell nivå SKL Statliga myndigheter Nationella nätverk på SKL och NSK-S Barn och unga Äldre Missbruk, beroende e-Hälsa FoU/ U/H Plattformsledare & handläggare Funktions- nedsättning Ledamot i NSK-S Psykisk ohälsa Skola ? Utvecklingsledare el motsvarande Barn och unga Våld i nära relationer ÖJ

4 Vad Socialdepartement och SKL tidigare har diskuterat inför 2015  Äldreområdet och EBP flyttar ihop= samlat stöd till kvalitetsutveckling inom socialtjänsten och vård och omsorg  Äldre, Funktionsnedsättning, Barn och Unga, familjeperspektiv inom missbruks och beroendevården, eHälsa, regionala stödstrukturer, ÖJ och socialtjänstbiblioteket  Medel för att stärka lokal och nationell kunskapsbildning genom NSK- S  Stabilitet och utfasning…

5 Det nya läget 2015 2014 Totalt ut till länen+ nationell samordning EBP, eHälsa och äldre 240 mkr 2015 Ca 40 mkr att fördela regionalt och nationellt (ej äldre eller psykisk hälsa)

6 Utgångsläget från Socialdepartementet  Sammanlagt ca 40 mkr  5 mkr kvalitetsregistren  Öppna jämförelser? Alternativ 1 Varje län måste arbeta med BOU, föräldrastöd/missbruk och funktionshinder Men väljer omfattning själva Alternativ 2 Alla län arbetar med ett till två områden som beslutas nationellt men föräldrastöd måste ingå (ANDT)

7 Det nya läget inför 2015  Ska SKL förhandla eller inte förhandla för 2015, givet den kraftfulla minskningen av statliga medel?  Vad tänker ni om förslaget från Socialdepartementet?  Om vi ska gå in i förhandling vilket/vilka områden är särskilt prioriterade enligt er?

8 Egna initiativ och ägande Finns det områden som ni på ”egen hand” i länen/på lokal nivå som ni kommer att prioritera under 2015?

9 Tidplan fram till eventuellt beslut  30/10 departementet lämnar sitt utgångs-bud  31/10 Risk och konsekvens analyser från utvecklingsområdena  3/11 Styrgrupp EBP  4/11 dialog  6/11 Förhandling  13/11 Beredningar  14/11-8/12 Träffar för förhandling  3/12 Budgeten beslutas  11/12 beredningar  12/12 Beslut i styrelsen


Ladda ner ppt "Samtal om eventuell förhandling om överenskommelse för 2015 Åsa Furén -Thulin SKL."

Liknande presentationer


Google-annonser