Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRÄNDRINGAR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRÄNDRINGAR."— Presentationens avskrift:

1 FÖRÄNDRINGAR

2 Olika sorters förändring:
Förebyggande förändring (planerad förändring) Reaktiv förändring Krisförändring

3 JÄMVIKTSTILLSTÅND UTVECKLING FÖRÄNDRING KONFLIKT/KRIS STABILISERING

4 FASER I FÖRÄNDRINGSARBETE:
1. Upptining 2. Förändring 3. Återfrysning 4. Vitalisering

5 OLIKA FÖRÄNDRINGSSTRATEGIER:
Riktning: 1. Toppstyrda förändringar 2. Representativt styrda förändringar 3. Den delaktiga förändringen

6 UTBILDNING UTVECKLING
låg förändringsberedskap hög förändringsberedskap Kännetecken Ansvar för förändring Ansvaret decentraliserat ligger centralt men leds Utnyttjande av experter Utbyte av idéer uppmuntras Standardiserad Kompetensutveckling kompetensutveckling skräddarsys Avgränsade fortbildnings- Lokala resurspersoner inslag används Stor förutsägbarhet Liten förutsägbarhet Linjärt tänkande Ickelinjärt tänkande Akademisk kunskap Akademisk kunskap, tyst kunskap, vardags- kunskap, processkunskap

7 Metoder Föreläsningar Grupparbete Kunskap via experter Problemlösning Trad. Studiedagar Kontinuitet Skapar förändring av Skapar förändring av första ordningen andra ordningen

8 FÖRÄNDRINGSSTRATEGIER:
Provocera fram Ge stöd/utmana lagom Ge kunskap Delaktighet Utgå från befintlig Försöka höja förändringsberedskap beredskapen Ge lösningsförslag Underlätta utarbetandet av lösningsförslag Börja med organisatoriska Börja med pedagogiska förändringar förändringar

9 ORGANISATIONER MED LÅG RESP. HÖG INLÄRNINGSFÖRMÅGA
Låg Hög Problem döljs Problem tydlig-av ledning görs för att leda och övriga till förändrings- möjligheter Endast försök som Försök kan i förväg godkänts startas på olika av maktcentrum håll inom systemet

10 Låg Hög Försök som inte Misslyckanden lyckas leder till leder till nya bortförklaringar försök Belöningar p.g.a. Belöningar till lojalitet med den som visar ledningen på problem och deras lösning Maktsystemet Ständiga makt-förändras inte förskjutningar

11 Motor i förändringen 1. Kunskap 2. Utveckling 3. Makt

12 Maktbaser på olika mognadsnivåer
Kunskap Information Legitimitet Relationer Belöning Förbindelser Bestraffning

13 Olika typer av makt: 1. Bestraffning
makt baserad på rädsla och möjligheten att orsaka negativa konsekvenser 2. Belöning lön befordran erkännande 3. Förbindelsemakt - goda förbindelser med inflytelserika och viktiga personer

14 4. Referensmakt baseras på maktutövarens attraktionsförmåga och relationer i organisationen. 5. Legitim makt bygger på position i den sociala strukturen. Vi underordnar oss när vi uppfattar makten som legitim. 6. Informationsmakt bygger på tillgång till information, som är värdefull och efterfrågad för andra. 7. Expert - Kunskapsmakt - då vi uppfattar att någon har större erfarenhet / kunskap inom ett område.

15 Du ska med tre raka streck, utan att lyfta pennan, binda ihop alla nio punkterna

16

17 Problemlösning av första ordningen:
Försöker lösa ett problem utifrån en och samma förklaringsmodell. Fortsätter tänka i samma tankebanor och varierar problemlösningen inom samma sfär. Problemlösning av andra ordningen: Jag ifrågasätter mitt eget tänkande i problemlösningen och hittar helt andra perspektiv att tänka på Letar nya förklaringsmodeller

18 Förändring av första ordningen:
Förändring inom systemet som inte förändrar själva systemet Förändring av andra ordning: Hela system förändras, tänkandet och agerandet Ledaren måste fundera över vilken sorts förändring som behövs i organisationen: Första eller Andra ordningen. Det går inte att utveckla organisationen genom att använda fel ordning De är inte utbytbara.

19 MÅLRATIONALITET ANSVARSRATIONALITET

20 Ledarstil som förändringsstrategi (Hersey)
Uppgiftsorientering Låg Hög Relationsorientering Ledarskap genom att vara delaktig Bör användas då medarbetare kan men är ovilliga och otrygga Ledarskap genom att delegera Bör användas då medarbetare kan och är villiga och motiverade Ledarskap genom att sälja Bör användas då medarbetare inte kan men är villiga och motiverade Ledarskap genom att ge order Bör användas då medarbetare inte kan och är ovilliga och otrygga Hög Låg

21 Bo Ahrenfelt Förändring som tillstånd
Bosse Angelöv Det goda förändringsarbetet Siv Boalt Boethius m.f. Den svårfångade organisationen Andy Hargreaves Läraren i det postmoderna samhället Olof Johansson m.fl. Tänk utveckling H-Å Scherp Utmanande eller utmanat ledarskap Tom Tiller Aktionslärande Rita och Tom Tiller Den andra dagen


Ladda ner ppt "FÖRÄNDRINGAR."

Liknande presentationer


Google-annonser