Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRÄNDRINGAR. Olika sorters förändring: Förebyggande förändring (planerad förändring) Reaktiv förändring Krisförändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRÄNDRINGAR. Olika sorters förändring: Förebyggande förändring (planerad förändring) Reaktiv förändring Krisförändring."— Presentationens avskrift:

1 FÖRÄNDRINGAR

2 Olika sorters förändring: Förebyggande förändring (planerad förändring) Reaktiv förändring Krisförändring

3 JÄMVIKTSTILLSTÅND UTVECKLING FÖRÄNDRING KONFLIKT/KRIS STABILISERING

4 FASER I FÖRÄNDRINGSARBETE: 1. Upptining 2. Förändring 3. Återfrysning 4. Vitalisering

5 OLIKA FÖRÄNDRINGSSTRATEGIER: Riktning: 1. Toppstyrda förändringar 2. Representativt styrda förändringar 3. Den delaktiga förändringen

6 UTBILDNINGUTVECKLING låg förändringsberedskap hög förändringsberedskap Kännetecken Ansvar för förändringAnsvaret decentraliserat ligger centraltmen leds Utnyttjande av experterUtbyte av idéer uppmuntras StandardiseradKompetensutveckling kompetensutvecklingskräddarsys Avgränsade fortbildnings-Lokala resurspersoner inslaganvänds Stor förutsägbarhetLiten förutsägbarhet Linjärt tänkandeIckelinjärt tänkande Akademisk kunskapAkademisk kunskap, tyst kunskap, vardags- kunskap, processkunskap

7 Metoder FöreläsningarGrupparbete Kunskap via experterProblemlösning Trad. StudiedagarKontinuitet Skapar förändring avSkapar förändring av första ordningenandra ordningen

8 FÖRÄNDRINGSSTRATEGIER: Provocera framGe stöd/utmana lagom Ge kunskapDelaktighet Utgå från befintligFörsöka höja förändringsberedskapberedskapen Ge lösningsförslagUnderlätta utarbetandet av lösningsförslag Börja med organisatoriskaBörja med pedagogiska förändringarförändringar

9 ORGANISATIONER MED LÅG RESP. HÖG INLÄRNINGSFÖRMÅGA LågHög Problem döljsProblem tydlig- av ledninggörs för att leda och övrigatill förändrings- möjligheter Endast försök somFörsök kan i förväg godkäntsstartas på olika av maktcentrumhåll inom systemet

10 LågHög Försök som inteMisslyckanden lyckas leder tillleder till nya bortförklaringarförsök Belöningar p.g.a. Belöningar till lojalitet med den som visar ledningenpå problem och deras lösning MaktsystemetStändiga makt- förändras inteförskjutningar

11 Motor i förändringen 1. Kunskap 2. Utveckling 3. Makt

12 Maktbaser på olika mognadsnivåer Kunskap Information Legitimitet Relationer Belöning Förbindelser Bestraffning

13 Olika typer av makt: 1. Bestraffning - makt baserad på rädsla och möjligheten att orsaka negativa konsekvenser 2. Belöning - lön - befordran - erkännande 3. Förbindelsemakt - goda förbindelser med inflytelserika och viktiga personer

14 4. Referensmakt - baseras på maktutövarens attraktionsförmåga och relationer i organisationen. 5. Legitim makt -bygger på position i den sociala strukturen. Vi underordnar oss när vi uppfattar makten som legitim. 6. Informationsmakt -bygger på tillgång till information, som är värdefull och efterfrågad för andra. 7. Expert - Kunskapsmakt - då vi uppfattar att någon har större erfarenhet / kunskap inom ett område.

15 Du ska med tre raka streck, utan att lyfta pennan, binda ihop alla nio punkterna

16

17 Problemlösning av första ordningen: Försöker lösa ett problem utifrån en och samma förklaringsmodell. Fortsätter tänka i samma tankebanor och varierar problemlösningen inom samma sfär. Problemlösning av andra ordningen: Jag ifrågasätter mitt eget tänkande i problemlösningen och hittar helt andra perspektiv att tänka på. Letar nya förklaringsmodeller

18 Förändring av första ordningen: Förändring inom systemet som inte förändrar själva systemet Förändring av andra ordning: Hela system förändras, tänkandet och agerandet Ledaren måste fundera över vilken sorts förändring som behövs i organisationen: Första eller Andra ordningen. Det går inte att utveckla organisationen genom att använda fel ordning De är inte utbytbara.

19  MÅLRATIONALITET  ANSVARSRATIONALITET

20 Ledarstil som förändringsstrategi (Hersey) Uppgiftsorientering Låg Hög RelationsorienteringRelationsorientering Hög Låg Ledarskap genom att vara delaktig Bör användas då medarbetare kan men är ovilliga och otrygga Ledarskap genom att delegera Bör användas då medarbetare kan och är villiga och motiverade Ledarskap genom att sälja Bör användas då medarbetare inte kan men är villiga och motiverade Ledarskap genom att ge order Bör användas då medarbetare inte kan och är ovilliga och otrygga

21 Bo AhrenfeltFörändring som tillstånd Bosse AngelövDet goda förändringsarbetet Siv Boalt Boethius m.f.Den svårfångade organisationen Andy HargreavesLäraren i det postmoderna samhället Olof Johanssonm.fl.Tänk utveckling H-Å ScherpUtmanande eller utmanat ledarskap Tom TillerAktionslärande Rita och Tom TillerDen andra dagen


Ladda ner ppt "FÖRÄNDRINGAR. Olika sorters förändring: Förebyggande förändring (planerad förändring) Reaktiv förändring Krisförändring."

Liknande presentationer


Google-annonser