Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk."— Presentationens avskrift:

1 Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen LOKALT ÅTERBRUK MED NY BIOTEKNIK HAMMARÖ KOMMUN 2002 - 2007 INTRODUKTION

2 Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från LIFE Environment demonstrations projekt INTRODUKTION

3 LIFE MILJÖ EU:s FINANSIELLA INSTRUMENT FÖR STÖD FÖR MILJÖ STÖDJER UTVECKLING OCH GENOMFÖRANDE AV EU:s MILJÖPOLITIK INNOVATIVA PILOT- OCH DEMONSTRATIONSÅTGÄRDER Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt VAD ÄR LIFE ? Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen

4 DEMONSTRERA KONCEPTET: Lokala minireningsverk i samverkan med en huvudanläggning integrerad med process för återbruk av näringsämnen. GENOM ATT: Bygga huvudanläggning + våtmarker Ansluta fastigheter från Sätter, Lövnäs / Bärstad Bygga ett lokalt miniverk, ansluta berörda fastigheter Installera avfallskvarnar. Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt PROJEKTET LOCAL RECYCLING Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen

5 Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen Lösa avloppsfrågan för spridd bebyggelse Minskade transporter Ekologisk balans Sättersviken Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt MÅLSÄTTNING LOCAL RECYCLING Kretsloppanpassad avloppslösning Biologiska teknologier Återbruk näringsämnen

6 HUVUDANLÄGGNING, 4000 pe AVLOPPSRENINGSVERK – VÅTKOMPOST, VASSBÄDD, VÅTMARKER Matarledningar m. pumpstationer från Lövnäs Anslutning av Sätter och delar av Lövnäs LOKALT MINIVERK 150 pe AVLOPPSRENINGSVERK (Slamförtjockning – lager) Avloppsledningssystem med pumpstationer LIFE: ca 320 fastigheter UTBYGGT: ca 950 fastigheter, därav ca 750 nyanslutna AVLOPPSRENING ORGANISK HUSHÅLLSAVFALL; ca 100 – 150 ton /år SORTERAD ORGANISK AVFALL; ca 200 m3/år EXTERNSLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPP; 3500 – 1500 m3/år Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt GENOMFÖRANDE Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen

7 LOKALISERING Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen

8 Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen ANAEROBSTEGAEROBSTEGSEDIMENTERING AEROB & ANAEROB SÄTTERSVIKEN AKTIV SLAM PROCESSBIO BÄDDVÅTMARK AVLOPPS- LEDNING AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL PROCESS BESKRIVNING

9 Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen INLOPPS - PUMPSTATION ANAEROBSTEGAEROBSTEGSEDIMENTERING AEROB & ANAEROB FÖRLAGER VÅTKOMPOST- REAKTOR SÄTTERSVIKEN AKTIV SLAM PROCESS VÅTKOMPOST AVLOPPS- LEDNING VASSBÄDDÅTERBRUK JORDNÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL BIO SLAM ORGANISKT AVFALL EXTERN SLAM PROCESS BESKRIVNING

10 Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen INLOPPS - PUMPSTATION ANAEROBSTEGAEROBSTEGSEDIMENTERING AEROB & ANAEROB FÖRLAGER VÅTKOMPOST- REAKTOR SÄTTERSVIKEN AKTIV SLAM PROCESSBIO BÄDD VÅTKOMPOST VÅTMARK AVLOPPS- LEDNING VASSBÄDDÅTERBRUK JORDNÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL BIO SLAM ORGANISKT AVFALL EXTERN SLAM PROCESS BESKRIVNING

11 Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen INLOPPS - PUMPSTATION ANAEROBSTEGAEROBSTEGSEDIMENTERING AEROB & ANAEROB FÖRLAGER VÅTKOMPOST- REAKTOR SÄTTERSVIKEN AKTIV SLAM PROCESSBIO BÄDD VÅTKOMPOST VÅTMARK AVLOPPS- LEDNING VASSBÄDDÅTERBRUK JORDNÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL BIO SLAM ORGANISKT AVFALL EXTERN SLAM PROCESS BESKRIVNING

12 Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen INLOPPS - PUMPSTATION ANAEROBSTEGAEROBSTEGSEDIMENTERING AEROB & ANAEROB VÅTKOMPOST- REAKTOR SÄTTERSVIKEN AKTIV SLAM PROCESSBIO BÄDDVÅTMARK AVLOPPS- LEDNING VASSBÄDDÅTERBRUK JORDNÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL BIO SLAM ORGANISKT AVFALL EXTERN SLAM PROCESS BESKRIVNING

13 Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen INLOPPS - PUMPSTATION ANAEROBSTEGAEROBSTEGSEDIMENTERING AEROB & ANAEROB FÖRLAGER VÅTKOMPOST- REAKTOR SÄTTERSVIKEN AKTIV SLAM PROCESSBIO BÄDD VÅTKOMPOST VÅTMARK AVLOPPS- LEDNING VASSBÄDDÅTERBRUK JORDNÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL BIO SLAM ORGANISKT AVFALL EXTERN SLAM PROCESS BESKRIVNING

14 Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen INLOPPS - PUMPSTATION ANAEROBSTEGAEROBSTEGSEDIMENTERING AEROB & ANAEROB FÖRLAGER VÅTKOMPOST- REAKTOR SÄTTERSVIKEN AKTIV SLAM PROCESSBIO BÄDD VÅTKOMPOST VÅTMARK AVLOPPS- LEDNING VASSBÄDDÅTERBRUK JORD NÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL BIO SLAM ORGANISKT AVFALL EXTERN SLAM PROCESS BESKRIVNING

15 Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen INLOPPS - PUMPSTATION ANAEROBSTEGAEROBSTEGSEDIMENTERING AEROB & ANAEROB FÖRLAGER VÅTKOMPOST- REAKTOR SÄTTERSVIKEN AKTIV SLAM PROCESSBIO BÄDD VÅTKOMPOST VÅTMARK AVLOPPS- LEDNING VASSBÄDDÅTERBRUK JORDNÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL BIO SLAM ORGANISKT AVFALL EXTERN SLAM PROCESS BESKRIVNING

16 AVLOPPSRENING Rening i avloppsreningsverk; P = 95 %, N = 70 %, BOD = 95 %. Reningsgrad efter våtmark P >= 98 %, N >= 95 %, BOD >= 99 %. ÅTERVINNING Näringsämnen P= 95 %, N= 50 % och kalium 95% av innehållet i den behandlade materialet. HYGIENISERING NÄRINGSRIKT VÄTSKA SLAM Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt FÖRVÄNTADE RESULTAT Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen

17 Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt PROJEKTETS UTVECKLING Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen 2001 / 2002 FÖRSTUDIER 2002 PROJEKTET UTFORMADES – ANSÖKAN TILL LIFE I NOVEMBER 2003 FÖRBEREDELSER – BESLUT OM BIDRAG NOVEMBER 2004 BESLUT STARTA PROJEKTET FEBRUARI 2004 -2005 PROJEKTERING, LEGALA FORMALIA 2005 SEPTEMBER - START BYGGANDE 2006 HUVUDANLÄGGNINGEN I DRIFT - ANSLUTNING BÄRSTAD / LÖVNÄS, SÄTTER 2006 / 2007 MINIVERK I DRIFT - ANSLUTNING DELAR AV RUD JUNI 2007 – PROJEKTETS SLUTDATUM

18 FÖRBEREDELSER - FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDET - PLANERING - UTFORMNING TID – ALLT TAR LÄNGRE TID ÄN PLANERAT EKONOMI – ALLT BLIR DYRARE ÄN PLANERAT Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt ERFARENHETER Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen

19 Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen NULÄGE LÅG KONCENTRATION STOR VOLYM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING BRUKAS LOKALT Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt SAMMANFATTNING FRAMTIDA MÅLSÄTTNING HÖGRE KONCENTRATION MINSKAD VOLYM ÖKAD ANVÄNDBARHET TRANSPORTERBAR NÄRINGSÄMNEN FRÅN AVLOPP HYGIENISERAD VÄTSKEFAS

20 Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen SÄTTERSVIKEN - för ekologisk (åter)vinning


Ladda ner ppt "Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk."

Liknande presentationer


Google-annonser