Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRODUKTION LOKALT ÅTERBRUK MED NY BIOTEKNIK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRODUKTION LOKALT ÅTERBRUK MED NY BIOTEKNIK"— Presentationens avskrift:

1 INTRODUKTION LOKALT ÅTERBRUK MED NY BIOTEKNIK
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen INTRODUKTION LOKALT ÅTERBRUK MED NY BIOTEKNIK HAMMARÖ KOMMUN Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

2 Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen INTRODUKTION Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från LIFE Environment demonstrations projekt Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

3 Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen VAD ÄR LIFE ? LIFE MILJÖ EU:s FINANSIELLA INSTRUMENT FÖR STÖD FÖR MILJÖ STÖDJER UTVECKLING OCH GENOMFÖRANDE AV EU:s MILJÖPOLITIK INNOVATIVA PILOT- OCH DEMONSTRATIONSÅTGÄRDER Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

4 PROJEKTET LOCAL RECYCLING
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen PROJEKTET LOCAL RECYCLING DEMONSTRERA KONCEPTET: Lokala minireningsverk i samverkan med en huvudanläggning integrerad med process för återbruk av näringsämnen. GENOM ATT: Bygga huvudanläggning + våtmarker Ansluta fastigheter från Sätter, Lövnäs / Bärstad Bygga ett lokalt miniverk, ansluta berörda fastigheter Installera avfallskvarnar. Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

5 MÅLSÄTTNING LOCAL RECYCLING
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen MÅLSÄTTNING LOCAL RECYCLING Lösa avloppsfrågan för spridd bebyggelse Minskade transporter Ekologisk balans Sättersviken Kretsloppanpassad avloppslösning Biologiska teknologier Återbruk näringsämnen Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

6 GENOMFÖRANDE HUVUDANLÄGGNING, 4000 pe LOKALT MINIVERK 150 pe
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen GENOMFÖRANDE HUVUDANLÄGGNING, 4000 pe AVLOPPSRENINGSVERK – VÅTKOMPOST, VASSBÄDD, VÅTMARKER Matarledningar m. pumpstationer från Lövnäs Anslutning av Sätter och delar av Lövnäs LOKALT MINIVERK 150 pe AVLOPPSRENINGSVERK (Slamförtjockning – lager) Avloppsledningssystem med pumpstationer LIFE: ca 320 fastigheter UTBYGGT: ca 950 fastigheter, därav ca 750 nyanslutna AVLOPPSRENING ORGANISK HUSHÅLLSAVFALL; ca 100 – 150 ton /år SORTERAD ORGANISK AVFALL; ca 200 m3/år EXTERNSLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPP; 3500 – 1500 m3/år Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

7 LOKALISERING Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall
Återbruk näringsämnen LOKALISERING Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

8 PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL AVLOPPS-LEDNING ANAEROBSTEG AEROBSTEG SEDIMENTERING AEROB & ANAEROB SÄTTERSVIKEN Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

9 PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS VÅTKOMPOST VASSBÄDD ÅTERBRUK
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL AVLOPPS-LEDNING INLOPPS -PUMPSTATION ANAEROBSTEG AEROBSTEG SEDIMENTERING AEROB & ANAEROB SÄTTERSVIKEN VÅTKOMPOST VASSBÄDD ÅTERBRUK ORGANISKT AVFALL NÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING JORD BIO SLAM EXTERN SLAM FÖRLAGER VÅTKOMPOST-REAKTOR Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

10 PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK VÅTKOMPOST
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL AVLOPPS-LEDNING INLOPPS -PUMPSTATION ANAEROBSTEG AEROBSTEG SEDIMENTERING AEROB & ANAEROB SÄTTERSVIKEN VÅTKOMPOST VASSBÄDD ÅTERBRUK ORGANISKT AVFALL NÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING JORD BIO SLAM EXTERN SLAM FÖRLAGER VÅTKOMPOST-REAKTOR Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

11 PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK VÅTKOMPOST
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL AVLOPPS-LEDNING INLOPPS -PUMPSTATION ANAEROBSTEG AEROBSTEG SEDIMENTERING AEROB & ANAEROB SÄTTERSVIKEN VÅTKOMPOST VASSBÄDD ÅTERBRUK ORGANISKT AVFALL NÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING JORD BIO SLAM EXTERN SLAM FÖRLAGER VÅTKOMPOST-REAKTOR Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

12 PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK VASSBÄDD
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL AVLOPPS-LEDNING INLOPPS -PUMPSTATION ANAEROBSTEG AEROBSTEG SEDIMENTERING AEROB & ANAEROB SÄTTERSVIKEN VASSBÄDD ÅTERBRUK ORGANISKT AVFALL NÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING JORD BIO SLAM EXTERN SLAM VÅTKOMPOST-REAKTOR Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

13 PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK VÅTKOMPOST
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL AVLOPPS-LEDNING INLOPPS -PUMPSTATION ANAEROBSTEG AEROBSTEG SEDIMENTERING AEROB & ANAEROB SÄTTERSVIKEN VÅTKOMPOST VASSBÄDD ÅTERBRUK ORGANISKT AVFALL NÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING JORD BIO SLAM EXTERN SLAM FÖRLAGER VÅTKOMPOST-REAKTOR Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

14 PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK VÅTKOMPOST
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL AVLOPPS-LEDNING INLOPPS -PUMPSTATION ANAEROBSTEG AEROBSTEG SEDIMENTERING AEROB & ANAEROB SÄTTERSVIKEN VÅTKOMPOST VASSBÄDD ÅTERBRUK ORGANISKT AVFALL NÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING JORD BIO SLAM EXTERN SLAM FÖRLAGER VÅTKOMPOST-REAKTOR Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

15 PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK VÅTKOMPOST
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen PROCESS BESKRIVNING AKTIV SLAM PROCESS BIO BÄDD VÅTMARK AVLOPPS- VATTEN ORGANISKT AVFALL AVLOPPS-LEDNING INLOPPS -PUMPSTATION ANAEROBSTEG AEROBSTEG SEDIMENTERING AEROB & ANAEROB SÄTTERSVIKEN VÅTKOMPOST VASSBÄDD ÅTERBRUK ORGANISKT AVFALL NÄRINGSRIKT VÄTSKA TILL GÖDNING JORD BIO SLAM EXTERN SLAM FÖRLAGER VÅTKOMPOST-REAKTOR Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

16 FÖRVÄNTADE RESULTAT AVLOPPSRENING Rening i avloppsreningsverk;
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen FÖRVÄNTADE RESULTAT AVLOPPSRENING Rening i avloppsreningsverk; P = 95 %, N = 70 %, BOD = 95 %. Reningsgrad efter våtmark P >= 98 %, N >= 95 %, BOD >= 99 %. ÅTERVINNING Näringsämnen P= 95 %, N= 50 % och kalium 95% av innehållet i den behandlade materialet. HYGIENISERING NÄRINGSRIKT VÄTSKA SLAM Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

17 PROJEKTETS UTVECKLING
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen PROJEKTETS UTVECKLING 2001 / 2002 FÖRSTUDIER 2002 PROJEKTET UTFORMADES – ANSÖKAN TILL LIFE I NOVEMBER 2003 FÖRBEREDELSER – BESLUT OM BIDRAG NOVEMBER 2004 BESLUT STARTA PROJEKTET FEBRUARI PROJEKTERING, LEGALA FORMALIA 2005 SEPTEMBER - START BYGGANDE 2006 HUVUDANLÄGGNINGEN I DRIFT - ANSLUTNING BÄRSTAD / LÖVNÄS, SÄTTER 2006 / 2007 MINIVERK I DRIFT - ANSLUTNING DELAR AV RUD JUNI 2007 – PROJEKTETS SLUTDATUM Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

18 ERFARENHETER FÖRBEREDELSER - FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDET
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen ERFARENHETER FÖRBEREDELSER - FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDET - PLANERING - UTFORMNING TID – ALLT TAR LÄNGRE TID ÄN PLANERAT EKONOMI – ALLT BLIR DYRARE ÄN PLANERAT Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

19 SAMMANFATTNING NÄRINGSÄMNEN FRÅN AVLOPP HYGIENISERAD VÄTSKEFAS NULÄGE
Ekologiskt koncept Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen SAMMANFATTNING NÄRINGSÄMNEN FRÅN AVLOPP HYGIENISERAD VÄTSKEFAS NULÄGE LÅG KONCENTRATION STOR VOLYM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING BRUKAS LOKALT FRAMTIDA MÅLSÄTTNING HÖGRE KONCENTRATION MINSKAD VOLYM ÖKAD ANVÄNDBARHET TRANSPORTERBAR Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt

20 SÄTTERSVIKEN - för ekologisk (åter)vinning Ekologiskt koncept
Avlopps vatten Organiskt avfall Återbruk näringsämnen SÄTTERSVIKEN - för ekologisk (åter)vinning Ett projekt implementerad med finansiellt stöd från Life Environment demonstrations projekt


Ladda ner ppt "INTRODUKTION LOKALT ÅTERBRUK MED NY BIOTEKNIK"

Liknande presentationer


Google-annonser