Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Insatsvaror, el, värme, etc.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Insatsvaror, el, värme, etc."— Presentationens avskrift:

1 Insatsvaror, el, värme, etc.
Substrat in till anläggningen Vågstation för registrering av inkommande och utgående material Utsortering av organisk fraktion (optisk sortering) Förbehandlings- process Rejekt Utsorterat, icke organiska fraktioner Rejekt Förbehandlat substrat till biogasproduktion Förbehandlat substrat till biogasproduktion Anläggningsområde Exempel på schema över en anläggning för separat förbehandling av substrat för biogasproduktion.

2 Exempel på schema över anläggning för produktion av biogas.
Vågstation för registrering av inkommande och utgående material Substrat in till anläggningen Rötrest till lantbruk (biogödsel) Rejekt Insatsvaror, el, värme, etc. Förbehand- ling av avfall Lager för grödor Hantering av grödor och inmatning till rötkammare Mellanlager och värmebehandling (hygienisering) Rötkammare (en eller flera) Behandling av rötrest Lager för rötrest Fackling av överskottsgas Biogas till anläggning för uppgradering till fordonskvalitet Anläggningsgräns för biogasproduktion Processvatten Exempel på schema över anläggning för produktion av biogas.

3 Insatsvaror, el, värme, etc.
Externa substrat t ex fett- avskiljareslam Registrering av inkommande mängd substrat Mellanlager Rötkammare (en eller flera) Fackling av överskottsgas Slam från avlopopsrenings- anläggningen Registrering av inkommande mängd substrat Förbehandling (förtjockning) Slam från externa anläggningar Rejekt Behandling av rötrest Rejektvatten till avloppsreningsan- läggningen Rejekt Registrering av levererad mängd rötrest Lager för rötrest Rötrest (slam) till användare Gräns för produktion av biogas inom anläggningen Biogas till anläggning för uppgradering till fordonskvalitet Exempel på schema över anläggning för produktion av biogas vid avloppsreningsverk.

4 Insatsvaror, el och vatten
Rågasproduktion (egen anläggning) Tryckhöjnings- station (placerad xxxx) Uppgraderings-anläggning av typ vattenskrubber Behandling av restgas Rörledning Tryckhöjnings- station (placerad xxxx) Rågasproduktion (inköpt rågas) Vatten till avlopp Rörledning Gräns för system uppgradering av biogas Uppgraderad biogas av fordonskvalitet till distribution Restgas till atmosfär Exempel på schema över anläggning för uppgradering av biogas till fordonsbränsle.

5 El och bränsle till fordon
Naturgas (LNG) Samlokalisering Xxxx, zzz (Lokalisering) Tankstation för tunga fordon Slut- kunder Rörledning, tryck < 4 bar Uppgraderad biogas (egen anläggning) Xxxxx, zzzz (Lokalisering) Publik tankstation Slut- kunder Xxxx, zzz (Lokalisering) Tankstation för fyllning av sk gasflak Transport med lastbil Ej slut- kund Uppgraderad biogas (inköpt) Samlokalisering Xxxx, zzz (Lokalisering) Tankstation för tunga fordon Transport med lastbil Slut- kunder Xxxxx, zzzz (Lokalisering) Publik tankstation Slut- kunder Xxxxx, zzzz (Lokalisering) Publik tankstation Slut- kunder Transport med lastbil Gräns för system för distribution av biogas till fordon Exempel på schema över ett system för distribution av biogas till fordon.


Ladda ner ppt "Insatsvaror, el, värme, etc."

Liknande presentationer


Google-annonser