Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vågstation för registrering av inkommande och utgående material Utsortering av organisk fraktion (optisk sortering) Substrat in till anläggningen Förbehandlat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vågstation för registrering av inkommande och utgående material Utsortering av organisk fraktion (optisk sortering) Substrat in till anläggningen Förbehandlat."— Presentationens avskrift:

1 Vågstation för registrering av inkommande och utgående material Utsortering av organisk fraktion (optisk sortering) Substrat in till anläggningen Förbehandlat substrat till biogasproduktion Rejekt Insatsvaror, el, värme, etc. Förbehandlings- process Utsorterat, icke organiska fraktioner Rejekt Förbehandlat substrat till biogasproduktion Anläggningsområde Exempel på schema över en anläggning för separat förbehandling av substrat för biogasproduktion.

2 Vågstation för registrering av inkommande och utgående material Substrat in till anläggningen Rötrest till lantbruk (biogödsel) Rejekt Insatsvaror, el, värme, etc. Förbehand- ling av avfall Rejekt Lager för grödor Hantering av grödor och inmatning till rötkammare Mellanlager och värmebehandling (hygienisering) Rötkammare (en eller flera) Behandling av rötrest Lager för rötrest Fackling av överskottsgas Biogas till anläggning för uppgradering till fordonskvalitet Anläggningsgräns för biogasproduktion Processvatten Exempel på schema över anläggning för produktion av biogas.

3 Registrering av inkommande mängd substrat Slam från avlopopsrenings- anläggningen Externa substrat t ex fett- avskiljareslam Rejektvatten till avloppsreningsan- läggningen Insatsvaror, el, värme, etc. Förbehandling (förtjockning) Rejekt Mellanlager Rötkammare (en eller flera) Behandling av rötrest Fackling av överskottsgas Biogas till anläggning för uppgradering till fordonskvalitet Gräns för produktion av biogas inom anläggningen Exempel på schema över anläggning för produktion av biogas vid avloppsreningsverk. Slam från externa anläggningar Registrering av levererad mängd rötrest Rejekt Lager för rötrest Registrering av inkommande mängd substrat Rötrest (slam) till användare

4 Tryckhöjnings- station (placerad xxxx) Rågasproduktion (inköpt rågas) Rågasproduktion (egen anläggning) Insatsvaror, el och vatten Uppgraderings- anläggning av typ vattenskrubber Behandling av restgas Gräns för system uppgradering av biogas Exempel på schema över anläggning för uppgradering av biogas till fordonsbränsle. Uppgraderad biogas av fordonskvalitet till distribution Tryckhöjnings- station (placerad xxxx) Rörledning Restgas till atmosfär Rörledning Vatten till avlopp

5 Uppgraderad biogas (inköpt) Uppgraderad biogas (egen anläggning) El och bränsle till fordon Xxxx, zzz (Lokalisering) Tankstation för tunga fordon Gräns för system för distribution av biogas till fordon Exempel på schema över ett system för distribution av biogas till fordon. Slut- kunder Naturgas (LNG) Xxxxx, zzzz (Lokalisering) Publik tankstation Xxxx, zzz (Lokalisering) Tankstation för fyllning av sk gasflak Xxxxx, zzzz (Lokalisering) Publik tankstation Samlokalisering Xxxx, zzz (Lokalisering) Tankstation för tunga fordon Xxxxx, zzzz (Lokalisering) Publik tankstation Samlokalisering Slut- kunder Ej slut- kund Slut- kunder Rörledning, tryck < 4 bar Transport med lastbil


Ladda ner ppt "Vågstation för registrering av inkommande och utgående material Utsortering av organisk fraktion (optisk sortering) Substrat in till anläggningen Förbehandlat."

Liknande presentationer


Google-annonser