Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIOGAS – Ditt bidrag till miljön och till din lönsamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIOGAS – Ditt bidrag till miljön och till din lönsamhet."— Presentationens avskrift:

1 BIOGAS – Ditt bidrag till miljön och till din lönsamhet

2 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket Stellan Dahlberg BioWaz A/S - BioWaz AB Vessigebro utanför Falkenberg Processtekniker och anläggningsbyggare Bor på en liten gård men driver inget egentligt lantbruk Energi- och miljöengagemang sedan tonåren

3 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket KAN VI BLI SJÄLVFÖRSÖRJANDE MED MILJÖANPASSAD ENERGI PÅ VÅR GÅRD?

4 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket KAN FÖRSÄLJNING AV ENERGI BLI ETT LÖNSAMT TILLSKOTT PÅ GÅRDEN?

5 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket Svaret på båda frågorna I PRINCIP JA

6 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket BIOGAS – VAD?  Energigas som produceras från organiska råvaror Kommunalt rötslam och kommunalt avfall. Stallgödsel. Ev. Energigrödor och/eller avfall Slaktavfall/ veg. Oljerester m.m.

7 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket BIOGAS  Rågas 60% Metan CH 4 40% CO 2 Spår av H 2 S  Biometan/Fordonsgas 95 – 98 % CH 4 0% H 2 S

8 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket Mesofil process  25 – 40 C Termofil process  Över 45 C Mesofil – regel i mindre anläggningar

9 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket Potential för energiproduktion  21 millioner ton stallgödsel  14 – 17 TWh ( Forsmark 22 TWh)  3 TWh från stallgödsel

10 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket Hur mycket gas blir det? ( Nm3 metan/ton TS)  Nötgödsel170 m3/ton  Svingödsel260 m3/ton  Hönsgödsel350 m3/ton  Vallgröda270 m3/ton  Slaktavfall900 m3/ton 1 m³ METAN = 1 LITER OLJA

11 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket BIOGÖDSEL Nedbrytning av organiskt bundet kväve till ammoniumkväve Mindre luktstörningar. Mindre grobart ogräsfrö Minskat kvävetillskott Omräknat från kostnad för handelsgödsel är värdet ca 15 kr/ton biogödsel Rötning av växtdelar kan vara effektivare än nedplöjning

12 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket Användning av gasen

13 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket Värmeproduktion Gaspanna Överskottsvärme från el- produktion Direkt värmeproduktion är den enklaste användningen. Låg investering och god lönsamhet om det finns ett värmebehov i verksamheten eller närliggande fastigheter. Ett specialfall kan vara växthus där en dubbel effekt kan erhållas – värme + förhöjd koldioxid ( + ev. ljus)

14 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket Elproduktion Gasturbin Ottomotor Dieselmotor – dual fuel (diesel/rapsolja + gas) Stirlingmotor + generator i samtliga fall Produktion av egen miljöanpassad el är i många fall önskvärt. Investeringarna i utrustning är i många fall ganska höga. Ottomotor och dieselmotor kräver löpande underhåll. Valet av teknik skall övervägas noggrant ca 30 % el och 70% överskottsvärme

15 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket Fordonsgas Scrubber-anläggning Komprimering/nedkylning Membranfiltrering Gemensam anläggning i lokalt gasnät (Brålanda-modellen) Uppgraderingsanläggningar ligger fortfarande i ett kostnadsintervall som kräver stora volymer för att vara lönsamma. (MSEK 2,5 och uppåt). Utveckling pågår mot mindre enheter men inget finns ännu på marknaden. Fordonsgas är idag den mest lönsamma produkten.

16 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket Traktor med Dual-Fuel som drivmedel  10 % diesel/RME  90 % CBG – komprimerad biogas Källa bilder: Gert-Jan Rap, Holland

17 -180% 100% -55% -65% -80% -85% BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket Koldioxidutsläpp för olika biobränslen relativt bensin/diesel Källa: Pål Börjesson LTH

18 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket LÖNAR DETTA SIG?

19 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket VAD MENAR VI MED – LÖNAR SIG? Hur mycket räknade du på den senaste traktorn? Vad ställde du för lönsamhetskrav på den senaste personbilen?

20 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket  Lönsamheten ur miljösynpunkt är helt solklar  Avsevärt mindre klimatpåverkande gaser  Mindre fossila bränslen  Mindre kväveläckage

21 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket SLUTSATSER Lönsamheten i en biogasanläggning är till mycket stor del beroende av den egna energi- användningen. Med ett fullt utnyttjande av energin kan vi nå långt mot självförsörjande med en mycket god ekonomi + mycket gynnsamma effekter på miljöpåverkan

22 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket SLUTSATSER Gynnsamma fall:  Smågrisuppfödning med stort energibehov  Möjlighet att sälja värme till bostäder e.d.  Närhet till växthusanläggning  Anslutning till gasnät med gemensam uppgradering

23 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket KAN VI BLI SJÄLVFÖRSÖRJANDE MED MILJÖANPASSAD ENERGI PÅ VÅR GÅRD? JA

24 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket Kan energiproduktion bli ett ”nytt produktionsben” som bidrar till lönsamheten på gården? JA

25 BIOGAS – miljöanpassad energi i lantbruket Ett stort tack för att jag fick möjlighet att presentera mitt budskap och för ert visade intresse. Hjärtligt välkomna med frågor m.m. nu eller senare stellan@biowaz.com 0703- 59 91 95


Ladda ner ppt "BIOGAS – Ditt bidrag till miljön och till din lönsamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser