Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell patientöversikt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell patientöversikt"— Presentationens avskrift:

1 Nationell patientöversikt
Nationell patientöversikt (NPÖ) innebär att kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan läsa andra vårdgivares journalanteckningar.

2 Konsument i NPÖ Vård- och omsorgsförvaltningen är konsument i NPÖ, det vill säga att vi konsumerar andra vårdgivares journalanteckningar. I framtiden kan vi välja att vara producent i NPÖ så att andra vårdgivare kan läsa våra journalanteckningar av 33 kommuner i Region Skåne är just nu konsumenter, och 169 av 290 i hela Sverige. Sept 13: användare – patienter Mars 14: användare – patienter Resterade 10 kommuner i regionen kommer antagligen att ansluta under året. 7 kommuner producenter.

3 Vad visas i NPÖ? Region Skåne visar journalanteckningar från sjukhus och vårdcentraler – även privata. Information visas för innevarande år och två år tillbaka i tiden. Undantag är journalanteckningar från psykiatrin och ungdomsmottagningar. Region Skåne visar: - journalinformation - diagnoser - patientens kontakter med vård- och omsorg - läkemedel - uppmärksamhetssignaler Alla privata vårdgivare är inte påkopplade i NPÖ ännu, men på gång. Regioner och landsting får själv välja vad de vill visa i NPÖ. Info: om kontaktuppgifter till närstående, tolkbehov Kontakter: besök, inläggningar, telefonkontakt. Läkemedel: som ordinerats och hämtats ut. Uppmärksamhetssignaler: ex. allergier, behandling med blodförtunnande preparat Undersökningsresultat från röntgen, klinfys (EKG, ultraljudsundersökn. m.m.) kommer att visas i september.

4 Vårdrelation Det måste finnas en vårdrelation mellan vårdgivare och patient för att vårdgivaren ska få läsa journalanteckningar i NPÖ. Samtycke Vårdgivaren måste inhämta samtycke från patienten för att få läsa i NPÖ. I en nödsituation får journalanteckningar i NPÖ läsas utan samtycke om de antas ha betydelse för patientens liv och hälsa. Finns en knapp för nödsituation.

5 Syfte och nytta Syftar till att förbättra informations-hanteringen i vården vilket leder till ökad patientsäkerhet. Bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning. Minskar risken för felbehandling och felmedicinering.

6 Max 1 år, sen måste förnyas.

7

8 Loggkontroll Personal som läser journalanteckningar i NPÖ lämnar elektroniska spår efter sig i en logglista. Arbetsgivaren gör regelbundet loggkontroller för att granska att personal inte läst journal-anteckningar utan patientens samtycke. Loggutdrag En patient kan begära loggutdrag som visar vilken personal som läst journalanteckningarna i NPÖ. Loggkontroll kommer att göras varannan månad och omfatta en månads loggposter. SBÄ 7, HRSS 3, Stöd & Akt 2 personer. Begäran av loggutdrag ska vara skriftliga.


Ladda ner ppt "Nationell patientöversikt"

Liknande presentationer


Google-annonser