Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödiplomsutbildning (nystart) 2013 09 10 Jessica Lindqvist 08-580 291 36 Morgan Pettersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödiplomsutbildning (nystart) 2013 09 10 Jessica Lindqvist 08-580 291 36 Morgan Pettersson."— Presentationens avskrift:

1 Miljödiplomsutbildning (nystart) 2013 09 10 Jessica Lindqvist jessica.lindqvist@jarfalla.sejessica.lindqvist@jarfalla.se, 08-580 291 36 Morgan Pettersson morgan.pettersson@jarfalla.semorgan.pettersson@jarfalla.se, 08-580 291 28 Per Nordenfalk per.nordenfalk@jarfalla.seper.nordenfalk@jarfalla.se, 08-580 287 06 www.jarfalla.se/miljodiplom

2 Jessica LindqvistMorgan PetterssonPer Nordenfalk Miljödiplomerarna

3 Vad är Järfälla kommuns Miljödiplom? Miljöledningssystem för små och medelstora företag, föreningar och kommunala verksamheter Startade 1997 Drygt 100 deltagare idag

4 Avtal Inspektion Utbildning Miljöutredning Miljödiplom Extern revision Vidareutbildning Miljöaspekter Miljömål Miljöpolicy Ständiga förbättringar Ledningens beslut (ev. intern revision) Genomförande av miljömål

5 Diplomnivåer

6 Behöver ni nya mallar? http://jarfalla.se/naringsliv-och-arbete/miljodiplomering/dokument-och-mallar.html

7 Innehåll – arbetet inför revision 1.Utvärdera er ”gamla” miljöplan 2.Uppdatera er miljöutredning, inklusive kemikalie- och laglista 3.Värdera era miljöaspekter 4.Formulera nya miljömål 5.Se över er miljöpolicy 6.Ledningens genomgång 7.Bolla med er miljödiplomerare

8 1. Utvärdera er ”gamla” miljöplan Sidan 151 i handboken ”Gamla miljöplanen”

9 Fyll i resultaten ”Gamla miljöplanen”

10 2. Uppdatera er miljöutredning inklusive kemikalieförteckning (s 69) och laglista (s 59) Sidan 53 i handboken Miljöutredning

11

12 3. Värdera era miljöaspekter Sidan 137 i handboken Miljöaspekter CO 2

13 Miljöaspektsvärdering Miljöaspekter

14 4. Formulera nya miljömål i miljöplanen Sidan 151 i handboken Nya miljömål

15 Syftet med miljömål Minska sin miljöpåverkan! Steg för steg bli lite bättre! Nya miljömål

16 SMARTA miljömål Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidsatta Ambitiösa Nya miljömål

17 Mål = En önskvärd framtida situation. Svarar på frågan: ”Hur ska vi ha det?” Åtgärd= Det som behöver göras för att målet ska uppnås. Svarar på frågan: “Vad ska vi göra?” Mål = En önskvärd framtida situation. Svarar på frågan: ”Hur ska vi ha det?” Åtgärd= Det som behöver göras för att målet ska uppnås. Svarar på frågan: “Vad ska vi göra?” Nya miljömål

18 Nyckeltal Kunna följa upp och mäta sina mål Till exempel: Avfall: mängd som återvinns / total mängd Energieffektivitet: omsättning /total energianvändning Utbildning: antal utbildningstimmar i miljökunskap / antal anställda Nya miljömål

19 Tips! Börja smått och låt det växa med tiden - Ett fåtal realistiska mål är bättre än alltför många ambitiösa miljömål Deltagande - Låt medarbetarna vara med - Sprid informationen Skilj på rutiner och miljömål Nya miljömål

20 Vad som ska finnas med i miljöplanen Miljöaspekt Miljömål Åtgärder Ansvarig Resursbehov Uppföljning Resultat Nya miljömål

21 Miljöplan Nya miljömål

22 Övning - miljöplan

23 Nya miljömål Övning - miljöplan

24 Nya miljömål Övning - miljöplan

25 Nya miljömål Övning - miljöplan

26 5. Se över er miljöpolicy Sidan 145 i handboken Miljöpolicy

27 Vad er miljöpolicy ska innehålla En översiktlig beskrivning av er verksamhet, man ska förstå vad det är för typ av verksamhet Att ni minst följer gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav Att ni arbetar mot ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar Vilka som är era högprioriterade miljöaspekter Den ska vara väl förankrad hos ledning och personal (gärna hur den har förmedlats till personalen) Miljöpolicy

28

29 6. Ledningens genomgång Sidan 171 i handboken Ledningens genomgång

30 Utvärdera miljöledningssystemet minst en gång per år Genomgången ska dokumenteras och visas upp på revisionen Ledningens genomgång Har uppsatta miljömål uppnåtts? Lever vi upp till miljöpolicyn? Behöver den omformuleras? Har lagkraven ändrats? Hur väl funkar miljöledningssystemet? Kan miljöledningssystemet förbättras? Fungerar miljöorganisationen? Är nya miljöplanen genomförbar?

31 Information, organisation och ansvar Miljöansvarig: hur är miljöarbetet organiserat? Vem kallar till möten? Vem ser till att ledningen informeras regelbundet om hur det går med miljömålen? Egen uppföljning och ständig förbättring: Hur ofta görs uppföljning? Hur ska den dokumenteras? Intern och extern kommunikation: Hur och när får alla anställda information? Kunder? Leverantörer? Ledningens genomgång

32 7. Bolla med er miljödiplomerare Miljödiplomerare


Ladda ner ppt "Miljödiplomsutbildning (nystart) 2013 09 10 Jessica Lindqvist 08-580 291 36 Morgan Pettersson."

Liknande presentationer


Google-annonser